Szerkesztőbizottság

                    Felelős kiadó:    M. Tóth Tivadar - a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke,
                                                  mtoth(a)geo.u-szeged.hu

                    Főszerkesztő:     Dr. Sztanó Orsolya – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék,
                                                   sztano.orsolya(a)gmail.com

        Műszaki szerkesztő:    Dr. Babinszki Edit – MFT Főtitkára, edit.babinszki(a)sztfh.hu

                                                  Dr. Piros Olga – MFT, pirosolga1(a)gmail.com  

              Szakszerkesztők:    Dr. Főzy István – HUN-REN-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, semiformicera(a)gmail.com

                                                   Dr. Fodor László – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék,
                                                    ELKH, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
                                                    lasz.fodor(a)yahoo.com

                                                   Dr. Pósfai Mihály – Pannon Egyetem, Nanolab, Környezeti Ásványtan Kutatócsoport, 
                                                    mihaly.posfai(a)gmail.com

                                                   Haranginé Dr. Lukács Réka – HUN-REN CsFK Földtani és Geokémiai Intézet, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport,
                                                    reka.harangi(a)gmail.com

                                                   Dr. Szanyi János - SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, szanyi(a)iif.u-szeged.hu

                                                   Prof. Török Ákos – BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék, torok.akos(a)epito.bme.hu

                   Hírszerkesztő:     Dr. Bodor Emese Rékaemesebodor(a)gmail.com; magyarhoni1848(a)gmail.com

            Olvasó szerkesztő:    Kovács Zoltán – LFZE, Zenetudományi Tanszék, kzkovacszoltan(a)gmail.com

                      Nyelvi lektor:   Philip Rawlinson és Dr. Lukoczki Georgina

              Online szerkesztő:    Bartha István Róbert – ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, istir(a)caesar.elte.hu