Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong>&nbsp;(MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től <strong>nyílt hozzáférésű (OA)</strong>.</p> hu-HU orsolya.sztano@ttk.elte.hu (Sztanó Orsolya) istir@caesar.elte.hu (Bartha István Róbert) sze, 15 nov 2023 16:37:50 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A 175 éves Magyarhoni Földtani Társulat 25 éve, 1999–2023 https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/13060 <p>A Magyarhoni Földtani Társulat fennállásának 175. évfordulóját jubileumi események sorával ünnepli. A megemlékezések sorába tartozik az elmúlt 25 év társulati eseményeit feldolgozó jelen történeti visszatekintés is. Eseményekben, programokban gazdag 25 évet tudhat maga mögött a Társulat, csökkenő taglétszámmal is hű maradt hagyományaihoz, eredményesen teljesítette alapvető feladatait. Ezt az időszakot a tudományos tevékenységében történt változások, a működés korszerűsödése miatt a Társulat megújulásának, reneszánszának is tekinthetjük. Megőrizte rendezvényeinek magas, tudományos színvonalát, és számos kreatív, szakembereknek és érdeklődő szakmán kívülieknek szóló programot iktatott be tevékenységébe. Kronologikus áttekintés helyett tematikus összeállítást készítettünk, kezdve a Társulat hagyományokon alapuló működésének ismertetésén. Ezt követi a kibővült, korszerűsödött, újonnan megteremtett kapcsolatrendszer bemutatása, amely biztosítja a Társulat működésének társadalmi és gazdasági hátterét. A tudományos színvonal megőrzése mellett alapvető változások történtek az elmúlt 25 évben a kiemelt, központilag szervezett vagy területi szervezeti, szakosztályi szakmai rendezvények lebonyolítási módjában. A tudomány fejlődésével párhuzamosan előtérbe kerültek a specializált, egy-egy szakág szakembereit összefogó, esetenként többnapos összejövetelek. Újdonságnak számítanak a sikeres, széles közönséget megszólító, ismeretterjesztő rendezvények. Sikerült megtalálni azokat a rendezvényformákat is, ami a fiatalok érdeklődését is felkeltette.</p> Károly Brezsnyánszky Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/13060 v, 12 nov 2023 22:25:40 +0000 Termésplatina és platinafém-tartalmú pirit első észlelése a recski rézporfíros-szkarn-epitermás érces komplexum területéről https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9863 <p>Ezen rövid közleményben bemutatjuk egy platinafém-csoport-elem ásvány általunk elsőként felismert előfordulását a recski ércesedés egy közepes szulfidációs fokú hidrotermás breccsatelérében. Az ércesedés piritjének nyomelem-elemzései további információval szolgálnak a platinafémek megjelenéséről az ércesedésben. A Cu-tatalmú termésplatinával együtt jelenik meg az egyik legmagasabb platinatartalmú pirit, valamint a paragenezisbe tartozó ércásványként megfigyeltünk Sn-, és Pt-tartalmú termésrezet, tiszta termésrezet, valamint Ag‑tartalmú tenoritot. További új ásványként krokoitot és vanadinitet azonosítottunk kizárólag SEM-EDS módszerrel, ugyanezen paragenezisből. Új eredményeink valószínűsítik a Recski Érces Komplexum valós gazdasági jelentőségét platinafémek vonatkozásában.</p> Máté Biró, Ferenc Molnár, Hugh O'Brien Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9863 v, 12 nov 2023 21:44:49 +0000 A Magyarországon felfedezett földgáz-előfordulások szénhidrogénjeinek genetikája https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9813 <p>A szerző áttekintést ad a gázképződés, -migráció és -felhalmozódás folyamatairól, továbbá a bakeriális és termogén metánról, amelyek szénizotóparányaikban különböznek. A felfedezett gáz–felhalmozódások metánjának szénizotóparányai azt jelzik, hogy a kis mélységben (&lt;1000 m) lévő gáztelepek főleg bakteriális eredetű metánt tartalmaznak. Megállapítható, hogy a termogén metán jelenlétét jelző szénizotóparány adatok gyakorisága 1000–1500 m mélység-intervallumban már nagy, ami a gázok vertikális migrációját jelzi. Az etán és a propán szénizotóparány adatai arra utalnak, hogy ezek a gáz–komponensek főleg olaj–generáló típusú kerogénből képződtek. Az etán és a propán szénizotóparány-különbségéből számított vitrinitreflexió ekvivalens értékek szerint primer migrációjuk akkor ment végbe, amikor a neogén anyakőzetek 3000 méternél mélyebbre kerültek.</p> István Koncz Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9813 v, 12 nov 2023 21:41:43 +0000 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/13061 <p><span style="text-decoration: underline;">Események, rendezvények</span></p> <ul> <li class="show">Geotermia – előadói nap 2023</li> <li class="show">Megemlékezés a Társulat megalakulásának 175. évfordulója alkalmából</li> <li class="show">A Két miskolci Miskolcon – Less György és Szakál Sándor professzorok köszöntése</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Könyvismertetés</span></p> <ul> <li class="show">Átfogó kép a hazai bauxitbányászat múltjáról, fejlődéstörténetéről</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Személyi hírek</span></p> Olga Piros Copyright (c) 2023 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/13061 v, 12 nov 2023 22:47:57 +0000