Az online borvásárlás jelentősége hazánkban, és változása a pandémia időszakában

Kulcsszavak: online borrendelés, borvásárlás változása, pandémia, Magyarország

Absztrakt

A cikk célja, hogy megvizsgálja az utóbbi évek internetes borvásárlási szokásainak átalakulását, a pandémia hatását hazánkban, a nemzetközi borértékesítés változásainak, az online és offline borértékesítés tendenciáinak kontextusában. A világjárvány kihívást jelentett a borágazat számára is, hiszen számos fogyasztási helyszín nem üzemelt (éttermek, rendezvények), ugyanakkor az online kereskedelem fejlődésével egy értékesítési csatorna megerősödött. A hazai borfogyasztással és borvásárlással foglalkozó kutatások jellemzően ad-hoc jellegűek, és csupán érintőlegesen foglalkoznak az online rendelésekkel. A Nagy Bor Teszt ugyanakkor 2016-tól azonos kérdéssor alapján, rendszeres online kérdőíves adatgyűjtéssel kíséri figyelemmel a hazai borfogyasztási és borvásárlási szokásokat, így alkalmas lehet az esetleges változások nyomon követésére. Jelen tanulmány a 2016-os, 2018-as és 2021-es adatok alapján vizsgálja az online rendelések alakulását 27993, 8552, illetve 1461 fős mintán azért, hogy a világjárvány előtti és utáni időszakot is össze lehessen vetni. A kutatási kérdések a következők voltak: változott-e a borfogyasztás az utóbbi években, illetve a borbeszerzésben történt-e elmozdulás az online csatorna irányába. Az eredmények azt mutatják, hogy számos más mutató tekintetében nincs jelentős változás, az online borrendelés aránya azonban a pandémia időszakában jelentősen nőtt. Fontos ugyanakkor, hogy a vásárlás összmennyiségében jellemzően nem mutatkozott változás. Az online vásárlásra vonatkozó eredmények arra utalnak, hogy hazánkban is hasonló irányú változások történtek, mint a nemzetközi piacokon.

Szerző életrajzok

Dávid Harsányi, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék

Egyetemi docens

Erika Hlédik , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Érveléselmélet Tanszék

Egyetemi docens

Hivatkozások

AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet), 2006. A borpiac helyzete és kilátásai. Agrárgazdasági Tanulmányok, 2006/6. https://www.aki.gov.hu/termek/a-borpiac-helyzete-es-kilatasai/ (2022.12.05)

Balenović, I., Ignjatijević, S., Stojanović, G., Vapa-Tankosić, J., Lekić, N., Milutinovic, O., Gajić, A., Ivaniš, M., Bošković, J., Prodanovic, R., Puvača, N. & Duđak, L., 2021. Factors Influencing Wine Purchasing by Generation Y and Older Cohorts on the Serbian Wine Market. Agriculture. 11(11). 1054. http://doi.org/10.3390/agriculture11111054

Balogh, J. M. & Mizik, T., 2022. Impacts of Marketing Strategy and Social Media Activity on the Profitability of Online Wine Shops: The Case of Hungary. Economies. 10(12). 301. 1-15. http://doi.org/10.3390/economies10120301

Bormarketing Műhely, 2013. Bormarketing munkát támogató piackutatás a magyar borpiacon. Országos fogyasztói borkutatás Tanulmány, 2013. március https://turizmusonline.hu/download.php?id=14125 (2022.12.05)

Botos, E. P., 2016. A bor piaca és gazdaságtana. Bor-Kép

Ciatti, 2018, 2019, 2020, 2021. Global Market Reports, Various issues 9, 10, 11, 12. http://www.ciatti.com

Darvasné Ördög, E., (ed.), 2014. Az európai uniós és nemzeti élelmiszer-minőségrendszerek és védjegyek helyzete Magyarországon. AKI, Budapest http://repo.aki.gov.hu/63/1/ak_2014_04_Min%C5%91s%C3%A9grendszerek.pdf (2022.12.05)

Domán, Sz., 2009. A borfogyasztói és -vásárlói magatartás fontosabb összefüggéseinek vizsgálata, doktori (PhD) értekezés. https://archive2020.szie.hu/file/tti/archivum/Doman_Zs_ert.pdf

DWI (Deutsches Weininstitut), 2020. Statistik 2020 https://www.deutscheweine.de/fileadmin/user_upload/Statistik_2020.pdf (2021.12.05)

DWV (Deutscher Weinbauverband), 2021. Trinkwein- bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019/20. Statistics for Import, Export and Quality wine control. Bonn

