Tradíció és innováció a városi szállodák közösségi tereiben

  • Katalin Juhász-Dóra Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Tanszék
Kulcsszavak: szállodai szolgáltatási környezet, közösségi terek, design, tradíció, innováció

Absztrakt

Az elmúlt két évtizedben jelentős mértékben megváltoztak a szálláshely-menedzsment és szállodaüzemeltetés feltételei, a különböző innovációk bevezetése és elterjedése az üzleti modellek fejlődését eredményezte, amely radikális mértékben transzformálta a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás folyamatait és rendszerét.

Átalakultak a fogyasztói szokások, a mindennapi élet a munkavégzés színterei, a változásokra reagálva a turisztikai szolgáltatásokat biztosító létesítmények is megújultak. A technológiai innováció eddig soha nem látott mértékben indukálta a szolgáltatás-nyújtás folyamatainak reformját, amelynek eredményeképpen a turisztikai létesítmények számos új funkcióval bővültek, hogy a megváltozott fogyasztói igényeinek eleget tudjanak tenni. A közösségek szerepe mindig meghatározó volt a társadalomban, azonban a humán interakció és a személyes kapcsolatok szerepe még soha nem volt ennyire meghatározó, mint napjainkban a digitalizáció és társas izoláció időszakában.

Jelen tanulmány célja a szállodai szolgáltatáskörnyezet transzformációjának a vizsgálata, az innováció bevezetése mellett a tradíció megőrzésének interpretálása szempontjából a szállodai lobbik példáján keresztül.

Információk a szerzőről

Katalin Juhász-Dóra, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Tanszék

Főiskolai docens

Hivatkozások

Ahmad, H., Fazilah, F.M. & Suhardi, B.M., 2018. Public Preferences toward Shopping Mall Interior Landscape Design in Kuala Lumpur, Malaysia. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 1–7. https://doi:10.1016/j.ufug.2017.12.019

Alfakhri, D., Harness, D., Nicholson, J. & Harness, T., 2018. The role of aesthetics and design in hotelscape: A phenomenological investigation of cosmopolitan consumers, Journal of Business Research, 85, 523-531. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.031

Alföldi, Gy., 2015. Habilitáció - Tanulmányok. Jövő városa – Budapest 2050. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola.

Aubert-Gamet, V. & Cova, B., 1999. Servicescapes: From modern non-places to postmodern common places. Journal of Business Research, 44(1), 37-45. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00176-8

Baek, J. & Ok, C.M., 2017. The power of design: how does design affect consumers’ online hotel booking?, International Journal of Hospitality Management, 65, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.05.001

Batista e Silva, F., Herrera, M.A.M., Rosina, K., Barranco, R.R., Freire, S. & Schiavina, M., 2018. Analysing spatiotemporal patterns of tourism in Europe at high-resolution with conventional and big data sources, Tourism Management, 68, 101-115. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.02.020

Benkő, M., 2017. Zárt/nyitott – Városforma és térhasználat, Építés – Építészettudomány, 45(3-4), 327-339. https://doi.org/10.1556/096.2017.45.3-4.5

Berens, C., 1997. Hotel Bars and Lobbies, McGraw-Hill, NewYork.

Berger, V., 2016. Georg Simmel térelmélete(i), Szociológiai Szemle, 26(2), 4-28.

Berki, M., 2015. A térbeliség trialektikája, Tér és társadalom, 29(2), 3-18. https://doi:10.17649/TET.29.2.2658

Bitner, M.J., 1992. Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, Journal of Marketing, 56(2), 57-71. https://doi.org/10.1177/002224299205600205

Bollerey, F., 2012. Setting the stage for modernity –the cosmos of the hotel, In: Avermaete, T. & Massey, A., ed., 2012. Hotel Lobbies and Lounges, The Architecture of Professional Hospitality, Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203137505

Cheng, J.S., Tang, T.W., Shih, H.Y. & Wang, T.C., 2016. Designing Lifestyle Hotels. International Journal of Hospitality Management, 58, 95-106. https://doi:10.1016/j. ijhm.2016.06.010

Clark, T. & Key, T.M., 2021. The methodologies of the marketing literature: Mechanics, uses and craft. AMS Review, 11(3), 416-431. https://doi.org/10.1007/S13162-021-00210-2

Collins, D., 2001. New Hotel: Architercture and Design, Conran Octopus.

