Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A cikket a szerző a Védelem Tudomány szerzői útmutatója alapján készítette el, és az a hatályos szerzői jogokra vonatkozó szabályoknak (különösen: hivatkozások, idézések) mindenben megfelel, és plágiumot nem tartalmaz.

  Plágium a mások ötleteinek, tudományos eredményeinek, szavainak, szövegeinek átvétele és sajátként való feltüntetése.
  Forrás: MTA Tudományetikai Bizottság Tudományetikai Kódex https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/tudomanyetikai_bizottsag/tudomanyetikai_kodex_kgy_20100504.pdf Letöltve: 2023.10.27.
 • A Védelem Tudomány által kiadott szerzői nyilatkozat elkészítése megtörtént.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott DOI-s vagy URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • A cikk benyújtásával a szerző nyilatkozik, hogy elfogadja a Creative Commons NCU alkalmazását és használatát (Nem kereskedelmi célú felhasználás). Bővebben: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.

A szerző a kézirat anyagok benyújtásával kapcsolatban elfogadja a Védelem Tudomány adatvédelmi szabályozását, szerzői jogi nyilatkozatát, valamint az MTA Tudományetikai Bizottság Tudományetikai Kódex szabályait.