Turisztikai vonzerők, vagy közösségépítő hagyományok újragondolása a falusi turizmusban

  • Csilla Szalók Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék
  • Csilla Petykó Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék
  • Éva Schultz Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék
Kulcsszavak: falusi turizmus, funkcióvesztett falvak, turisztikai termék

Absztrakt

A rendszerváltás éveiben újra indított falusi turizmus meghatározásában, vonzerőjében fontos szerepet kapott a magyar falvak néphagyományt felelevenítő törekvése. A falvak élelmiszertermelő tevékenységéhez olyan események kapcsolódtak, amelyek megismerése a városi emberek számára turisztikai vonzerőt jelentettek. A társadalmi, gazdasági fejlődés azonban mára jelentős változást eredményezett és mind az árutermelésben mind az ehhez kapcsolható hagyományőrzésben teljes átalakulás figyelhető meg. A falvak földtulajdona néhány gazda birtokába koncentrálódott, míg a termesztett növényi kultúrák száma drasztikusan csökkent. Ezzel együtt a gazdálkodáshoz köthető néphagyományok száma is fogyóban van. Indokolt tehát, hogy a falusi hagyományokra épülő, közösségformáló falusi turizmus újragondolását a figyelem központjába állítsuk. Az elmúlt 30 év kutatási eredményei azt mutatják, hogy a falusi turizmus népi értékeinek megőrzése nem kapott elegendő figyelmet. A fejlesztések elsősorban a szállásfejlesztést preferálták és a hagyományápolás háttérbe szorult.

Fontos tehát, hogy az újragondolást tettek kövessék és az elődeink által ránk hagyott természeti, szellemi, kulturális örökségünket megőrizzük. A kutatás azoknak a hiányosságoknak a feltárását tartotta szem előtt, amelyek a jelen helyzet kialakulásához vezettek és igyekezett megoldást találni a sikeresen újra indított falusi turizmus túlélési esélyeinek növelésére. A még élő hagyományok megóvása nemzeti kincsként kezelendő, amely biztosítani tudja a falvak turisztikai vonzerőjét, a közös gondolkodáson alapuló falusi közösségek továbbélését! A falusi turizmus kínálatának tematizálása, és egy eredményesebb marketing tevékenység nagyobb turistaérkezést generálna, hozzájárulhatna a hátrányos helyzetű vidéki térségek felzárkóztatásához, a fenntarthatósági célok eléréséhez.

Szerző életrajzok

Csilla Szalók, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék

Főiskolai tanár

Csilla Petykó, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék

Egyetemi docens

Éva Schultz, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Tanszék

Tanársegéd

Hivatkozások

Berényi, I., 2000. Hungarian agriculture in transformation: spatial aspects. In: Kovács, Z. (ed.) Hungary towards the 21st century - the human geography of transition. Geographical Research Institute of HAS, Budapest. pp. 207–225.

Berényi, I., 2011. Mezőgazdaság. In: Kocsis K. & Schweitzer F. (eds.) Magyarország térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. pp. 148–160.

Brljak, Z., Kőmüves, Zs., Vig, S. S., 2020. Vezetői és beszállítói vélemények a mezőgazdaság és a turizmus összekapcsolódásának lehetőségeiről Zala megyében, Acta Agraria Kaposváriensis, 24 (2), 108–122. https://doi.org/10.31914/AAK.2447

Butler, R. W., 1980. The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution: Implications of Resources Management, The Canadian Geographer, 24 (1), 6-12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Csizmadia, L., 1998. FATOSZ Falusi és agroturizmus stratégiája (2011-2020) https://falusiturizmus.eu/ (Letöltve: 2020. március 14.)

Csizmadia, L., 2001. Falusi (vidéki) turizmus menedzsment. Comitatus. 11. 9., 30–35.

