Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv <p><span style="font-family: book antiqua, palatino; font-size: medium; color: #000000;">Folyóiratunkba a gazdaság- és társadalomtudomány területével foglalkozó tanulmányokat várjuk, melyek épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy valamilyen újszerű, kritikai megközelítésre. </span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: medium; color: #000000;">O</span><span style="font-size: medium; color: #000000;">nline folyóiratunkban megjelenő minden publikáció magyar és angol nyelvű absztrakttal, kulcsszavakkal, illetve JEL kóddal rendelkezik. </span></span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium; color: #000000;">A köteteinkben megjelenő cikkeket/tanulmányokat dupla vak lektorálásnak vetjük alá. </span></span><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium; color: #000000;">Kiadványunk Open Access. </span></span><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: 'book antiqua', palatino;">A témák kiírása folyamatosan történik. Évente 2 kiadvány megjelenését tervezzük.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium; color: #000000;">&nbsp;</span></span></p> Budapesti Gazdasági Egyetem hu-HU Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2630-886X Idősor szinkron validitás elemzés kulcsszókutatáson alapuló neurális háló által előrejelzett olajárfolyam változáson https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/12035 <p>Az olaj az egyik legfontosabb nyersanyag a világgazdaságban. Szinte minden szegmensben használják, logisztika, termelés, szolgáltatások eljuttatása vagy szolgáltató eljutása a szolgáltatási helyre stb. Egyszóval a teljes gazdaságot behálózza, ezért nagyon érzékenyen reagál a piac minden volatilitásra, áremelkedésre. A nagy felhasználók esetében egyértelmű a fontosság, de a lakossági szegmensben is nagy befolyással bír, mivel a fogyasztói kosár elemeit érinti, valamint a munkábajárási költséget változtatja stb. Így az aktorok számára fontos, hogy készülni tudjanak a változásra, amennyiben nagyobb kilengés van, úgy a gazdasági döntéseiket ennek fényében tudják meghozni, így elkerülve a kiszolgáltatottságot, valamint minimalizálni a volatilitásból eredő veszteségeket. Az olajforgalmazók, pontosabban az előállítók oligopol piacon működnek, ahol több esetben egyeztetik döntéseiket, változtatnak kitermelési mennyiségein, ami fokozza az előrejelzés bizonytalanságát. Vizsgálatunk folyamán vezető gazdasági folyóiratok cikkeit elemezzük kulcsszókutatással, illetve több egyéb változót alkalmazunk a Neurális Hálóval történő előrejelzés során, majd az így kapott idősor együttmozgását hasonlítjuk össze a valós olajár volatilitásával, ezzel felbecsülve, hogy mennyire előrejelezhetők a változások nem bizalmi információval rendelkező szereplők számára. Az idősor elemzést több módszerrel folytatjuk le, ezzel elkerülve a részrehajlást, illetve következtetve arra, hogy milyen módon alkalmas ez a rendszer a valós és nem feltétlenül várható piaci mozgások időben való előrejelzésére, így a gazdasági döntéseink időzítésére, hogy minél kisebb legyen az ebből fakadó negatív hatás.</p> Ákos Barta Márk Molnár Zsuzsanna Naárné Tóth Copyright (c) 2023 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2023-12-20 2023-12-20 3 3 23 10.33565/MKSV.2023.03.01 Helymarketing, és hatásai, mint kutatási téma – Szisztematikus irodalomfeldolgozás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/12005 <p>Az elmúlt évek gazdasági változásai és a világjárvány komoly nehézségeket okozott minden település életében, függetlenül azok méretétől. Azok a kisvárosok és falvak azonban, amelyek elsődleges bevételi forrása a turizmuson alapul, még súlyosabb problémákkal küzdenek. Minden település vezetése újragondolta marketingstratégiáját, hogy választ adhasson az új kihívásokra. A marketingstratégiák gyakran ösztönzik a túlfogyasztást, így egy rosszul átgondolt marketingkampány végzetes lehet egy település számára. Tanulmányunk célja, hogy bemutassa kutatócsoportunk kezdeti kutatásait és munkánk első eredményeit. Szisztematikus szakirodalmi vizsgálat során, adatbáziskutatással célunk a marketing, azon belül is a településmarketing