Countryman, C.C. & Jang, S., 2006. The effects of atmospheric elements on customer impression: the case of hotel lobbies, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(7), 534-545. https://doi.org/10.1108/09596110610702968

Curtis, E., 2001. Hotel Interior Structures, Wiley-Academy: London.

D’Souza, C., Apaolaza, V., Hartmann, P. & Brouwer, A.R., 2021. Marketing for Sustainability: Travellers’ Intentions to Stay in Green Hotels. Journal of Vacation Marketing, 27(2), 187–202. https://doi.org/10.1177/1356766720975063

Dewiyana, E., Ibrahim, N. & Hajar, N. H., 2016. The Green Aspects of Adaptive Reuse of Hotel Penaga, Procedia, Social and Behavioural Sciences, 222, 631-643. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.220

Dixon, G.R. & Aldous, D.E., 2014. An Introductory Perspective to Horticulture: Plants for People and Places, Volume 1. In Horticulture: Plants for People and Places, edited by G. R. Dixon and D. E. Aldous, 1–25. New Delhi: Springer Netherlands

Doğan, H., Nebioğlu, O., Aydın, O. & Doğan, I., 2013. Architectural innovations are competitive advantage for hotels in tourism industry? What customers, managers and employees think about it?. Procedia-social and behavioral sciences, 99, 701-710. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.541

Durst, C.S., 2018. Defining the 2019 hotel lobby. Lodging Magazine. [online] https://lodgingmagazine.com/defining-the-2019-hotel-lobby/ (2023.01.12.)

Emontspool, J. & Woodward, I., 2018. Cosmopolitanism, Markets and Consumption: A Critical Global Perspective. Palgrave Macmillan, London.

Enyedi, Gy., 2012. Városi világ, Budapest, Magyarország, Akadémiai Kiadó.

Gao, S., Jin, R., & Lu., W., 2019. Design for Manufacture and Assembly in Construction: A Review. Building Research & Information, 48(5), 538-550. https://doi.org/10.1080/09613218.2019.1660608

Generalova, E.M., Generalov, V.P. & Kuznetsova, A.A., 2016. Modular Buildings in Modern Construction. Procedia Engineering, 153, 167-172. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.098

Glaeser, E., 2020. A város diadala, Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest.

Hays, D. & Ozretić-Došen, D., 2014. Greening Hotels - Building Green Values into Hotel Services, Tourism and Hospitality Management, 20(1), 85-102. https://doi.org/10.20867/thm.20.1.7

Han, H., Moon, H. & Kim, W., 2019. The influence of international tourists’ self-image congruity with a shopping place on their shopping experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 41, 101-109. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.08.003

Heesup, H. & Sunghyup, S. H., 2019. Green Indoor and Outdoor Environment as Nature-based Solution and Its Role in Increasing Customer/employee Mental Health, Well-being, and Loyalty, Business Strategy and the Environment, 28(4), 629–641. https://doi.org/10.1002/bse.2269

Heide, M., Lærdal, K. & Grønhaug, K., 2007., The design and management of ambience—Implications for hotel architecture and service, Tourism Management, 28(5), 1315-1325. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.01.011

Hory, G., Major, Z., Müllner, P. & Benkő, M., 2017. Exploration of spatial design issues at backpacker hostels in Budapest׳s historic center: Informality, density, and adaptability, Frontiers of Architectural Research, 6(2), 157-168. https://doi.org/10.1016/j.foar.2017.02.005

Huang, H. & Tsaih, L.S., 2022. Prioritizing hotel lobby design factors: perspectives of hotel operators in China, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1966016

Juhász-Dóra, K., 2017. Analysis of additional hotel services in the international luxury hotels – a case-study from Budapest, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 884-892. https://doi.org/10.1515/picbe-2017-0094

Juhász-Dóra, K., 2020. Vendégtér-paradoxon: Budapesti luxusszállodák miliője a helyi társadalom szemszögéből [Paradox of Guest Space : Milieu of luxury hotels in Budapest from the perspective of local society] 190 p., Doktori disszertáció.