Csizmadia, L., (ed.) 2014. 60 órás akkreditált falusi vendéglátó alapképzés (oktatási segédlet), Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, n.p.

ec.europa.eu, 2014. Közösségi stratégiai iránymutatások. Elérhetőség: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rural-development-policy-overview/eu-strategic-approach/hu/eu-strategic-approach_hu.html (letöltés dátuma: 2022.06.20)

Fekete, M., 2016. Falusi Turizmus Nemzeti Tanúsító Védjegy – szükséges jó, vagy felesleges pénzkidobás? In: Bernschütz, M., Deés, Sz. & Kenéz, A. (eds.) Marketing esettanulmányok [online], Akadémiai Kiadó, Budapest. Elérhetőség: https://mersz.hu/hivatkozas/dj75me_174 (letöltve 2022 07.04)

Hanusz, Á., 2002. A falusi turizmus elméleti kérdései és fejlesztési lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Természettudományi Közlemények 2. 127–138.

Hanusz, Á., 2014. Az átalakuló falusi turizmus útkeresése. In: Gál, A. & Kókai, S., (ed.) Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára, Bocskai István Római Katolikus Gimnázium és a Nyíregyházi Főiskola Turizmus-és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza – Szerencs, pp. 291-300.

Kim, J. H., McCormick, B. & Richie, J. B., 2010. Development of a scale to a measure of memeorable tourism experiences, Journal of Travel Research [online], 51(1), 19-15. Elérhetőség: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0047287510385467

(letöltés dátuma: 2022 07.14)

Kovács, D., 2003a. Falusi vendéglátás Magyarországon, Agroinform Kiadóház, Budapest.

Kovács, D., 2003b. A falusi turizmus hagyományai. Budapest, Mezőgazda Kiadó.

Kovács, D., 2016. Új jelenségek a falusi turizmusban Magyarországon. The central european journal of regional development and tourism Deturope, 8(1), 39-60. https://doi.org/10.32725/det.2016.004

Kulcsár, N., 2013. Fogyasztói értékdimenziók vizsgálata a falusi turizmusban, Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. https://doi.org/10.14267/phd.2013052

Lengyel, M., 2004. A turizmus általános elmélete, Dr. Lengyel Márton és a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest.

Pályáz.hu, 2019. Magyar Falu Program – önkormányzatok részére. Elérhetőség: https://palyaz.hu/magyar-falu/ (letöltés dátuma: 2022.07.14)

Michalkó, G., 2016. Turizmológia [online], Akadémiai Kiadó, Budapest. Elérhetőség/hozzáférés: https://mersz.hu/dokumentum/dj59t__1/ (letöltés dátuma: 2022 06.20)

Michalkó, G. & Rátz, T., 2005. A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai. In: Enyedi, Gy. & Keresztély, K. (eds.) A magyar városok kulturális gazdasága [online], MTA Társadalomkutató központ, Budapest. Elérhetőség: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/ipar_es_gazdasagtortenet/A_magyar_varosok_kulturalis_gazgasaga/ (letöltés dátuma: 2022 07.05)

Molnár, Cs. & Remenyik, B., 2017. A falusi turizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei. Studia. Mundi Economica, 4(5) 44-59. https://doi.org/10.18531/studia.mundi.2017.04.05.44-59

mtu.gov.hu, n.a. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Elérhetőség: https://mtu.gov.hu/cikkek/kisfaludy-turisztikai-fejlesztesi-program-91/ (letöltés dátuma: 2022.07.05)

MTÜ, 2021. Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia 2030. [online] Elérhetőség: https://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf (letöltés dátuma: 2022 08.02)

net.jogtar.hu, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900239.kor (letöltés dátuma: 2022.05.08)

Puczkó, L., & Rátz, T., 2005. A turizmus hatásai. Budapest: Aula Kiadó

Szabó, G., 2009. A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Szabó, G., 2012. A hazai falusi turizmus helyzete és jövőképe. In: Hanusz Á. (szerk.): A turizmus területei dimenziói. Nyíregyháza

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
SzalókC., PetykóC., & Schultz Éva. (2023). Turisztikai vonzerők, vagy közösségépítő hagyományok újragondolása a falusi turizmusban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 117-144. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.01.05