Palladio: Citta ideale

Az ideális reneszánsz város

  • Julianna Farkas Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Pedagógia Tanszék
Kulcsszavak: reneszánsz, építészet, antikvitás, Palladio

Absztrakt

Tanulmányom fókuszában alapvetően nem az építészeti megoldások állnak, bár a témából adódóan természetesen ezekre is kitértem, sokkal inkább arra voltam kíváncsi, hogy milyen eszmények, értékrendszerek, kulturális hatások álltak ezen építészeti eszközök alkalmazásának hátterében. Írásomban a következő kérdésekre kerestem a választ: Mit jelent az ideális város a reneszánszban, mit jelent Palladio műveiben? Milyen szemlélet áll mindennek a hátterében és miben tükröződik ez vissza? Honnan merítette Palladio az építészeti eszményeit, miért érdeklődtek a művei iránt oly intenzíven a későbbi történelmi korszakokban is?

A téma megértéséhez megvizsgáltam az érett reneszánsz korszakának szellemi, kulturális, városépítészeti sajátosságait, áttekintettem azokat a hatásrendszereket, amelyek Palladio gondolkodására és művészi kifejezésmódjára meghatározók voltak. Elsősorban az ókori építész és teoretikus, Vitruvius elméleti munkáját tanulmányoztam, hiszen alapmű volt általában véve a reneszánsz építészek, így Palladio számára is.  Ezek után a reneszánsz alkotó, Leon Battista Alberti munkásságát és összefoglaló építészeti művét mutattam be, hiszen Palladióra nagy valószínűséggel ő volt a legnagyobb hatással. A reneszánsz ideális város egy megvalósult példája volt Bernardo Rossellino városépítő műve, aki II. Pius pápától kapta a megbízatást egy tökéletes város felépítésére, amely a pápa nevét kapta, s így lett Pienza. Palladiónak először a teoretikus munkásságáról írtam, majd az általa elképzelt ideális várost, Vicenzát mutattam be, az általa épített, legfontosabb épületek elemzésével. Végül Palladio hatására hívtam fel a figyelmet, vagyis a palladianizmus jelenségére Európában és Észak-Amerikában.

Célom, a szakirodalmi elemzés és saját tapasztalataim alapján az egyes korszakokon átívelő eszmék művészi kifejezésének vizsgálata volt, egy konkrét művész, Palladio tevékenységén keresztül.

Információk a szerzőről

Julianna Farkas, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Pedagógia Tanszék

Főiskolai tanár

Hivatkozások

Ackerman, J., 1972. Palladio. Penguin Books. Einaudi

Éber, L., 1909. Művészettörténeti olvasmányok. Budapest: Singer és Wolfner kiadása.

Farber, J.C., Reed, H. H. 1980. Palladio’s architecture and its influence. New York: A Photographic Guide, Dover Publications.

Firpo, L., 1975. La citta ideale del Rinascimento. In.: Gianni Carlo Sciolla (ed.) La citta nel Rinascimento. Torino: UTET

Foscari, A., 2020. Living with Palladio in the Sixteenth Century. Lars Müller Publishers.

Hajnóczi, G., 1979. Andrea Palladio. Budapest: Corvina kiadó

Hajnóczi, G., 1994. Az ideális város a reneszánszban. Budapest: Akadémiai kiadó.

Hajnóczi, G., 2002. Vitruvius öröksége. Budapest: Akadémiai kiadó.

Kruft, H. W., 1990. Le citta utopiche. La citta ideale del XV al XVIII secolo fra utopia e realta. Laterza.

Kunszt & Klein, 1999. Peter Eisenman – A dekonstruktivizmustól a foldingig. Budapest.

Orosz, G., 2004. Az európai Ókor neveléstörténete. Debrecen: Kossuth Egyetemi kiadó.

Palladio, A., 1982. Négy könyv az építészetről. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata (Az eredeti mű 1570-ben jelent meg.)

Platón, 1984. Platón összes művei. Budapest: Európa könyvkiadó (II.kötet, Az állam) (Az eredeti mű i.e. 375-ben íródott.)

Reynolds, B. 2008. Dante, A költő, a politikai gondolkodó, az ember. Budapest: Európa könyvkiadó.

Tavernor, R., 1998. On Alberti and the Art of Building. New Haven and London: Yale University Press.

Tavernor, R., 1991. Palladio and Palladianism. London: Thames and Hudson

Vitruvius, M. P., 2009. Tíz könyv az építészetről. Szeged: Quintus kiadó

Farkas, J., 2009. Embereszmény és viselkedéskultúra a reneszánszban. Agora, 2009/3. 9-18.

Fonyódi, M., 2005. Az ortogonális városháló mint városi attribútum. Építés- Építészettudomány 33(3–4), 363–389.

Hajnóczi, G., 1992. Centrum és periféria. Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, 55-62.

Budai, K., 2020. A harmónia építésze. Elérhető: https://kultura.hu/a-harmonia-epitesze (Hozzáférés dátuma: 2023.12.09.)

Buzogány, A., 2012. Színház a színházban: avagy a Teatro Olimpico az Operában. Elérhető: https://www.artmagazin.hu/articles/archivum/ec178a802da7281b0b8564a4b38115cd (Hozzáférés dátuma: 2023.02.10.)

Machiavelli, N., 2003. A fejedelem. Elérhető: https://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm#bm18 (Hozzáférés dátuma: 2023.02.09.) (Eredetileg 1513-ban írta)

Szabó, Zs. 2013. Városképek, színpadképek. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/281638492_Varoskepek_szinpadkepek (Hozzáférés dátuma: 2023.01.24.)

Szerb, A., 1936. A harmadik torony. Nyugat, 1936/10. Elérhető: https://epa.oszk.hu/00000/00022/00609/19304.htm (Hozzáférés dátuma: 2023.01.05.)

Virág, Á. 2018. Antropomorfizmus az építészetben. Elérhető: http://real.mtak.hu/79196/1/VA_Antropomorfizmus_az_epiteszetben_u.pdf (Hozzáférés dátuma: 2023. 01. 07.)

A Művészet templomai: 2022. Palladio. Elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=hAmlbM_enWQ) (Hozzáférés dátuma: 2023. 02.01.)

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
FarkasJ. (2023). Palladio: Citta ideale : Az ideális reneszánsz város. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 7-38. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.01.01