Az élelmiszerkereskedelmi márkákhoz kapcsolódó vásárlási szokások vizsgálata

Kulcsszavak: élelmiszerkereskedelem, kereskedelmi márka, vásárlói magatartás

Absztrakt

Napjainkban a kereskedelmi márkák szinte minden termékkategóriában teret nyertek, különösen igaz ez az élelmiszerkereskedelemre. Megfigyelhető, hogy a kereskedelmi márkák részesedése és elterjedése világszinten sikert hozott az üzletláncoknak és Európában az utóbbi években is folyamatosan nőtt e márkák piaci részesedése. Noha eleinte inkább a pénztárcabarát alternatívát jelentették a fogyasztók számára, mára már számos kereskedő felismerte az ebben rejlő kedvező lehetőségeket. A kereskedelmi márkákkal a vállalkozások könnyebben különböztethetik meg magukat versenytársaiktól, valamint azok magas árréstartalma miatt profitjukat is növelhetik.

Jelen tanulmány egy szélesebb körű kutatás néhány részeredményének bemutatására koncentrál, elsődleges célja, hogy rávilágítsunk a kereskedelmi márkák szerepére, helyére a vásárlói döntések során. Primer, kvantitatív kutatást végezve megkérdezéssel vizsgáltuk a vásárlók kereskedelmi márkával szembeni attitűdjét, viszonyulását, ismereteit a gyártói márkákhoz viszonyítva. Feltártuk a vásárlás körülményeit, a vásárlási-döntési folyamatra befolyást gyakorló tényezők körét az eltérő szocio-demográfiai ismérvekkel rendelkező csoportok körében.

Kutatási eredményeink többnyire összhangban vannak a hazai kutatási eredményekkel, néhány kivételtől eltekintve nem tapasztalható jelentős eltérés. Összességében megállapítható, hogy a fővárosi és Pest megyei fogyasztók élelmiszervásárlásuk során szívesen választják a kereskedelmi márkákat, ismerik azokat.

Szerző életrajzok

Éva Pólya, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék

Főiskolai docens

Ibolya Rózsa Pénzes, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Főiskolai tanár

Hivatkozások

Balló, Zs., 2009., A kereskedelmi márkás termékek további növekedésének fogyasztói befolyásoló tényezői a magyarországi napi fogyasztási cikkek piacán. Marketing&Menedzsment, 43(4), 59-68.

Balló, Zs., 2013. A hazai kereskedelmi márkák vásárlói magatartását befolyásoló tényezőinek vizsgálata a napi fogyasztási cikkek piacán [egyetemi doktori disszertáció] Gödöllő: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Elérhető: https://archive2020.szie.hu//file/tti/archivum/Ballo_Zsofia_ertekezes.pdf

Bauer, A. & Agárdi, I., 2000. Az élelmiszer-kereskedelem fejlődési irányai az Európai Unióban, Marketing & Menedzsment. 34(3), 4-7.

Dick, A., Jain, A. & Richardson, P., 1995. Correlates of store brand proneness: some empirical observations, Journal of Product and Brand Management 4(4) 8-15. http://dx.doi.org/10.1108/10610429510097663

Gyöngyösi, B., 2022. Vallottak az áruházláncok: így alakította át a vásárlási szokásainkat a magas infláció. Világgazdaság. 2022. https://www.vg.hu/kiskereskedelem/2022/07/atalakitotta-a-vasarlasi-szokasainkat-a-magas-inflacio

Sztupár, A., 2020. A többi európaihoz képest a németek arányosan kevesebbet költenek a hagyományos bolti kiskereskedelemben. GfK tanulmány a 2019-es európai kiskereskedelemről.

Juhász, A., Jankuné Kürthy Gy., König, G., Stauder M. & Tugonyiné Nechai V., 2010. A kereskedelmi márkás termékek gyártásának hatása az élelmiszer-kiskereskedelemre és beszállítóira. Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet.

Kelemen, Z., 2010. A magyar fogyasztói attitűd az előnyalapú saját márkákkal szemben. In: Új marketing világrend MOK 16. országos konferenciája, 2010. augusztus 26-27. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.

Kenesei, Zs., 2002., A kiskereskedelem lehetőségei a vásárlók bolthűségének megtartásában. Vezetéstudomány, 33(2) 20-28.

Kotler, P. & Keller, K. L., 2019. Marketing Management, 15th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Limited

Kumar, N. & Steenkamp, J. B., 2007. Private Label Strategy. Boston, MA.: Harvard Business School Press

Kwon, K. N., Lee, M.-H. & Kwon, Y. J., 2008. The effect of perceived product characteristics on private brand purchases. Journal of Consumer Marketing, 25(2), 105-114. DOI: 10.1108/07363760810858846

Lassoued, R. & Hobbs, J. E., 2015. Consumer confidence in credence attributes: the role of brand trust, Food Policy, 52 (April) 99-107. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.12.003

Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. E. & Rigopoulou, I. D., 2010. Acceptance of detergent-retailbrands: the role of consumer confidence and trust, International Journal of Retail & Distribution Management 38(9), 719-736. https://doi.org/10.1108/09590551011062457

Stiftung Warentest, 2023. Stiftung Warentest compares branded products and own brands. 24 Hours Worlds, 2023. https://24hoursworlds.com/economy/347076/?__cf_chl_tk=XOIrbhJLSgtFf.4BNcKib4.2w2gwEQVLMDHgmpkBsRg-1682876998-0-gaNycGzNDBA

termexmix.hu, 2018. Fellendülőben a kereskedelmi márkák. https://termekmix.hu/magazin/kutatas/759-fellenduloben-a-kereskedelmi-markak

termekmix.hu, 2021. Erősödik a saját márkák jelenléte. https://termekmix.hu/magazin/kereskedelem/5156-erosodik-a-sajat-markak-jelenlete

termekmix.hu, 2022. A fogyasztók által keresett márkákká váltak a saját márkák. https://termekmix.hu/magazin/kutatas/6322-a-fogyasztok-altal-keresett-markakka-valtak-a-sajat-markak

Tisza, A., 2017. Gfk: rendületlenül nő a saját márkák piacrésze. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-pdfs/fileadmin/user_upload/country_one_pager/hu/documents/20170614_gfk_kereskedelmi_markak_2017.pdf

trademagazin.hu, 2020. Magazin. A saját márka fellegvára Európa. https://trademagazin.hu/hu/a-sajat-marka-fellegvara-europa/

Van Loo, E.J., Minnens, F. & Verbeke,W., 2021. Consumer Preferences for Private Label Brand vs. National Brand Organic Juice and Eggs: A Latent Class Approach, Sustainability 13, 7028. https://doi.org/10.3390/su13137028

Megjelent
2023-10-31
Hogyan kell idézni
Pólya Éva, & PénzesI. R. (2023). Az élelmiszerkereskedelmi márkákhoz kapcsolódó vásárlási szokások vizsgálata. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 104-128. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.02.05