témakörében megjelent szakirodalmak azonosítása, lehetséges klasztereinek kialakítása volt. Cikkünkben bemutatjuk a marketinggel kapcsolatos tanulmányok helyét, szerepét és eredményeit elemző szakirodalom szisztematikus áttekintését, beleértve az önkormányzatok és a helymarketing területét és helyzetét, három jól ismert publikációs adatbázisban, a Clarivate Web of Science-ben, az Elsevier Scopusban valamint a SAGE gondozásában megjelenő folyóiratok körében, mint elsődleges forrásban. Ennek érdekében 2000-2022 között szisztematikus adatbázis-elemzést végeztünk, amelynek eredményeként kulcsszó-alapú osztályozást hajtottunk végre a megjelent kutatások, témák és módszerek tekintetében. Ezzel a kutatással fő célunk volt egy olyan fogalmi térkép elkészítése, amely segített összegyűjteni és hálózatba rendezni a helymarketing témakörét alkotó fogalmakat. Továbbá tisztázta a helymarketing ágazatait és a területek tanulmányozásának lehetőségeit. Eredményeink azt mutatják, hogy a gazdasági és társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódó helymarketing tendenciái is egyre inkább előtérbe kerülnek. Egyértelműen azonosítható volt a környezetvédelemmel, környezettudatossággal és a turizmus hatásaival, foglalkozó irodalom halmaza. Kutatásunk folytatásában ezen irodalmak tartalmi elemzése következik, mely segíthet abban, hogy gyakorlatban hasznosítható ajánlásokat fogalmazzunk meg a települések marketingstartégiájának kialakításához.</p> Regina Zsuzsánna Reicher Krisztina Pecze Beáta Kádár Copyright (c) 2023 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2023-12-20 2023-12-20 3 168 201 10.33565/MKSV.2023.03.07 Költségcsökkentés és értékteremtés a szállodaiparban - Kikényszerített jó gyakorlatok https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/12033 <p>Az éghajlatváltozás hatásaira való reagálás és a fenntartható működés olyan kihívások voltak a külső üzleti környezetből, amelyek stratégiailag megtervezett lépéseket követeltek meg a szállodaüzemeltetőktől. Mindezt súlyosbította a 2020-tól több hullámban megjelenő COVID-19 járvány, valamint az ukrán-orosz fegyveres konfliktusból eredő energiaválság. A járvány időszakos visszatérése jelentős bizonytalanságot okozott nemcsak az üzemeltetők, hanem a munkavállalók részéről is.</p> <p>A 2021 második felétől kibontakozó energiaár-robbanás, amelyet a lakosságot kevésbé, inkább a közszféra fogyasztóit súlytotta, olyan költségtakarékos megoldásokat követeltek meg a piaci szereplőktől, amelyek jellemzően jelentős beruházást igényelnek és hosszú távon térülnek csak meg.</p> <p>Jelen cikkben a 2020-2022 időszakra fókuszáltan, a témában releváns szakirodalmi forrásokon alapuló adatgyűjtést végeztem, amely az elemzéssel együtt a konstruktivista módon megalapozott kutatási stratégiák mentén zajlott. A két vizsgált kutatási kérdés arra kereste a választ, hogy a magyar szállodapiac szereplői 2020-2022-ben milyen kihívásokkal szembesültek, és milyen tényezők befolyásolják negatívan üzleti tevékenységüket, illetve, hogyan reagáltak a szállodaüzemeltetők az azonosított kihívásokra, és ezek a válaszok hogyan illeszkednek a globális legjobb gyakorlatokhoz. A magyar szállodák általános költségtakarékossági gyakorlatának vizsgálata mellett olyan megoldásokra helyeződik a hangsúly, amelyek a vendégélményt növelik, és a költséghatékony üzemeltetés terén valódi megoldást jelentenek az üzemeltetőktől. Az értékteremtés a szállodai működés különböző területein valósul meg, lefedve a front és back munkaterületeket egyaránt. Olyan megoldások kerülnek bemutatásra, mint a fűtési rendszer korszerűsítése, a digitalizáció, a szervezetfejlesztés vagy a tevékenységek kiszervezése.