Élelmiszer- és napicikk kereskedők versenyképessége Magyarországon a fiatal vásárlók megítélése alapján

Kulcsszavak: kiskereskedelem, vásárlói magatartás, versenyképesség, fiatalok

Absztrakt

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a magyar élelmiszer- és napicikk kereskedelemben a fiatal fogyasztók szemszögéből milyen versenyképességi tényezők vannak jelen, vagyis egyrészt annak vizsgálata, hogy milyen módon és hol vásárolnak a fiatalok, másrészt, milyen pozíciót foglalnak el a fejükben a legnagyobb élelmiszer- és napicikk kereskedő vállalatok, ha vásárlási szempontok és jellemzők mentén vizsgálódunk. A célkitűzések elérése érdekében egy kvantitatív megkérdezést végeztünk online kérdőív formájában (CAWI). 2022 februárjában egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg arról, hogy milyen a viszonyuk a vásárláshoz általában, valamint a napi bevásárlásokhoz. Az eredmények alapján látható, hogy a fiatalok viszonya pozitív a vásárlához, ugyanakkor a napi élelmiszervásárláshoz már inkább semlegesen állnak. A vizsgált üzletláncok támogatott ismertsége magas. Vásárlásaik terén láthatóan a diszkontokat és a lakóhely/napi útvonal közeli szupermarketeket preferálják magas arányban. Az egyes üzletláncokkal kapcsolatos szimpátia terén az látható, hogy a diszkontok emelkednek inkább ki. Látható, hogy a fiataloknál is már kialakult egy-egy kép az egyes élelmiszer- és napicikk kereskedőkkel kapcsolatban, így érdemes lehet rájuk is célzottan odafigyelni a marketingmunka tervezésekor.

A kutatás célját és eredményeit tekintve fontos következtetés, hogy a fiatal célcsoport egyre inkább fontosnak tűnik, hiszen van egy rálátása az üzletláncokra, az élethelyzetükből adódóan pedig egyre inkább jelen vannak már azon célcsoportok között, ahol az elkölthető jövedelemmel foglalkozni releváns lehet. A tanulmányban bemutatott kutatás eredményei a tudományos közeg számára egy új célcsoport vásárlási magatartásának bemutatásával járul hozzá a meglévő tudáshoz. Az eredmények ugyanakkor a piaci szereplők számára is hasznosak, hiszen jó visszacsatolást ad arra nézve, hogy milyen esetleges változtatások lehetnek szükségesek a kommunikáció, vagy akár a marketingstratégia területén.

Információk a szerzőről

Péter Németh, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

Adjunktus

Hivatkozások

Bauer, A. & Kolos, K., 2016. Márkamenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540106

Doyle, P., 1998. Marketing Management and Strategy. London: Prentice Hall

Faria, S., Carvalho, J. M. & Vale, V. T., 2022. Service quality and store design in retail competitiveness. International Journal of Retail & Distribution Management, 50(13), 184-199. https://doi.org/10.1108/ijrdm-01-2022-0005

Földi, K., 2012. A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben. Elérhető: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/2841/foldi-katalin-phd-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2023.08.10.)

Fornari, D., Fornari, E., Grandi, S., & Menegatti, M., 2016. Leading national brands facing store brands competition: Is price competitiveness the only thing that matters? Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 234-241. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.02.001

gfk.hu, 2021. A diszkont csatorna forradalma [online] Elérhető: https://www.gfk.com/insights/A-diszkont-csatorna-forradalma (2023.03.14.)

GfK, 2023. Inflation, Innovation and insights: Carving out growth for retailers in 2023. Elérhető: https://www.gfk.com/hubfs/White-paper-for-retailers.pdf (2023.08.10.)

GKID, 2022. Közel 70 millió vásárlás pörgette tavaly az online kiskereskedelmet. [online] Elérhető: https://gkid.hu/2022/03/24/70-millio-online-vasarlas/ (2023.04.03.)

