A Pornóapáti-Dozmat terület felszínközeli üledékeinek geológiai-geokémiai vizsgálata

  • László Kuti
  • Ubul Fügedi
  • János Kalmár
  • Tamás Müller
  • Eszter Szendreiné Koren

Absztrakt

A Magyar Állami Földtani Intézet és az Erdészeti Tudományos Intézet 1998-2002 között különböző
erdőtalaj szelvényeket vizsgált a Dunántúl nyugati részén fekvő Pornóapáti, Horvátlövő, Felsőcsatár és
Dozmat közötti, enyhén tagolt, erdős területen (1. ábra), amely a Pinka bal partján elterülő, alacsony
dombvidékhez tartozik. Jelen tanulmányt a terepbejárás és hat talajtani szelvény anyagának a vizsgálata
alapján készítettük.
Célunk a különböző üledékek ásványtanának és geokémiai sajátosságainak megismerése volt.
Kapcsolatot kerestünk a közeli hegyvidék lepusztulása, a hegylábi törmelék felhalmozódása és a vidékre
jellemző felszínközeli elváltozások, különösképpen a vas akkumulációja között. A terepi észlelés után
mintáztuk a talajszelvényeket, majd komplex szedimentológiai, ásványi és geokémiai vizsgálatokkal
próbáltuk tisztázni az elemek fel- és áthalmozódásának törvényszerűségeit.

 

Megjelent
2020-04-23
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei