Tanulmány a modern turizmusról, avagy a közösségi média utazásainkra gyakorolt hatása

  • Petra Orliczki Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
  • Tamás Kovács Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet https://orcid.org/0000-0001-5437-5009
Kulcsszavak: digitális turizmus, közösségi média, Z generáció

Absztrakt

A modern technológiák kezdetben még csak az iparban jelentek meg, de napjainkra számos szektor mozgatórugója lett, többek közt a turizmusé is. Így vetődött fel kutatási kérdésként, hogy milyen változásokon ment át a modernkori turizmus a digitalizáció jegyében a pandémiát követően. Általános célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy megvizsgáljuk a közösségi médián látott tartalmak milyen hatást gyakorolnak az utazási desztinációk megválasztására. Specifikus célkitűzésként pedig bemutatásra került napjaink digitális turizmusához kapcsolódó leggyakrabban használt alkalmazások és azok típusai. A megkérdezés módja online kérdőív formájában történt CAWI szemlélet mentén. A beérkezett adatokat (N=180) ismert próbákkal (Khi2 és Kruskal-Wallis), illetve kereszttábla segítségével vizsgáltuk. Eredmények tekintetében elmondható, hogy manapság, aki jelen van a különböző közösségi oldalakon akár a tudta nélkül is inspirálódhat az ott közzétett képekből és vieókból. Érdekes tény, hogy nagyobb befolyással bírnak a közösségi médiában szereplő influenszerek, akiknek adnak a véleményükre az emberek. Turizmusmarketing szempontjából jelentős profilokká váltak a különböző közösségi oldalak és az ott jelenlévő véleményvezérek, avagy influenszerek. Az eredmények alapján elmondható, hogy akik jelen vannak valamely közösségi médián nagy valószínűséggel az ott látott tartalmak, impulzusok befolyásolják a turisztikai döntéseik meghozatalát. Összességében így egy-egy étterem, turisztikai célpont számára új és új lehetőséget adhat egy-egy influenszerrel történő együttműködés, vagy az úgynevezett „Instagram-kompatibilis” elrendezés, tálalás.

Szerző életrajzok

Petra Orliczki, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Egyetemi hallgató

Tamás Kovács, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet

Adjunktus

Hivatkozások

Abidin, C., 2016. Visibility labour: engaging with influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial campaigns on Instagram. Media Int. Aus. 161, 86-100. https://doi.org/10.1177/1329878X16665177

Buhalis, D., & Amaranggana, A. 2013. Smart tourism destinations. In Information and Communication Technologies in Tourism 2014: Proceedings of the International Conference in Dublin, Ireland, January 21-24, 2014 (pp. 553-564). Springer International Publishing.

Bulchand-Gidumal, J. 2022. Post-COVID-19 recovery of island tourism using a smart tourism destination framework. Journal of Destination Marketing & Management, 23. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2022.100689

Csordás, T., Irimiás, A., & Kiss, K. 2022. Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás. Turizmus Bulletin, 22(4), 16–25. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.2

Cronjé, D. F., & du Plessis, E. 2020. A review on tourism destination competitiveness. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45(6), 256-265. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.06.012

De Veirman, M., Hudders, L. & Nelson, M. R., 2019. What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research. Front. Psychol. 10:2685. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02685

El Archi, Y., Benbba, B., Nizamatdinova, Z., Issakov, Y., Vargáné, G. I. & Dávid, L. D., 2023. Systematic Literature Review Analysing Smart Tourism Destinations in Context of Sustainable Development: Current Applications and Future Directions. Sustainability, 15(6), 1-14. 5086. https://doi.org/10.3390/su15065086

Huzsvai, L. & Vincze, Sz. 2012. SPSS-könyv, Seneca Books. 333 p. ISBN: 978-963-08-5666-9

Instagram.com 2022. https://www.instagram.com Letöltve: 2022.október 20.

