https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/issue/feed Földtani Közlöny 2023-08-11T07:00:09+00:00 Sztanó Orsolya orsolya.sztano@ttk.elte.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong>&nbsp;(MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től <strong>nyílt hozzáférésű (OA)</strong>.</p> https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12235 Elnöki megnyitó 2023-08-10T20:24:58+00:00 Tivadar M. Tóth demoszerze@web2studio.info <p>Kedves Tagtársak,</p> <p>175 évesek lettünk, 175 éves lett a Magyarhoni Földtani Társulat. A 175-ös szám mögött feltáruló történelem egyrészt gyönyörű súlyként nehezedik ránk, hiszen az alapítók a magyar geológustársadalmat azóta is összefogó közösséget a kezdetek idején, lényegében szakmánk hajnalán hozták létre. De ez a súly nyilvánvalóan és elsősorban annak az óriási felelőssége is, hogy mindazt, amit ez a 175 év ránk hagyott, továbbfejlesztve adjuk tovább az utánunk jövőknek. <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> 2023-07-31T20:26:18+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12237 A Magyarhoni Földtani Társulat 2022. évi tevékenysége 2023-08-10T20:25:03+00:00 Edit Babinszki demoszerze@web2studio.info <p>A 174 éves Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége a 2022. évi tevékenységét az elnöki köszöntőben részletezett fő célkitűzésekkel folytatta. A társulatnak és szakosztályainak, területi szervezeteinek tevékenysége már jórészt visszatért a „normális kerékvágásba”. A programok nagy része már megrendezhető volt személyes jelenléttel, de még mindig sok online esemény zajlott, elsősorban azért, mivel ezeknek köszönhetően még inkább összezsugorodott a világ: ezen eseményekre ugyanis a Föld bármely pontjáról be lehet jelentkezni, így külföldön élő tagtársaink és érdeklődők is betudnak csatlakozni szakmai és ismeretterjesztő programjainkra. <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> 2023-07-31T20:42:50+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12238 A Magyarhoni Földtani Társulat 2023. június 28-ai Rendkívüli Közgyűlése 2023-08-10T20:25:04+00:00 Emese Bodor demoszerze@web2studio.info <p>Jegyzőkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat 2023. június 28-ai rendkívüli közgyűléséről. <em>(részletek a PDF-ben</em>)</p> 2023-07-31T20:52:59+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9322 Ásványtani mozaikok a Kárpát–Pannon régióból 5. 2023-08-11T07:00:09+00:00 Norbert Zajzon nzajzon@uni-miskolc.hu Sándor Szakáll askszs@uni-miskolc.hu Béla Fehér feherbela@t-online.hu Ferenc Kristály askkf@uni-miskolc.hu <p>Ötödik tanulmányunkban további mozaikszerű adatokkal dokumentáljuk a Kárpát–Pannon régió ásványvilágát. Az új adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az egyes „mozaikdarabokban” az ásványok pontos leírására és – döntően XRPD, SEM-EDX és EMPA általi – meghatározására, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok olykor első említések az egész régióból vagy legalábbis az illető lelőhelyről.</p> <p>Magyarországról a bicske-csordakúti széntelepből humboldtin és weddellit, a recski Lahóca ércesedéséből Sr-gazdag és más APS- (alumínium-foszfát-szulfát-) ásványok vizsgálati adatait közöljük.</p> <p>Romániából a Hargita vulkáni vonulatából Mg-gazdag turmalinok kémiai adatait közöljük, míg a felsőbányai (Baia Sprie) ércesedésből kirgizisztánit jelenlétét dokumentáljuk.</p> <p>Szlovákiából a farbištei (Pónik/Poniky) ércesedésből Na-tartamú szulfátok (kröhnkit, ferrinátrit, tamarugit), a rozsnyói (Rožňava) ércesedésből egy arzenát, a bariofarmakosziderit kimutatását ismertetjük.</p> 2023-05-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/11990 Erdő- és fahatár változás a Déli-Kárpátokban a késő glaciális és kora holocén gyors felmelegedési hullámai idején: korai erdőexpanzió és a fiatal driász lehűlés csillapított hatása 2023-08-11T07:00:07+00:00 Gabriella Darabos gabriella.darabos@ttk.elte.hu Enikő Magyari eniko.magyari@ttk.elte.hu Zoltán Szabó zoltan.szabo199@gmail.com Zsuzsa Lisztes-Szabó lsz.zsuzsa@atomki.hu Daniel Veres dsveres@gmail.com Aritina Haliuc aritinahaliuc@gmail.com Bence Reitmeyer reitmeyer.bence@csfk.org Ivett Pálfi palfiivett@student.elte.hu <p>A Páreng-hegységcsoportban (Munții Parâng, Déli-Kárpátok) lévő magashegyi tó (Latorica-tó, Iezerul Latorița, 1530 m) üledékének késő glaciális és kora holocén korú szakaszán növényi makrofosszília és pollen analitikai elemzéseket végeztünk, hogy megállapítsuk a fahatár, az erdőhatár és a szubalpi vegetáció éghajlatváltozásra adott válaszreakcióit. A Latorica-tó vízgyűjtőjén és partján 15 510–14 765 kal. BP évek (Grönlandi 2-es oxigénizotóp fázis (GS-2) vége) között a gleccserek visszahúzódása nyomán nem volt, vagy csak ritka növényborítás lehetett, tehát a fahatár valószínűleg a tó alatt húzódott. Az ezt követő GI-1 fázisban (kormodellünk alapján 14 765–13 340 kal. BP évek között) bekövetkező felmelegedés