Hollingsworth, A., 2004. Increasing retail concentration: Evidence from the UK food retail sector. British Food Journal, 106(8), 629-638. https://doi.org/10.1108/00070700410553611

Ipsos, 2023. What Worries the World, 2023. június. Elérhető: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-06/Global%20Report%20-%20What%20Worries%20the%20World%20June%2023-WEB.pdf (2023.08.10.)

Kelemen-Erdős, A., 2017. A kiskereskedelmi versenyelőny eszközrendszere. Az élelmiszer-kiskereskedelem példája. Vezetéstudomány, 48(12), 50-60. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.12.06

KSH, 2023. Az internetes vásárlások aránya az utolsó vásárlás időpontja szerint. [online] Elérhető: https://www.ksh.hu/stadat_files/ikt/hu/ikt0019.html (2023.04.02.)

Major, A., 2015. Sörpiaci helyzetkép Magyarországon: versenyképesség a sörszektorban. Gazdálkodás 59(5), 453–474.

Matyusz, Z. & Pistrui, B., 2020. Digitalizációs projektek a magyar kiskereskedelmi szektorban: Két meghatározó szegmens összehasonlítása empirikus példákon keresztül. Vezetéstudomány, 51(6), 27–41. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.04

McKinsey, 2020. Repülőrajt. A magyar gazdaság növekedési pályája 2030-ig. [online] Elérhető: https://www.mckinsey.com/hu/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Flying%20start%20Powering%20up%20Hungary%20for%20a%20decade%20of%20growth/McK-Hungary-2030-Report-HU.pdf (2022. 12.11.)

Molnár, L., 2008. A korrepondencia-elemzés (CA) elmélete és gyakorlata. Kézirat, Miskolci Egyetem Marketing Intézet.

Németh, P., 2018. Férfi vásárlói generációk élelmiszervásárlási helyszínekről hozott döntései. Elérhető: https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/kepzes/phd/N%C3%A9meth%20P%C3%A9ter%20doktori_ertekezes_2018.pdf (2023.08.10.)

Németh, P., 2023. Élelmiszer- és napicikk kereskedők versenyképessége Magyarországon a fiatal vásárlók megítélése alapján. Konferencia-előadás, BGE KVIK Recesszió vs. konjunktúra 2023 – Lehetőségek, korlátok, aktualitások. Budapest, 2023.

NRC, 2020. 87% internetező hazánkban. Elérhető: https://nrc.hu/news/internetpenetracio-2/ (2023.08.10.)

Roslin, R. M., 2008. Hypermarkets and the Small Retailers in Malaysia: Exploring Retailers' Competitive Abilities. Journal of Asia-Pacific Business, 9(4), 329-343. https://doi.org/10.1080/10599230802453596

Śmigielska, G. & Oczkowska, R., 2017. Retailers’ competitiveness on global markets. International Entrepreneurship Review, 3(1), 175-196. https://doi.org/10.15678/PM.2017.0301.10

Statista, 2023. Internet penetration rate in Hungary from 2010 to 2022. [online] Elérhető: https://www.statista.com/statistics/1123184/hungary-internet-penetration-rate/?locale=en (2023.04.07)

Szakály, Z., Popovics, P., Szakály, M. & Kontor, E., 2020. A vásárlói magatartás elemzése az élelmiszer- és üzletválasztást befolyásoló tényezők alapján. Marketing&Menedzsment. 54(2), 7-17. https://doi.org/10.15170/mm.2020.54.ksz.ii.01

Törőcsik, M., 2016. Fogyasztói magatartás. Insight, trendek, vásárlók. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630597371

Törőcsik, M. & Szűcs, K., 2021. Fogyasztói magatartás. Mintázatok, trendek, alkalmazkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634546351

Tuominen, P., 1999. Managing Brand Equity. [online] Elérhető: https://www.semanticscholar.org/paper/Managing-Brand-Equity-Tuominen/5a49dfc627a8ce55369687bc53c17b06c84e5252?p2df (2023. 04.11.)

Megjelent
2023-10-31
Hogyan kell idézni
NémethP. (2023). Élelmiszer- és napicikk kereskedők versenyképessége Magyarországon a fiatal vásárlók megítélése alapján. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 54-80. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.02.03