Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - 2. különszám

Előszó

A jelen számban szereplő cikkek a „Recesszió V.S. Konjunktúra 2023 – Lehetőségek, korlátok, aktualitások" című konferencián elhangzott előadások egy része alapján születtek. A konferencia rendezői a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem-marketing Intézete és a Magyar Közgazdasági Társaság voltak.

Az előadók az elmúlt időszakban széles skálán vizsgálták a gazdaság változó aktualitásait, a recesszió és konjunktúra dinamikáját szemlélve. Kutatásaik a kereskedelem, marketing, logisztika, turizmus és vendéglátás területein valósultak meg. A címben szereplő kulcsszavak mögött hatalmas kérdéskör húzódik, és mi büszkék vagyunk rá, hogy ebben a különszámban megoszthatjuk ezeket a kutatásokat és eredményeket Önnel.

Az itt közölt cikkek gazdag spektrumot nyújtanak a gazdasági folyamatok és piaci dinamika megértéséhez. Az élelmiszer kereskedelmi márkák, az online borvásárlás jelentősége, élelmiszer- és napicikk kereskedők, munkavállalói elégedettségmérések és a modern turizmus mind olyan területek, ahol a szerzők mélyrehatóan kutatták és elemzik a változásokat.

E cikkek szerzői olyan kulcsfontosságú kérdésekre keresik a válaszokat, mint a gazdasági ciklusok előrejelzése, a vállalkozások alkalmazkodása a jelenlegi változó gazdasági feltételekhez, és az innováció szerepe a hatékonyság és versenyképesség növelésében. Ezek a kérdések sosem veszítik aktualitásukat, és az itt közölt cikkek értékes betekintést nyújtanak a jelenlegi gazdasági kihívásokra adott válaszokra és lehetőségekre.

Szerzőink elkötelezettek az iránt, hogy az elméleti megfontolásokat és gyakorlati alkalmazásokat egyesítsék, és tudományos megközelítéssel járuljanak hozzá, hogy a magyar gazdaság a konjunktúra irányába mozduljon el. Bízunk benne, hogy a különszám segít megvilágítani a magyar gazdaság vizsgált területeinek helyzetét, és inspirációt nyújt újabb kutatásokhoz.

Reméljük, hogy ezek a cikkek ösztönzést nyújtanak abban is, hogy mielőbb szerzőként köszönthessük Önöket a későbbiekben megjelenő számainkban.

Megjelent: 2023-10-31

Teljes szám