Évf. 8 szám klsz (2023): Nemzetközi Tudományos Konferencia a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából

Immár hagyományosan több szervezet bevonásával, ezúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 záróeseményeként rendezték meg a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából szervezett nemzetközi tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében november 30-án. A rendezvény fővédnökei dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, valamint Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője voltak.

A Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából rendezett konferencia levezető elnöke Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, valamint Dr. Restás Ágoston nyá. tű. alezredes volt. A konferencia a plenáris előadásokat követően a katasztrófavédelmi műveleti és polgári védelmitűzvédelmi és mentésirányításiiparbiztonságirendészeti; és katasztrófavédelmi műszaki szekcióban folytatódott.

„A Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézete élen jár a feladatok végrehajtásában nemcsak az oktatás-kutatás területén, hanem a tudományos konferenciák szervezésének területén is” — mondta Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy. Az RTK dékánja hozzátette: az ENSZ 1989-ben döntött úgy, hogy a világnapok sorát kibővíti a természeti katasztrófák csökkentésének világnapjával, ugyanakkor az ENSZ a katasztrófákat ma már globális problémának tekinti. Ezért az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák, illetve általában a katasztrófák megelőzése és pusztító hatásaik csökkentése érdekében. 2009-ben az ENSZ október 13-át integráltan a katasztrófa csökkentés nemzetközi napjaként jelölte meg, 2023-ra ezzel a jelmondattal: „Küzdelem az egyenlőtlenség ellen a rugalmas jövő érdekében”.

„Az elmúlt évtizedben határozottan növekedett mind a katasztrófák, mind azok áldozatainak száma, így egyre több ember van kitéve e veszélyeknek” — mutatott rá Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy. A Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály elnöke figyelmeztetett: a hatóságoknak mindent meg kell tenniük a komplex veszélyeztető tényezők, a katasztrófák előrejelzése, elkerülése és elhárítása érdekében. Ez a törekvés hívta életre a katasztrófavédelem nemzetközi együttműködését a legnagyobb nemzetközi szervezetekben az ENSZ-ben, a NATO-ban, és az Európai Unióban is. Hozzáétette: a sikeres védekezés záloga Egyetemünkön a katasztrófavédelmi szakemberek képzése, oktatása.

„A mai konferencia fő célja, hogy tudományos szintű válaszokat adjunk korunk biztonsági kihívásaira a lakosságot veszélyeztető ártalmakkal kapcsolatban, amit röviden úgy is nevezhetünk, hogy a közbiztonságot veszélyeztető dolgokra adható rendvédelmi és katonai, vagyis polgári védelmi válaszokat” — hívta fel a figyelmet Endrődi István ny. tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke.

„A Magyar Polgári Védelmi Szövetség nemcsak támogatója, hanem életre hívója is ennek a konferencia sorozatnak, hiszen hat éve szervezi, finanszírozza és támogatja ezt a rendezvényt, amelynek népszerűsége folyamatosan növekszik” — hangsúlyozta Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok. Az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője ismertette: az idén — a kimagasló érdeklődésre való tekintettel — két ország részvételével, öt szekcióban, 54 előadással és 78 előadó részvételével büszkélkedhet a nemzetközi tudományos esemény.

„A kritikus infrastruktúrák azok, amelyek elengedhetetlen létfontosságúak a társadalmi feladatok ellátásához” — mondta Angyal István tű. ezredes A kritikus infrastruktúrák ellenállóképességének erősítése című előadásában. A BM OKF Kritikus Infrastruktúra Főosztály főosztályvezetője egyebek mellett ismertette tevékenységük jogszabályi hátterét is. A 2008/114/EK irányelv az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről, a 2022/2557/EU irányelv pedig a kritikus szervezetek ellenálló képességéről rendelkezik.

A Katasztrófavédelem és az Országos Meteorológiai Szolgálat együttműködésének feladatai volt a témája Pátkai Zsolt előadásának. Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa egyebek mellett beszélt arról, hogy a Szolgálat elsősorban mérő rendszereket üzemeltet, tart fenn és fejleszt; mérési adatokat gyűjt, feldolgoz, tárol, átvesz, cserél; valamint meteorológiai előrejelzéseket készít, tájékoztat a mérésekről és előre jelzéseket és jelentéseket készít a szélsőséges időjárási helyzetekről is, egyebek mellett a katasztrófavédelmi feladatok zavartalan ellátásához. A két szervezet először 2001-ben kötött együttműködési megállapodást, azóta számos alkalommal újította meg, bővítette ki, legutóbb 2015-ben.

„A védelmi rendszer működésének alrendszerei a következők: felkészülés (felkészítés), rendkívüli esemény bekövetkezése, ennek megfelelő beavatkozáshelyreállítás; a normál állapot kialakulása, kialakítása; megelőzés. A rendszer legfőbb működtetője az információ megosztása” — mutatott rá Varga Ferenc tű. dandártábornok katasztrófavédelmi felsőfokú képzési portfóliójának bemutatása, a fejlesztés lehetőségei című előadásában. Az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője bemutatta a „Lakosság és ifjúság katasztrófavédelmi felkészítési komplex tanulmány” Modern rendészet educatioja alprojekt Katasztrófavédelem kapcsolódó szakmai programját is, valamint részletesen ismertette az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet széles és összetett oktatási portfólióját.

A konferencia nemzetközi blokkjában a romániai kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, Zólyomi Műszaki Egyetem oktatói és szakemberei tartottak online előadást hazájuk természeti és ipari katasztrófák elleni védekezés és felkészítés rendszeréről.

A nemzetközi tudományos konferenciát az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztálya és a Belügyi Szakosztálya, együttműködve a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozatával, a Magyar Környezetvédelmi Egyesülettel, a Védelmi Információs Központ Alapítvánnyal, a Katasztrófavédelem Központi Múzeummal és a Katasztrófavédelmi Szakkollégiummal együtt szervezte meg.

Forrás: NKE Katasztrófavédelmi Intézet 

https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2023/12/01/nemzetkozi-tudomanyos-konferencia-a-katasztrofak-csokkentesenek-vilagnapja-alkalmabol

Megjelent: 2023-12-16

Konferencia