Iványi, T. 2022. Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségimédia korában. Turizmus Bulletin. 22(2). pp. 46–54. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.5

Karami, A., Lundy, M., Webb, F. & Dwivedi, Y. K. 2020. Twitter and research: A systematic literature review through text mining, 8. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2983656

Katz, M. & Nandi, N. 2021. Social media and medical education in the context of the COVID-19 pandemic: scoping review. JMIR Medical Education, 7(2), 1-10. https://doi.org/10.2196/25892

Khan, M. L. 2017. Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube? In: Computers in human behavior, (66), 236-247. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.024

Klausz, M. 2016. A közösségi média nagykönyve (bővített kiadás) -Hogyan vidd sikerre a céged és önmagad. Athenaeum Kiadó, Budapest. pp. 111-198.

Lee, P. Y., Koseoglu, M. A., Qi, L., Liu, E. C. & King, B. 2021. The sway of influencer marketing: Evidence from a restaurant group. International Journal of Hospitality Management. 98(1) https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103022

Li, J., 2022. TikTok: A Must-Have App. In 2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development, Atlantis Press. pp. 1015-1018. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220603.165

Mathew, P. V., & Sreejesh, S. 2017. Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism management, 31, 83-89. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.10.001

Médiaköltések az offline és online médiatérben, 2023 https://nmhh.hu/cikk/235687/Mediakoltesek_az_offline_es_online_mediaterben Letöltve: 2023. augusztus 03.

Médiapiaci jelentés, 2021 https://nmhh.hu/dokumentum/234335/NMHH_mediapiaci_jelentes_2022.pdf Letöltve: 2023. augusztus 03.

Mele E., Kerkhof P. & Cantoni, L., 2021. Analyzing cultural tourism promotion on Instagram: a cross-cultural perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(3), 326-340. https://doi.org/10.1080/10548408.2021.1906382

Naresh, K. M. & Simon, J., 2009. Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó Zrt. Budapest, 832 p. https://doi.org/10.1556/9789630598675

Papp-Váry Á. F. 2020. Az influencer marketing alapjai-Gyakorlati áttekintés. http://www.papp-vary.hu/reklam_marketing/Az_influencer_marketing_alapjai_Gyakorlati_attekintes.pdf

Rimóczi, C., & Kozik, E., 2023. Influencerek hatása a Z-generáció fogyasztási szokásaira–feltáró kutatás. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 18 (Különszám), 397-409. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.kulonszam.397-409

Shao G., 2009. Understanding the appeal of user‐generated media: a uses and gratification perspective. College of Communication and Information Sciences, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, USA pp. 7-25. https://doi.org/10.1108/10662240910927795

Sheldon, P. & Bryant, K., 2016. Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. / Computers in human Behavior, Department of Communication Arts, University of Alabama Huntsville, USA. (58), 89-97. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.059

Süli, D. & Martyin-Csamangó, Z., 2020. The impact of social media in travel decision-making process among the Y and Z generations of music festivals in Vojvodina and Hungary. Turizam, 24(2), 79–90. https://doi.org/10.5937/turizam%v-24678

Szakály, O. 2023. A gasztronómiai fogyasztók szegmentálása az online aktivitás és az influencerkövetés szemszögéből. Turizmus Bulletin, 23(1), 4-14. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.1

Székely, L., 2012. Az új csendes generáció. Magyar Ifjúság, pp. 9-28.

UNWTO (United Nation World Tourism Organization) 2022. World Tourism Barometer 2022 may excerpt, Tourism recovery gains momentum as restrictions ease and confidence returns. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-06/UNWTO_Barom22_02_May_excerpt.pdf?VersionId=5c9Q9abJCiFcJYyU_.4zmzilL3YBzI7A Letöltve: 2022. augusztus 22.

Whiting, A., Williams, D. L. & Hair, J., 2019. Praise or revenge: why do consumers post about organizations on social media. Qualitative Market Research: An International Journal. USA. 22(2), 130-160. https://doi.org/10.1108/QMR-06-2017-0101

Megjelent
2023-10-31
Hogyan kell idézni
OrliczkiP., & KovácsT. (2023). Tanulmány a modern turizmusról, avagy a közösségi média utazásainkra gyakorolt hatása. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , 81-103. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.KSZ.02.04