A nyugat-mecseki középső-triász kifejlődési sajátosságai

  • Gyula Konrád
  • Tamás Budai

Absztrakt

A Mecsek nyugati peremének legutóbbi földtani térképezése új megvilágításba helyezte a Nyugati-Mecsek középsőtriász rétegsorának litosztratigráfiai tagolását. A mecseki „muschelkalk” rétegsora (a Lapisi és a Zuhányai Mészkő)
fölött települő Káni Dolomit fedőjében ooidos, biogén rétegeket és lencséket tartalmazó, bitumenes mészkövet térképeztünk a goricai völgy és Hetvehely között („fedő mészkő”), amelyet a középső-triász rétegsor normális települési
helyzetben lévő felső szakaszaként értelmeztünk. Szedimentológiai bélyegei, fáciese és települési helyzete alapján a
„fedő mészkövet” korreláltuk a Misina környéki Kisréti Mészkővel, illetve a villányi Templomhegyi Formáció alsó
szakaszával, és azt a Kisréti Mészkőbe, feltételesen a ladin emelet felső részébe soroltuk. A goricai terület középső-triász
rétegsorát átmeneti jellegűnek tartjuk a Mecsek központi és a Villányi-hegység középső-triász kifejlődési területe között
az egymással heteropikus litológiai egységek fáciese és vastagsága alapján.

Megjelent
2020-04-07
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>