EC, 2020. Coronavirus: Commission adopts new excep-tional support measures for the wine sector. press release, 7 July 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1267 (2022.12.05)

EC, 2021. Commission extends package of support measures for the wine sector. press release, 28 January 2021. https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en (2022.12.05)

FEVS (Féderation des Exportateurs de vin et Spiritueux de France), 2021. Wine & Spirit Exports figures. Press Release 11.02.2021. https://www.fevs.com/wp-content/uploads/2021/02/cpen1102.pdf (2022.12.05)

GfK, 2008. Bor - feltáró kutatás, kutatási jelentés

Harsányi, D., Becker, Gy. & Hlédik, E, 2021. Hazai borturizmus kutatás. kutatási jelentés, https://bor.hu/media/uploads/Borturizmus_kutatasi_jelentes_MBSZ_v%C3%A9gleges.pdf (2022.12.05)

Hlédik, E. & Harsányi, D., 2019. Towards quality consumption: Segmentation of the Hungarian wine market based on wine consumption and purchasing habits. International Journal of Wine Business Research, 31(4), 602-617. https://doi.org/10.1108/IJWBR-10-2018-0063

Hofmeister-Tóth, Á. & Totth, G., 2006. Fogyasztói szokások alakulása a magyar borfogyasztásban. Az értékek szerepe a borvásárlásban. „Stratégiák 2007 és 2013 között”. Tudományos konferencia a Tudomány napja 2006 tiszteletére, november 9-10. BGF Budapest Tudományos évkönyv, 189-202.

Ipacs, T., 2012. Ritmusváltás, Trade Magazin, 7(8-9), 16-22.

IWSR, 2021. Global wine trends to watch in 2021. https://www.theiwsr.com/global-wine-trends-to-watch-in-2021/ (2022.12.05)

Janšto, E., Polakovič, P., Hennyeyová, K. & Slováková, I., 2019. Analysis of the current support of E-marketing activities in selected enterprises of the wine sector in slovakia. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(4), 31-37. https://doi.org/10.7160/aol.2019.110403

Khalilzadeh, J. & Tasci, A. D. A., 2017. Large sample size, significance level, and the effect size: Solutions to perils of using big data for academic research. Tourism Management, 62, 89-96. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.026

KSH, 2023. Bormérleg. https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0058.html (2021.12.05)

Lang, A. (2021): China’s wine imports down 30% in 2020. https://www.thedrinksbusiness.com/2021/01/chinas-wine-imports-down-30-in-2020/ (2022.12.05)

Loose, S. & Nelgen, S., 2020. The effects of Covid-19. ProWein Business Report 2020.

Loose, S. & Nelgen, S., 2021. State of the German and International Wine Markets (2021). Supplement 87-102. https://www.researchgate.net/profile/Simone-Mueller-Loose-2/publication/350343082_State_of_the_German_and_International_Wine_Markets/links/605ae76892851cd8ce61c9e6/State-of-the-German-and-International-Wine-Markets.pdf (2022.12.05)

Loose, S. & Pabst, E., 2018. Current state of the German and international wine markets. German Journal of Agricultural Economics, 67 (Supplement), 92-101. https://doi.org/10.22004/ag.econ.310014

Loose, S., 2020. State of the German and international wine markets. German Journal of Agricultural Economics, 69 (Supplement), 131-140. https://doi.org/10.30430/69.2020.5.130-141

Loose, S., Nelgen, S. & Rohrmüller, U., 2021. Results of business cycle survey. 4th quarter 2020

Máté, A., 2019. Bormarketing, borkereskedelem, PTE KPVK, Szekszárd, https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23206/Mate%20Andrea%20Bormarketing%2C%20borkereskedelem.pdf (2022.12.05)

Mező, F., 2012. Bormarketing. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/2976/Bormarketing.pdf (2022.12.05)

OEMV (Observatorio Españiol del Marcado del Vino), 2021a. Exportaciones españolas de vino - AÑO 2020. Madrid. (2022.12.05)

OEMV (Observatorio Españiol del Marcado del Vino), 2021b. Importaciones de Vino de China 2020. Madrid. (2022.12.05)

OIV (International Organisation of Vine and Wine), 2022a. State of the World Vine and Wine Sector 2021. https://www.oiv.int/sites/default/files/documents/eng-state-of-the-world-vine-and-wine-sector-april-2022-v6_0.pdf (2022.12.05)

OIV (International Organisation of Vine and Wine), 2022b. Word Wine Production Outlook First Estimates 31.10.2022. https://www.oiv.int/sites/default/files/documents/EN_OIV_2022_World_Wine_Production_Outlook.pdf (2022.12.05)

OIV (International Organisation of Vine and Wine), 2023a. Statistics. https://www.oiv.int/what-we-do/statistics (2022.12.05)

OIV (International Organisation of Vine and Wine), 2023b. State of the World Vine and Wine Sector 2022. https://www.oiv.int/sites/default/files/documents/2023-04_Press_Conf.pdf (2023.08.01.)

