Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony <p>A <strong>Földtani Közlöny</strong> — a <strong>Magyarhoni Földtani Társulat</strong>&nbsp;(MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata &nbsp;— 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.&nbsp; A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül &nbsp;a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től <strong>nyílt hozzáférésű (OA)</strong>.</p> hu-HU orsolya.sztano@ttk.elte.hu (Sztanó Orsolya) istir@caesar.elte.hu (Bartha István Róbert) p, 12 aug 2022 14:30:26 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Elnöki megnyitó https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9004 <p>A 2021-ben megválasztott új elnökségnek az idei az első közgyűlése, amin a Magyarhoni Földtani Társulat tagságával módunk van megosztani mindazokat az elképzeléseket, víziókat, melyek mentén a következő ciklusban a társulatot vezetni tervezzük. Az alábbiakban röviden ezeket az elveket mutatom be, majd vázlatosan szólok az előttünk álló legfontosabb programokról, rendezvényekről, feladatokról is. (<em>folytatás a PDF-ben)</em></p> Tivadar M. Tóth Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9004 k, 09 aug 2022 17:39:55 +0000 A Magyarhoni Földtani Társulat 2021. évi tevékenysége https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9005 <p>A 173 éves Magyarhoni Földtani Társulat 2021. évi 171. Tisztújító Közgyűlésén megválasztott új Elnöksége személyi összetételében részben kicserélődött. Elnökké választották M. Tóth Tivadart, akinek személyével vidéki szervezeteink régi álma vált valóra: a társulat elnöke nem budapesti, hanem vidéki, nevezetesen szegedi illetőségű lett. Piros Olgát új elnökségi tagként első társelnökké választották Geiger János, Haas János és Zajzon Norbert régi-új társelnökök mellett.</p> <p>A főtitkári posztot továbbra is Babinszki Edit tölti be, mint ahogy titkárunk is Kovácsné KIS Viktória maradt. Az új Elnökség tagjai az elnöki köszöntőben részletezett fő célkitűzésekkel láttak munkához. A társulatnak és szakosztályainak, területi szervezeteinek tevékenysége még mindig jórészt a világon végigsöprő Covid19 nevű koronavírus-betegség árnyékában zajlott. A programoknak csak töredéke volt megrendezhető személyes jelenléttel, viszont egyre több online esemény zajlott. Ez utóbbiaknak köszönhetően még inkább összezsugorodott a világ, mivel ezen eseményekre a Föld bármely pontjáról be lehet jelentkezni, így külföldön élő tagtársaink és érdeklődők is tudnak csatlakozni szakmai és ismeretterjesztő programjainkhoz. (<em>folytatás a PDF-ben</em>)</p> Edit Babinszki Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9005 k, 09 aug 2022 17:45:26 +0000 Előszó a Hantken Miksa 200 előadóülés cikkgyűjteményéhez https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9006 <p>200 éve született a magyarországi földtani kutatás egyik legmeghatározóbb alakja, a paleontológus Hantken Miksa. Mind a Földtani Intézet, mind az Őslénytani Tanszék életében mérföldkő volt az ő munkássága az első igazgató, az első tanszékvezető személyében. Hantken Miksa kimagasló tudományos tevékenysége, valamint annak máig tartó hatása azóta is inspirálja a hazai földtani, azon belül az őslénytani kutatásokat. Neki állított emléket a Magyarhoni Földtani Társulat 2021. szeptember 22-én tartott, Hantken Miksa 200: A magyar őslénytani kutatások legújabb eredményei népszerű köntösben című előadóülése, amelyen a 15 előadás témái között szerepeltek Hantken Miksa életéhez és munkásságához szorosan kapcsolódó előadások, valamint számos olyan szakmai összefoglaló is, amely szellemében és előremutató mivoltában kötődött a hantkeni örökséghez. A szervezésben a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakosztályán kívül részt vett a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Hantken Alapítvány is. A Földtani Közlöny jelen kötete a szakmai nap hat előadásából készült cikkeket tartalmazza. (<em>folytatás a PDF-ben</em>)</p> Klára Palotás Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9006 k, 09 aug 2022 17:50:52 +0000 Hantken Miksa, a Földtani Intézet igazgatója https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7603 <p>A Magyar Királyi Földtani Intézet alapítása (1869) mérföldkő az ország földtani felépítésének szervezett kutatása terén. Első igazgatója, Hantken Miksa, minden kezdeti nehézség ellenére eredményesen kapcsolta össze az intézet gyakorlati és tudományos céljait. Vezetése alatt az intézet lefektette az ország földtani felépítésének tudományos alapjait. Elindította a Földtani Intézet csaknem másfél évszázadot átívelő kiadványainak sorozatát, és nemzetközi téren is elismerést szerzett az intézet tevékenységének.