A településgeológiai kutatások a Földtani Intézet 150 éve alatt

  • László Kuti Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
  • Gábor Halupka Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
  • Anita Csörghe-Andó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Kulcsszavak: településgeológia, Földtani Intézet, 150 év

Absztrakt

Hiánypótlónak szánt összeállításukban, a szerzők a magyar földtani kutatás végzésére 150 éve alapított Intézetben zajlott és zajló településgeológiai munka legfontosabb állomásait elevenítik fel, a kezdetektől publikált igazgatói jelentésekre támaszkodva.

Az egyes időszakokat bemutató, a korabeli jelentések felidézése sajátos ízű, részletes áttekintése olyan tudományos tevékenység ívét rajzolja elénk, amely a kezdeti, egyedi megkeresésektől kiindulva, majd egy-egy szakterületre koncentrálva, egyre inkább a több éves, átfogó, gondosan megszerkesztett, korszerű tematikus térképezések tartalmával töltötte fel ezt a napi életet segítő, társadalom-közeli földtudományi területet.

Hivatkozások

Igazgatósági jelentés az 1953. Évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1953/1, , pp. 3-10 Igazgatósági jelentés az 1954. Évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1956, pp. 3-7

Anon. 1996a. Manual on environmental and urban geology of fast-growing cities. Atlas of Urban Geology Volume 9. United Nations, New York

Bedő G. 1992.: A Budai-hegység természetvédelmi területeinek földtani viszonyai, állapota és veszélyeztetettsége. − Földt. Int. Évi Jel. 1990, pp. 581-601

Bodoky T., Brezsnyánszky K. 2001.: A Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatási programja 2001-2003. − Földt. Int. Évi Jel. 2001, pp. 27-45

Böckh J. 1883.: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1882, pp. 3-15

Böckh J. 1886.: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1885, pp. 3-26

Böckh J. 1887.: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1886, pp. 3-38

Böckh J. 1889.: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1888, pp. 5-29

Böckh J. 1892.: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1891, pp. 5-31

Böckh J. 1901: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1900, pp. 5-39

Böckh J. 1903. : Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1901, pp. 5-37

Culshaw, M.G., Price, S.J. (2010): The 2010 Hans Cloos Lecture: The contribution of urban geology to the development, regeneration and conservation of cities – Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume 70, No 3, pp 333-376. https://doi.org/10.1007/s10064-011-0377-4

Cserny T. 1977.: Az 1: 25 000-es méretarányú építésföldtani mintatérképek szerkesztésének elvi alapjai. − Földt. Int. Évi Jel. 1975, pp. 315-318

Cserny T. 1985.: A Balaton-környék Felső-Pannóniai korú képződményeinek építésföldtani jellemzése. − Földt. Int. Évi Jel. 1983, pp. 81-

Cserny T., Gelei G-né, Guóth P. 1981: Badacsony környékének építésföldtana. − Földt. Int. Évi Jel. 1979, pp. 283-292

Dank V. 1954: Újratérképezés Rákosszentmihály, Csömör, Cinkota környékén. − Földt. Int. Évi Jel. 1952, pp. 25-27

Emszt K., Rozlozsnik P. 1937.: Jelentés 1931-1932-ről. − Földt. Int. Évi Jel. 1923-1932, pp. 40-63

Földváry A., Csajághy G., Majzon L. 195.: A lágymányosi Postáskórház területének vízföldtani viszonyai. − Földt. Int. Évi Jel. 1941-1942/3, pp. 7-15

Fülöp J. 1967.: A Magyar Állami Földtani Intézetre háruló feladatok és azok megoldása. − Földt. Int. Évi Jel. 1965, pp. 9-18

Fülöp J. 1968.: Igazgatói jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet 1966. évi munkájáról. − Földt. Int. Évi Jel. 1966, pp. 7-30

Fülöp J. 1969: A Magyar Állami Földtani Intézet 1967. évi munkája. − Földt. Int. Évi Jel. 1967, pp. 7-27

Hámor G. 1989.: A Magyar Állami Földtani Intézet 1987. évi kutatási eredményei. − Földt. Int. Évi Jel. 1987, pp. 7-21

Horusitzky H. 1923.: Budapest székesfőváros területének geologiai viszonyairól. − Földt. Int. Évi Jel. 1917-1919, pp. 27-33

Kaszab I. 1977.: Újszeged építésföldtani viszonyai. − Földt. Int. Évi Jel. 1975, pp. 187-198

Kecskés G., Szurkos G., 2008: Budapest közműgeotechnikai térképsorozata – Mérnökgeológia-Kőzetmechanika, pp. 107-116.

