Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A benyújtott kézirat eredeti, annak tartalmával megegyező cikk sem nyomtatásban, sem digitális felületen korábban nem jelent meg, és most sincs a kézirat más folyóíratnál bírálat alatt.
  • A kéziratot a Szerzői Útmutatóban megadott tartalmi és formai szempontok figyelembevételével készítettem el.
  • A kézirat színes ábrái nyomdaköltségének a Szerzői Útmutatóban megadott összegű kifizetését vállalom.
  • A terjedelmi korlát meghaladása esetén a Szerzői Útmutatókban megjelölt többletköltségek megfizetését vállalom.
  • Szerzői Nyilatkozat
    A mellékelt kéziratot a Földtani Közlönyben történő közlésre benyújtom. A kiadó, azaz a Magyarhoni Földtani Társulat számára lehetővé teszem, hogy a közleményt a szakmai érdeklődők, a tudományos, illetve ismeretterjesztő nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye nyomtatásban, valamint a világhálón elérhető felületen, valamint a minél szélesebb körű publicitás elérése érdekében, elsőként a Földtani Közlönyben történt megjelenést követően nem kereskedelmi forgalom keretében, a közleményhez más kiadó számára is elérhetőséget, hozzáférést, gyűjteményes műben vagy adatbázisban megjelentetést biztosítson. A kereskedelmi forgalomban a fent meghatározottak körén kívül eső bármely közlést, a hasznosítás jogát, a szerzői jogok lejártáig kizárólagosan fenntartom magamnak, az csak az engedélyemmel történhet.
    A Szerzői Nyilatkozatban foglaltakat elfogadom.

Szerzői útmutatók

A szerzőknek szánt útmutató itt érhető el.