2023: Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - 1. különszám

Előszó

A Pedagógia tanszék munkatársai igen fontosnak tartják, hogy rendszeresen, évente, félévente olyan tudományos konferenciát szervezzenek, amely keretet ad a közművelődési szakemberek és az egyetemi oktatók találkozásának, vélemény- és tapasztalatcseréjének.

Az „Örökség és közösségek” címmel szervezett konferencia 2022. október 13-án a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai Aulájában került megrendezésre. Külön érdekesség, hogy a konferencia megnyitása után Dr. habil Lugasi Andrea PhD, a Budapesti Gazdasági Egyetem KVI Karának Dékánja és Dr. Juhász Erika PhD, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési igazgatója ünnepélyesen aláírták a két intézmény közötti együttműködési megállapodást. Mindkét fél kifejezésre juttatta, hogy reményeik szerint a megállapodás hivatalossá tétele tovább erősíti az egyébként már eddig is széleskörűen megvalósult együttműködést.

A plenáris ülések után két szekcióban folytatódtak az előadások, amelyek közül az egyik elsősorban a kultúra turisztikai vonatkozásaira koncentrált, a másik pedig – amelyben a Pedagógiai tanszék munkatársai adtak elő – alapvetően a közművelődési, közösségépítési aspektusokra. A konferencia, illetve a Pedagógia szekció fő célja az interdiszciplinaritás, azaz annak bemutatása volt, hogy a közösségszervezés, a kultúra és közművelődés, valamint a turizmus között milyen szoros kapcsolat- és hatásrendszer működik.

A Pedagógia szekció előadásainak többsége szintén a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázat kutatási anyagát dolgozta fel, bemutatva annak még feltáratlan részeit.

Ettől a tematikától némileg eltér a Palladio munkásságát elemző tanulmány, amelyben azonban szintén fontos elem az értékkutatás és elemzés, a korszakokon átívelő kulturális értékek hatásmechanizmusának szemléltetése.

A Pedagógia tanszék 2020-ban nyerte el a Nemzeti Művelődési Intézet kutatócsoportok számára kiírt pályázatát, melynek címe „A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben a váci és dunakeszi kistérségekben”.

A kutatás során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan működnek helyi szinten a települési értéktárak. A lakosság körében milyen egyéb érzelmek jelennek meg a nemzeti és helyi értékek kapcsán. Azonosíthatók a lakossági felmérés révén olyan új, korábban nem besorolt értékek melyek a települési értéktárakba felterjeszthetők lennének.

A vizsgálat időszerűségét az adta, hogy széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések eredményeként megszületett a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amely új lendületet adott az értéktárak fejlesztésének.

A kutatási témát szociológiai, pszichológiai és nevelés- és kultúratudományi aspektusból is vizsgáltuk, építve a rendelkezésre álló hazai jogszabályok rendszerezett bemutatására, valamint a hazai szakirodalmi források mellett egy átfogóbb nemzetközi háttérelemzésre.

A teljes kutatási anyagból egy tanulmánykötet is született „Helyi értékek nyomában” címmel, amelyet Dr. Ponyi László, a Nemzeti Művelődési Intézet központi kutatásvezetője értékelt és méltatta a kötetet.

Őszintén reméljük, hogy ez a kiadványunk is hasznára lesz a szakmai, érdeklődő közönségnek és inspirációt, ötleteket ad majd a kutató kollégák számára a további közművelődéskutatási tevékenységek kivitelezéséhez.   

Megjelent: 2023-06-30

Teljes szám