Juhász-Dóra, K., 2022. A luxusszállodai miliő transzformációjának időbeli dimenziói. Turizmus Bulletin, 22(1), 13-25. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n1.2

Juhász-Dóra, K. & Ilyés, N., 2023. A designmódszerek mint innovációs katalizátorok alkalmazása a szállodákban. Turizmus Bulletin, 23(1), 25-33. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.3

Keller, L.A. & Burke, J., 2016. The financial impact of hotel renovations. Hotel Online. [online] https://www.hospitalitynet.org/opinion/4079832.html (2022.09.10.)

Kellert, S. & Calabrese, E., (2015). The practice of biophilic design. https://www.biophilic-design.com/

Kovács, I., 2009. A szálloda, mint termék, In: Papp Ilona, ed., 2009. Szálloda- és vendéglátásmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kramer, D. & Lutz, R., 1992. Resisen und Alltag, Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Tourismus-Forschung, Traveling and Everyday Life: Contributions to Tourism Cultural Studies, Frankfurt.

Lai, J. H. K., 2016. Energy Use and Maintenance Costs of Upmarket Hotels. International Journal of Hospitality Management, 56, 33-43. https://doi:10.1016/j.ijhm.2016.04.011

Lee, S. H., 2019. Effects of biophilic design on consumer responses in the lodging industry. International Journal of Hospitality Management, 83, 141-150.

Lin, I. Y., 2016. Effects of Visual Servicescape Aesthetics Comprehension and Appreciation on Consumer Experience. Journal of Services Marketing, 30(7), 692-712. https://doi:10.1108/JSM-08-2015-0258

McNeill, D., 2008. The hotel and the city, Progress in Human Geography, 32(3), 383-398. https://doi.org/10.1177/0309132508089096

Michalkó, G., 2023. A turizmus esszenciája. Akadémiai Kiadó. [online] https://mersz.hu/michalko-a-turizmus-esszenciaja-uj/

Mundy, J., 2008. Wide Open Spaces. Hotelier. 20(6), 44-46.

Nanu, L., Ali, F., Berezina, K. & Cobanoglu, C., 2020. The effect of hotel lobby design on booking intentions: An intergenerational examination, International Journal of Hospitality Management, (89) 102530 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102530

Naqshbandi, D.M. & Munir, R., 2011. Atmospheric elements and personality: Impact on hotel lobby impressions. World Applied Sciences Journal, 15(6), 785-792. https://doi.org/10.2139/ssrn.2361143

Oldenburg, R., 1989. The Great Good Place. New York: Marlowe & Company.

Ong, C.E., Minca, C. & Felder, M., 2015. The Historic Hotel as ‘Quasi-freedom Machine: Negotiating Utopian Visions and Dark Histories at Amsterdam’s Lloyd Hotel and Cultural Embassy, Journal of Heritage Tourism, 10(2), 167-183. https://doi.org/10.1080/1743873X.2014.985223

Patriotta, G., 2020. Writing Impactful Review Articles, Journal of Management Studies, 57(6), 1272-1276. https://doi.org/10.1111/joms.12608

Paul, J. & Criado, A.R., 2020. The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know?, International Business Review, 29(4), 101717 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717

Paul, J., Khatri, P. & Duggal, H.K., 2023. Frameworks for developing impactful systematic literature reviews and theory building: What, Why and How?, Journal of Decision Systems, https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197700

Post, C., Sarala, R., Gatrell, C. & Prescott, J. E., 2020. Advancing theory with review articles. Journal of Management Studies, 57, 351–76. https://doi.org/10.1111/joms.12549

Ryu, K. & Jang, S., 2008. Dinescape: a scale for customers’ perception of dining environments, Journal of Foodservice Business Research, 11(1), 2-22. https://doi.org/10.1080/15378020801926551

Sarmah, B., Kamboj, S. & Rahman, Z., 2017. Co-creation in hotel service innovation using smart phone apps: an empirical study, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 29 Issue 10, 2647- 2667.