Pop, R. A., Hlédik, E. & Dabija, D.-C., 2023. Predicting consumers' purchase intention through fast fashion mobile apps: The mediating role of attitude and the moderating role of COVID-19, Technological Forecasting and Social Change, 186(PartA), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122111

Prowein business report, 2020. https://www.prowein.de/de/Media_News/Presse/Pressemeldungen/ProWein_Business_Report_2020_Globale_Weinbranche_leidet_unter_Pandemie?local_lang=2 (2022.12.05)

Rabcsánszki, L., 2012. Még van hova fejlődni – hazai borkörkép a számok tükrében, Trade Magazin, 2012. aug-szept. 22-23. https://trademagazin.hu/wp-content/uploads/2017/02/2012_08_09.pdf (2022.12.05)

Rannekleiv, S., 2021. Rabobank Wine Quarterly Q1 2021: Covid's Long-Term Impact on the Wine Industry, https://research.rabobank.com/far/en/sectors/beverages/wine-quarterly-q1-2021.html (2022.12.05)

Simón-Elorz, K., Gonçalves, T., Compés, R., Faria, S., Pinilla, V. & Rebelo, J., 2023. Online Wine Purchasing In Spain And Portugal During The Covid-19 Pandemic, http://www.dteconz.unizar.es/DT2023-01.pdf (2022.12.05)

Smyth, R., 2015. Hungarian Wine - A Tasting Trip to the New Old World. Somerset Books

Sohn, S., Seegebarth, B., Kissling, M. & Sippel, T., 2020. Social Cues and the Online Purchase Intentions of Organic Wine. Foods (Basel, Switzerland). 9(5). 643, 1-15. https://doi.org/10.3390/foods9050643

Soós, G., 2012. Borkereskedelem és logisztika. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/3062/Borkereskedelem_es_logisztika.pdf (2022.12.05)

Sullivan, K., 2021. China's trade sanctions on Australian agriculture force farmers to find new markets. https://www.abc.net.au/news/2021-02-14/farmers-find-new-markets-after-china-trade-spat/13148704 (2022.12.05)

Szabó, Z., 2006. A bor disztribúciós csatornáinak marketing szempontú értékelése a borvásárlási szokások és a termelői magatartás vizsgálatán keresztül. (doktori értekezés). Gödöllő: Szent István Egyetem. https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=5879

Szabó, Z., Lehota, J. & Papp, J., 2008. A bor disztribúciós csatornáinak marketing szempontú értékelése a termelői magatartás vizsgálatán keresztül. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 5(1), 73-79.

Szmirkó, G., 2019. X, Y, Z – avagy (bor)fogyasztói generációváltás, Borászati Füzetek, 29(4), 42-46. https://magyarmezogazdasag.hu/2019/09/02/x-y-z-avagy-borfogyasztoi-generaciovaltas (2022.12.05)

Szolnoki, G. & Totth, G., 2018. A magyar borszektor elemzése piaci és fogyasztói szempontból. Borászati Füzetek, 28(1) melléklet, 1-30.

Tóth, A., 2020. Bormarketing. Budapest: Wineglass Communication

Totth, G., 2009. Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyartermelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai'' című kutatásról (500 fős reprezentatív minta)

Tessényi, J., & Katona, N., 2023. A hazai bormarketing stratégiai dimenziói. Gazdálkodás, 67(3), 212–225. https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.3.t.pp_212-225

Turizmus Bulletin, 2006a. A magyar lakosság étkezési és alkoholfogyasztási szokásai és Magyarország gasztronómiai imázsa 2005-ben, Turizmus Bulletin, 10(1), 39-49.

Turizmus Bulletin, 2006b. A magyar lakosság borfogyasztási szokásai, Turizmus Bulletin, 10(3), 68-69.

Veszelszki, Á., 2020. Az Instagram-képek meggyőzési stratégiái a borkommunikációban. Marketing & Menedzsment, 53(4), 13-24. https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.04.02

Wine Australia, 2021. Global Supply Monitor, Market Insights. Adelaide.

Megjelent
2023-10-31
Hogyan kell idézni
HarsányiD., Hlédik E., & MátéZ. (2023). Az online borvásárlás jelentősége hazánkban, és változása a pandémia időszakában. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 3-27. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.02.01