A pszichoszociális reziliencia fejlesztésének lehetőségei a katasztrófák- és humanitárius krízishelyzetek érintettjeinél

Kulcsszavak: pszichoszociális, reziliencia, katasztrófa, humanitárius, krízishelyzet, segítségnyújtás

Absztrakt

Az egyének, közösségek, országok egyrészről növekvő számú katasztrófáknak és egyéb rendkívüli eseményeknek, veszélyeknek vannak kitéve, másrészről ezek az események tovább fokozhatják a – már fennálló – sebezhetőségüket. A reziliencia alapvetően arra a feltételezésre alapul, hogy az egyéneknek és közösségeknek mindig van valamiféle kapacitásuk. A pszichoszociális reziliencia elérésének célja, ezeknek a kapacitásoknak az erősítése, annak érdekében, hogy az egyének vagy a közösségek ellenálljanak a megváltozott körülmények okozta hatásoknak. A közösség rezilienciájának megerősítése a Vöröskereszt Mozgalom egyik kiemelt feladata, egyfajta hozzáadott érték a fenntartható fejlődéshez. Az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre válaszul a humanitárius szervezet átfogó, hosszútávú programot indított, melynek célja a pszichoszociális reziliencia fejlesztése, valamint a segítségnyújtó kapacitások növelése szerte Európában.

Megjelent
2024-01-15
Hogyan kell idézni
SáfárB. (2024). A pszichoszociális reziliencia fejlesztésének lehetőségei a katasztrófák- és humanitárius krízishelyzetek érintettjeinél. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(klsz). Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/14877