Shi, J.Y. & Wang, Y., 2013. On Green Interior Design. Advanced Materials Research, 838-841, 2842–2845. https://doi.org/10.4028/amr.838-841.2842

Simmel, G., 1949. The Sociology of Sociability, American Journal of Psychology, 55, 254-261. https://doi.org/10.1086/220534

Song, C., Ali, F., Cobanoglu, C., Nanu, L. & Lee, S. H. J., 2022. The effect of biophilic design on customer's subjective well-being in the hotel lobbies, Journal of Hospitality and Tourism Management, 52, 264-274. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.008

Timothy, D. J. & Gelbman, A., 2015. Tourist Lodging, Spatial Relations and the Cultural Heritage of Borderlands. Journal of Heritage Tourism, 10(2), 202-212. https://doi:10.1080/1743873X.2014.985227

Vargas, G., Lawrence, R. & Stevenson, F., 2017. The Role of Lobbies: Short-term Thermal Transitions. Building Research & Information, 45(7), 759-782. https://doi:10.1080/09613218.2017.1304095

Walls, A., Okumus, F. & Wang, Y.C., 2011. Understanding the Consumer Experience: An Exploratory Study of Luxury Hotels. Journal of Hospitality Marketing and Management, 22(2), 166-197. http://dx.doi.org/10.1080/19368623.2011.536074

Wu, L., Liu, P. & Le, D., 2023. The role of public space in constructing experience capital: A longitudinal analysis in the hotel context, Tourism Management, 97, 104735, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104735

Wuni, I. Y. & Shen, G.Q., 2019. Critical Success Factors for Modular Integrated Construction Projects: A Review, Building Research & Information, 48, 763-784. https://doi:10.1080/09613218.2019.1669009

Xie, P. F. & Shi., W. L., 2019. Authenticating a Heritage Hotel: Co-creating a New Identity. Journal of Heritage Tourism, 14(1), 67-80. https://doi.org/10.1080/1743873X.2018.1465062

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D., 2006. Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Zemke, D.M.V., Chen, Y.S., Raab, C. & Zhong, Y., 2017. Hotel design, guest satisfaction, and behavioural intentions. Anatolia, 28(3), 338-350. https://doi.org/10.1080/13032917.2017.1319868

FELHASZNÁLT INTERNETES FORRÁSOK:

Allister, E., 2017. Millennial by Design: How Millennials Tastes are Shaping Hotel Design. [online] https://www.hoteliermagazine.com/millennial-design-millennial-tastes-shaping-hotel-design/ (2023. 01. 22.)

Bartlett, I., 2022. Workplace Trends: Reinventing the Office Lobby [online] https://www.workdesign.com/2022/01/2022-workplace-trends-reinventing-the-office-lobby/ (2023. 01. 22.)

Kilburn, H., 2018. Spotlight on: Storytelling in the Hotel Lobby. [online] https://hoteldesigns.net (2022.09.10.)

La Mamounia, 2023. La Mamounia Marrakech. [online] https://mamounia.com/en/ (2023. 01. 22.)

Loveexploring.com, 2023. The world’s most beautiful Hotel Lobbies. [online] https://www.loveexploring.com/galleries/68429/the-coolest-hotel-lobbies-in-the-world?page=1 (2023. 01. 22)

Manley, B., 2018. Hotel owners focus renovations on public spaces. Hotel News Now. [online] https://www.costar.com/article/2010011461/hotel-owners-focus-renovations-on-public-spaces (2023.01.22.)

Oey, D., Bruggen, M. V. & Hoogendoon, E., 2018. Coworking Hotels Industry Report, Horwath HTL, Hotel, Tourism and Leisure. https://www.hotelnewsresource.com/pdf18/HHTL_112618.pdf?utm_source=HTrends&utm_medium=referral&utm_campaign=HTrends-Publish (2023. 01. 22.)

Sirhotels, 2023. Sir Adam Hotel North. [online] https://www.sirhotels.com/en/adam/ (2023. 01. 22.)

Turizmus.com, 2022. Megsemmisült Berlin egymillió literes akváriuma. [online], https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/megsemmisult-berlin-egymillio-literes-akvariuma-1184500 (2023. 01. 22.)

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
Juhász-DóraK. (2023). Tradíció és innováció a városi szállodák közösségi tereiben. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 88-116. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.01.04