</p> Károly Brezsnyánszky Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7603 k, 02 aug 2022 20:12:41 +0000 Hantken Miksa hagyatéka https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7608 <p>Hantken Miksa tárgyi hagyatéka, mely magába foglalja az általa gyűjtött ősmaradványokat és a hátra maradt munkáit is, egyben egy igen jelentős, máig ható szellemi hagyaték is. Sokrétű munkásságának fennmaradt emlékei a jelenkor kutatóinak is segítségül és útmutatásul szolgálnak munkájuk során. A Koch által 1894-ben összeállított, eddig legteljesebb Hantken bibliográfiát pontosítottuk és 22 munkával egészítettük ki. Közreadjuk Hantken által leírt és a róla elnevezett taxonok listáját.</p> Ágnes Görög, Balázs Szinger, Zoltán Szentesi Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7608 k, 02 aug 2022 20:24:22 +0000 Hantken Miksa és a magyarországi jura ammonitesz-kutatások kezdetei https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7604 <p>Hantken Miksa pályája elején az ammoniteszekről kora geológusainak átlagos ismereteivel bírt. Elsőként gyűjtött bakonyi jura ammoniteszeit még Bécsbe vitte meghatározásra. Terepi munkálkodásai során – elemi mikropaleontológiai érdeklődése mellett – egyre jobban kezdték érdekelni az ammoniteszek, amit gyűjtései jeleznek. Tekintélyes ammonitesz-anyagot halmozott fel a Gerecséből, a Bakonyból, de távolabbi lelőhelyekről, például Villányból és az al-dunai Swinitzáról, de külföldről is. Bár ammoniteszekről csupán egyetlen rövid dolgozata jelent meg, ez azonban tartalmazza azt a felismerést, hogy a bakonycsernyei ammoniteszek tekintélyes része a Mediterrán jura területén az akkor alig ismert aaleni – kora bajóci faunát képviseli. Nekilátott az anyag feldolgozásának. Huszonöt kőnyomatos táblát készíttetett, az ammoniteszek egy részéről jegyzeteket, leírásokat, összehasonlításokat írt, új fajokat nevezett el. Sajnos a munkát egyetemi elfoglaltságai, majd hirtelen halála miatt nem fejezhette be. Gazdag gyűjteményei viszont alapját képezték a magyarországi jura ammoniteszekről írott három legfontosabb, a szakirodalom által is kiemelkedő jelentőségűnek tartott munkának: Prinz Gyula (1906) és Géczy Barnabás (1966-67) csernyei, és ifj. Lóczy Lajos (1915) villányi monográfiájának. Bakonycsernyei ammoniteszekről és mikrofauna elemekről a legutóbbi időkben is közzétett publikációk azt mutatják, hogy az Őslénytani Tanszéken elevenen él a tanszék alapítója teremtette hagyomány.&nbsp;</p> András Galácz Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7604 k, 02 aug 2022 20:51:32 +0000 Müller Pál badeni Decapoda-gyűjteménye a Magyar Természettudományi Múzeumban https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7610 <p>A Középső-Paratethys üledékei elterjedtek Magyarországon, leggyakrabban a badeni (15,97–12,6 millió évvel ezelőtti) üledékekkel találkozhatunk. Az akkori sekélytengeri környezetek nagyon változatos élővilágnak nyújtottak otthont, köztük a tízlábú rákoknak, melyek maradványai gyakran megtalálhatók a badeni rétegeket feltáró lelőhelyeken. Magyarország régóta fontos szerepet játszik a kainozoós Decapoda kutatásban, elsősorban Lőrenthey Imre és Müller Pál gyűjteményének és kutatásának köszönhetően. Müller Pál rendkívül gazdag Decapoda gyűjteménye a 2015-ben bekövetkezett halála után akaratának megfelelően a Magyar Természettudományi Múzeumba került. Anyagának legjelentősebb részét a magyarországi badeni rétegekből gyűjtötte, és a példányok nagyrészt Budapestről, vagy Budapest környékéről származnak (Tétényi-fennsík, Diósd, Biatorbágy, Budafok, Rákos, Keresztúri út, Örs vezér tere, Kerepesi út, Gyakorló út, Thököly út, Mező Imre út = Fiumei út, Telepy utca). A Visegrádhegységből (Visegrád), a Börzsönyből (Nagymaros Törökmező, Zebegény, és Szob), és a Cserhátból (Mátraverebély, Szentkút és Sámsonháza) származó anyagok szintén jelentősek. A dunántúli badeni lelőhelyekről (Nyírád, Balatonakali-40, Kishajmás, Fertőrákos-21) viszont eddig nagyon kevés tízlábú rák maradványa került elő. Az eddigi vizsgálatok alapján csaknem száz Decapoda fajt lehetett elkülöníteni a magyarországi badeniben, a Gebiidea (1 faj), Axiidea (9 faj), Anomura (20 faj), és Brachyura (69 faj) alrendek képviselőiből. A fajok mindegyikét részletesen feldolgoztuk a közelmúltban megjelent monográfiában, revideált leírásokkal, elterjedési adatokkal, valamint fényképes ábrázolásokkal, különös tekintettel a típuspéldányokra. A 99 Decapodafaj rendszertani áttekintése mellett részletesen ismertettük azokat a magyarországi lelőhelyeket, ahol badeni tízlábú rák maradványok kerültek elő. A rendszertani leírások mellett határozókulcsot készítettünk valamennyi előkerült fajhoz (különkülön a carapax és az olló maradványokra). A taxonómiai vizsgálatok során az eddigitől eltérő genushoz soroltunk tíz fajt (új kombinációk), és számos faj esetében megállapítottuk, hogy azok megegyeznek korábban leírt fajokkal (szinonímák).</p> Alfréd Dulai, Hyzny Matús Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7610 h, 08 aug 2022 20:21:43 +0000 Pannóniai klinotémák időrétegtana https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/8229 <p>Magyarországon a kronosztratigráfia tudománya az 1980-as és 1990-es évek során szembesült azzal a jelenséggel, hogy klinotémákkal kitöltött medencékben, mint amilyen a Pannon-tó medre is volt, Steno települési törvényei nem, vagy csak nagyon korlátozott értelemben érvényesek. A pannóniai emeletet nem eredetileg vízszintes, hanem dőlő, több száz méter vertikális kiterjedésű, klinoform geometriájú időrétegtani felületek tagolják. Szeizmikus értelmezéssel ezek a klinoformok leképezhetőek, kronosztratigráfiai korrelációjuk az endemikus élővilágra alapozott biokronológiai markerekkel valósítható meg, datálásuk pedig radiometrikus kormérésekkel és mágnesrétegtani értelmezéssel. A pannóniai klinotémákra kidolgozott időrétegtan modellként szolgálhat más nem-tengeri medencék kronosztratigráfiai tagolására a Paratethys-régióban és azon túl is.</p> Imre Magyar Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/8229 h, 08 aug 2022 20:29:12 +0000 A köztünk élő Hantken https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7943 <p>A tanulmány a magyarországi őslénytani tevékenység támogatására létrehozott, és 2005 óta működő Hantken Miksa Közhasznú Alapítványt kívánja bemutatni. Célja a névadóról való méltó megemlékezés mellett az, hogy tevékenységét – a lehetséges jövőbeni támogatók és támogatottak számának növelése érdekében – a korábbinál szélesebb körben ismertté tegye. Az alapítás óta eltelt időben, illetve még inkább a jelen visszatekintést megalapozó kutatás során számos korábban nem publikált, Hantkennel kapcsolatos adat került napvilágra. Ennek eredményeként összeállítóttuk a Hantkenről készült fényképek és művészeti alkotások listáját, és több esetben lehetőség nyílt ezek keletkezési körülményeinek tisztázására is.</p> Ágnes Görög, István Szente, Zoltán Szentesi Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/7943 h, 08 aug 2022 20:59:30 +0000 Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9007 <p>Események, rendezvények</p> <ul> <li class="show">Beszámoló a GeoMATES ‘22 – Geomatematikai Ankét 2022 rendezvényről</li> <li class="show">Beszámoló a a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani–Rétegtani szakosztályának 25.vándorgyűléséről</li> </ul> <p>Személyi hírek</p> <ul> <li class="show">Tagtársaink a Miskolci Egyetem idei aranyoklevelesei között</li> <li class="show">Gyászhír: Kiss Klára, Bihari Dániel</li> </ul> <p>Könyvismertetés</p> <ul> <li class="show">Főzy István: Ablak a múltra</li> </ul> <p>(<em>részletek a PDF-ben</em>)</p> Tibor Cserny Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9007 k, 09 aug 2022 19:47:15 +0000 A Magyarhoni Földtani Társulat 2021. évi rendezvényei https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9008 <ul> <li class="show">Központi rendezvények</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Budapesti Területi Szervezet – Általános Földtani Szakosztály</li> <li class="show">Alföldi Területi Szervezet</li> <li class="show">Dél-Dunántúli Területi Szervezet</li> <li class="show">Észak-Magyarországi Területi Szervezet</li> <li class="show">Online kurzusok</li> <li class="show">Agyagásványtani Szakosztály és Ásványtani-Geokémiai<br>Szakosztály</li> <li class="show">Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály</li> <li class="show">Nyersanyagföldtani Szakosztály</li> <li class="show">Oktatási és Közművelődési szakosztály</li> <li class="show">ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály</li> </ul> <p>(<em>részletek a PDF-ben</em>)</p> Ágnes Krivánné Horváth Copyright (c) 2022 Földtani Közlöny https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/9008 k, 09 aug 2022 19:52:04 +0000