hatására a tó körül kialakuló fahatár ökoton zónában törpefenyő, lucfenyő és szálanként vörösfenyő (<em>Pinus mugo–Picea abies–Larix decidua</em>) keveredésével jellemezhető, boreális nyílt erdő expanzióját rekonstruáltuk. A fahatár fokozatosan magasabbra húzódott, majd a GI-1 végén (13 340–12 930 kal BP évek közt) nagy intenzitású erdőtűz következhetett be a tó körül, annak vízgyűjtőjére is kiterjedve. A fiatal driász lehűlés a jelenlegi kormodell szerint 12 930 és 11 995 kal. BP évek között a tó szerves anyag produkciójának csökkenéséhez vezetett, ugyanakkor a lehűlés csak kis mértékben hatott a tó menti vegetációra. A legjelentősebb változás a havasi cirbolyafenyő (<em>Pinus cembra</em>) megjelenése és előretörése volt ebben az időszakban. A kora holocénben (11 995–11 300 kal. BP évek közt) a fa- és erdőhatár folyamatosan emelkedhetett, az erdőszerkezet zárult és tovább diverzifikálódott a molyhos nyír (<em>Betula pubescens</em>) megjelenésével: luc- (<em>P. abies</em>), vörösfenyő (<em>L. decidua</em>) és törpefenyő (<em>P. mugo</em>) alkotta nyílt, de a késő glaciálisnál zártabb erdők uralták a tó körüli tájat. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a késő glaciális erdőexpanzió gyorsasága közeli refúgiális populációkra utal a fenyőfélék esetében, valamint eredményeink megerősítik a Déli-Kárpátok Retyezát vonulatában kapott eredményeket, miszerint a fiatal driász lehűlés a vegetációs időszak hőösszegét csak kis mértékben csökkentette ebben a régióban (szemben Nyugat-Európával). Az éghajlatváltozás kompetíciós előnybe hozta a Déli-Kárpátok szubalpin zónájában a havasi cirbolyafenyőt (<em>P. cembra</em>), mely ekkor terjedt el a fahatár ökoton zónában. A kora holocén felmelegedés során a mainál kontinentálisabb klímán a vörösfenyő széles körben elterjedt a Déli-Kárpátokban a szubalpin zónában.</p> 2023-08-01T18:34:08+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12236 In memoriam Dr. Jámbor Áron 2023-08-10T20:25:11+00:00 Tamás Budai demoszerze@web2studio.info Edit Thamóné Bozsó demoszerze@web2studio.info <p>2023. március 20-án, néhány nappal 90. születésnapja után elhunyt Jámbor Áron geológus, a földtudomány doktora, a Magyar Állami Földtani Intézet egykori főosztály vezetője, az ELTE címzetes egyetemi tanára, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja. <em>(folytatás a PDF-ben)</em></p> 2023-07-31T20:31:55+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12239 In memoriam Dr. Selmeczi Ildikó 2023-08-10T20:25:11+00:00 Tamás Budai demoszerze@web2studio.info <p>2023. április 16-án, életének 65. évében elhunyt dr. Selmeczi Ildikó, az egykori Magyar Állami Földtani Intézet térképező geológusa, a Magyar Rétegtani Bizottság elnöke, a Nyugatmagyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense. Ildikó 1958. december 19-én született Budapesten. Szülei elváltak, édesanyja nevelte fel, aki angol nyelvet tanított az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Talán innen eredhetett Ildi kiváló nyelvtehetsége és széleskörű műveltsége is. <em>(folytatás PDF-ben)</em></p> 2023-07-31T20:59:34+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12240 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések 2023-08-10T20:25:12+00:00 Edit Babinszki demoszerze@web2studio.info <p><em>Események, rendezvények:</em></p> <ul> <li>Beszámoló Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani és Rétegtani Szakosztályának 2023. évi vándorgyűléséről</li> <li>ROBOMINERS az EGU-kongresszuson</li> <li>ROBOMINERS Roadmapping Workshop</li> <li>TripGift workshop</li> <li>EFG Council Meeting</li> </ul> <p><em>Személyi hírek</em></p> <p><em>Könyvismertetés:</em></p> <ul> <li>Gurka, Dezső (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa. (Ásványtani konnotációk a 18. és 19. században.<br>A freibergi Bányászati Akadémia hatásának története Közép- és Kelet-Európában)</li> </ul> 2023-07-31T21:07:03+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/12241 A Magyarhoni Földtani Társulat 2022. évi rendezvényei 2023-08-10T20:25:13+00:00 Ágnes Krivánné Horváth demoszerze@web2studio.info <ul> <li class="show">Központi rendezvények</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Budapesti Területi Szervezet – Általános Földtani Szakosztály</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Dél-Dunántúli Területi Szervezet</li> <li class="show">Észak-Magyarországi Területi Szervezet</li> <li class="show">Online kurzusok</li> <li class="show">Agyagásványtani Szakosztály és Ásványtani-Geokémiai<br>Szakosztály</li> <li class="show">Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály</li> <li class="show">Nyersanyagföldtani Szakosztály</li> <li class="show">Oktatási és Közművelődési szakosztály</li> <li class="show">ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály</li> </ul> <p>(<em>részletek a PDF-ben</em>)</p> 2023-07-31T21:13:06+00:00 Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny