Értesítések

Megjelent a Földtani Közlöny 151/1 száma!

2021-03-31

Bezártság hónapjait enyhítendő hívjuk kedves Olvasóinkat Kárpát medencei kalandozásra.
Az évfolyam kezdő első tanulmány is a jubileumi szemlék sorozatot folytatja, metamorf aljzati kőzetek tarka mozaikjainak összeilleszthetőségét tárgyalja a Délkelet-Alföldön. Érdekes ásványokkal ismerkedhetünk meg Rudabányáról, a bihari Rézbányáról, az Eperjesi-hegység északi részéről és Dobsináról. A következő írás a Raman-spektroszkópia alkalmazását mutatja be kisfokú metamorfózis csúcshőmérsékletének meghatározására egy Aggteleki jura példa kapcsán. A medencébe visszatérve olvashatunk a szénhidrogének elsődleges migrációjáról. Végezetül a szám utolsó két tanulmánya a geotermia témakörét járja körbe. Kézbe vehetjük Magyarország új hőáramtérképét, és egy jubileumi szemlében áttekinthetjük a geotermikus energia kutatása és hasznosítása elmúlt 150 éves történetét.

Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 151/1 száma!

Aktuális szám

Évf. 151 szám 1 (2021)
Megjelent: 2021-03-31

Értekezés

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű (Open Access).