</p> Anita Mondok Copyright (c) 2023 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2023-12-20 2023-12-20 3 132 167 10.33565/MKSV.2023.03.06 Esettanulmány az oktatási tananyagfejlesztés projekt V4-es országok KKV vállalkozások számára, a KKV-k erősítése az oktatási innovációk támogatása által https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/12846 <p>„Innováció vagy halál!” egy gyakran hallható kijelentés, amely azt jelzi, hogy a vállalatoknak sürgősen innovációba kell kezdeniük a túlélés és a fenntartható növekedés érdekében (Vanhaverbeke, 2017). A projekt fő célja a kis- és középvállalkozók (kkv-k) témájú oktatásának fejlesztése a visegrádi országokban (V4). A várt eredmények a hallgatók képességeinek és kompetenciáinak erősítése a V4 régiókban induló vállalkozások indításához, a határokon átnyúló vállalkozói együttműködés ösztönzése a V4 régióban, valamint új üzleti hálózatok kiépítése a kis- és középvállalkozások, induló vállalkozások és kutatóintézetek számára a V4 régiókban. V4-en kívül. A projekt elsődleges célja a V4 gazdaságok közös kölcsönös képviseletének erősítése oktatásfejlesztésen keresztül. A tagok közötti fontos kapcsolatok hagyománya alapján a gazdaság több területén is ki kell terjeszteni az együttműködést más országok gazdasági, társadalmi és kulturális dimenzióinak megismerésével. A részt vevő hallgatók új kkv-vállalkozásokat indíthatnak a V4-en belül. A projekt célkitűzése a résztvevő egyetemek hallgatói közötti együttműködés erősítése a különböző kulturális, technológiai és regionális gazdaságpolitikák mélyreható megértése terén. Az összehangolt és integrált oktatási programok tekintetében a projektek erősítik a partneregyetemek szakmai hálózatait, és támogatják a hallgatók, kutatók és oktatók mobilitását, hogy megosszák egymással az üzletvitel oktatásának legjobb gyakorlatait. A közös képzési és kutatási program olyan témákat foglal magában, mint a KKV-k általában, a KKV szektor profilja, a KKV szektor főbb jellemzői, a KKV-k V4-ben, az SMS-ek kezelése, a környezet megértése, a makrogazdaság, a szabályozás , KKV finanszírozás, stratégia, kompetenciák elemzése, stratégiai tervezés, projektmenedzsment, kkv működési tervezés, készletgazdálkodás, értékesítési tevékenység kkv-k számára, humánerőforrás, teljesítménymérés, személyzeti menedzsment és jogi környezet új vállalkozások indításához.</p> Tamás Kozák Éva Gajzágó Gabriella Soós Copyright (c) 2023 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2023-12-20 2023-12-20 3 115 131 10.33565/MKSV.2023.03.05 A nemzetközi hallgatói mobilitás vizsgálata – Hálózatelméleti megközelítés https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/12747 <p>A nemzetközi hallgatói áramlás, amely a hallgatók oktatási célú, határokon átnyúló mozgását vizsgálja, dinamikusan fejlődő kutatási terület. Kutatásunk célja, hogy azonosítsuk a hallgatói mobilitásban résztvevő fogadó és küldő országok közül a központi szereplőket különféle központi mutatószámok alapján, továbbá célunk, hogy azonosítsuk a hálózatban megjelenő országok közötti csoportosulásokat, klasztereket és azok összetételét. A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nemzetközi hallgatói mobilitásban résztvevő fogadó és küldő államok közül mely országoknak van központi szerepük a hálózatban. További kutatási kérdésünk: A hálózatban milyen szerkezetű és összetételű klasztereket tudunk azonosítani? Vizsgálatunk során a hálózatelemzés és a gráfelémélet módszereit alkalmazzuk. Tanulmányunk eredményei igazolták az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország és Németország központi szerepét, melyre már korábbi szakirodalmakban is rávilágítottak. Ez a tanulmány azonban két újszerű betekintést nyújt a nemzetközi hallgatói mobilitás témakörébe, melyre a korábbi tanulmányok még nem tértek ki. Első eredményünk, hogy a hallgatói mobilitásban résztvevő államok közötti klaszterek összetételét azonosítottuk. Második eredményünk, hogy a súlyozott befok és kifok mutatók alapján vizsgálatot végeztünk és azonosítottuk a központi országokat. Későbbi kutatások során érdemes megvizsgálni a dinamikát a regionális csomópontok szerepének a változásában. Tehát célszerű több időszak adatát összevetni és a gráfelmélet alkalmazásával egy dinamikus hálózatot létrehozni. Ennek kapcsán nem csak a regionális csomópontok, az úgynevezett „hub”-ok szerepének változására, hanem a kialakulóban lévő regionális csomópontok (emergent regional hubs/ERG) alakulására is elemzéseket tudunk végezni.</p> Henrietta Janik Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally Zsuzsanna Naárné Tóth Attila Erdőháti-Kiss Copyright (c) 2023 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat 2023-12-20 2023-12-20 3 66 91 10.33565/MKSV.2023.03.03