Információk

Szerkesztőbizottságunk jelentős hangsúlyt fektet a nemzetközi színtéren történő megjelenésre.

Kiadványunk szakmai és tudományos színvonalát a tudományos tanácsadó testület garantálja.

Folyóiratunkba a gazdaság- és társadalomtudomány területével foglalkozó tanulmányokat várjuk, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy valamilyen újszerű, kritikai megközelítésre.

A módszertani megalapozottság minden tanulmány esetében minimális elvárás.

A folyóirat 2020/1. számától a következő rovatokat tartalmazza:

  • Tanulmány (Tudományos – empirikus és/vagy elméleti – kutatási eredményeket tartalmazó, máshol még meg nem jelent írás).
  • Műhely/jó gyakorlat (Kreatív és innovatív megoldásokat tartalmazó írás/esettanulmány).
  • Szemle (Egy adott terület szakmai összefoglalója, összegzése, továbbgondolása).
  • Könyvismertető (Hazai és külföldi könyvek és tanulmánykötetek bemutatása, amelyek széles körű érdeklődésre tarthatnak számot a gazdaság- és társadalomtudomány területén).

 

Online folyóiratunkban megjelenő minden publikáció magyar és angol nyelvű absztrakttal, kulcsszavakkal, illetve jelkóddal rendelkezik.

A köteteinkben megjelenő cikkeket/tanulmányokat dupla vak lektorálásnak vetjük alá.

Kiadványunk Open Access.

A témák kiírása folyamatosan történik. Évente 4 kiadvány megjelenését tervezzük.

 

A folyóiratot jelenleg indexálják:

  • MTMT  (Magyar Tudományos Művek Tára),
  • MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa),
  • EHM (EPA-HUMANUS-MATARKA közös keresője)
  • CrossRef (folyóiratunk és cikkeink DOI számmal rendelkeznek, így bekerülnek a CrossRef adatbázisába)
  • ProQuest 

 

A folyóiratot archiválják:

 

Jó olvasást kívánunk!

A Szerkesztők