Szerkesztőbizottság

                    Felelős kiadó:    M. Tóth Tivadar - a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke,
                                                  mtoth(a)geo.u-szeged.hu

                    Főszerkesztő:     Dr. Sztanó Orsolya – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék,
                                                   sztano.orsolya(a)gmail.com

        Műszaki szerkesztő:    Dr. Babinszki Edit – MFT Főtitkára, edit.babinszki(a)sztfh.hu

                                                   Dr. Piros Olga – MBFSZ Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár, olga.piros(a)sztfh.hu

              Szakszerkesztők:     Dr. Főzy István – MTM Őslénytani és Földtani Tár, fozy.istvan(a)nhmus.hu

                                                    Dr. Fodor László – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék,
                                                    ELKH, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
                                                    lasz.fodor(a)yahoo.com

                                                    Dr. Pósfai Mihály – Pannon Egyetem, Nanolab, Környezeti Ásványtan Kutatócsoport, 
                                                    mihaly.posfai(a)gmail.com

                                                    Dr. Szakmány György – ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, gyorgy.szakmany(a)geology.elte.hu

                                                    Dr. Szanyi János - SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, szanyi(a)iif.u-szeged.hu

                                                    Prof. Török Ákos – BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék, torok.akos(a)epito.bme.hu

                   Hírszerkesztő:     Palotás Klára – palotas.klara(a)mbfsz.gov.hu

            Olvasó szerkesztő:    Kovács Zoltán – LFZE, Zenetudományi Tanszék, kzkovacszoltan(a)gmail.com

                      Nyelvi lektor:   Philip Rawlinson és Dr. Lukoczki Georgina

              Online szerkesztő:    Bartha István Róbert – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, istir(a)caesar.elte.hu