Karrow, P.F. & White, O.L. 1998b. Preface. In: Karrow, P.F. & White, O.L. (eds), “Urban geology of Canadian cities.” Special Paper 42. Geological Association of Canada

Special Paper 42. St John's, Newfoundland. Vi-viii.

Konda J. 1972.: A földtani előkutatás helyzete és irányai a Magyar Állami Földtani Intézetben. − Földt. Int. Évi Jel. 1970, pp. 5-12

Kuti L., Andó A., Bodnár N. (2015): A parkok településgeológiai szerepe a terület vízháztartásában; Előadás, Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Konferencia 2015; BME Budapest, 2015. február 4.-5.

Láng G. 1968.: A Balaton környék részletes építésföldtani térképezésének programja. − Földt. Int. Évi Jel. 1966, pp. 325-334

Láng G. 1969.: Jelentés a Víz- és Építésföldtani Osztály 1967. évi munkájáról. − Földt. Int. Évi Jel. 1967, pp. 363-368

Legget, R.F. 1973. Cities and geology. McGraw-Hill Book Company, New York.

Lóczy L. 1912: Az intézet életének áttekintése. − Földt. Int. Évi Jel. 1910, pp. 9-19

Lóczy L. 1948.: Igazgatói jelentés a M. Kir. Földtani Intézet 1939. évi működéséről, különös tekintettel a gyakorlati irányú kutatásokra. − Földt. Int. Évi Jel. 1939-1940, pp. 3-43

Lóczy L. 1948.: Igazgatói jelentés a M. Kir. Földtani Intézet 1940. évi működéséről, különös tekintettel a gyakorlati irányú kutatásokra. − Földt. Int. Évi Jel. 1939-1940, pp. 95-131

Lóczy L. 1953.: Igazgatói jelentés az 1941. évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1941-1942. pp. 5-35

Lóczy L. 1953.: Igazgatói jelentés az 1942. évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1941-1942. pp. 59-89

Marzsó L. 1925.: Titkári jelentés az 1920-1923. évekről.− Földt. Int. Évi Jel. 1920-1923, pp. 17-25

Moldvay L. 1971_a.: Jelentés az Építés- és Vízföldtani Osztály 1968. évi munkájáról. − Földt. Int. Évi Jel. pp. 213-215

Moldvay L. 1971_b: Jelentés a Víz- és Építésföldtani Osztály 1969. évi munkájáról. − Földt. Int. Évi Jel. 1969, pp. 347-351

Nopcsa F. 1935.: Igazgatói jelentés az 1925. évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1925-1928, pp. 3-6.

Pálfy M. 1925.: Igazgatósági jelentés 1920-1923. évekről. Földt. Int. Évi Jel. 1920-1923, pp. 7-16

Raincsákné Kosáry Zs., Cserny T., 1984: A Balaton környékének építésföldtani térképezése. − Földt. Int. Évi Jel. 1982, pp. 49-54

Raincsák Gy-né 1996.: Földtani feladatok a mérnöki munkában. − Földt. Int. Évi Jel. 1992-1993/1. pp. 23-24

Rónai A. 1981.: A 2. Nemzetközi Mérnökgeológiai Továbbképző Tanfolyam. − Földt. Int. Évi Jel. 1979, pp. 33-37

Schmidt E. R. 1940.: Földtani és talajmechanikai jegyzetek a budai Várhegy 1935/36. évi suvadásához. − Földt. Int. Évi Jel. 1933-1935/4, pp. 1885-1891

Schmidt E. R. 1966.: A dunaújvárosi 1964. évi partomlás. − Földt. Int. Évi Jel. 1964, pp. 579-584.

Schréter Z. 1940.: A miskolci Avas pincebeomlásai. − Földt. Int. Évi Jel. 1933-1935/4, pp. 1741-1752

Sümeghy J. 1936.: Jelentés az Esztergom város Szenttamáshegy nevű részének geológiai vizsgálatáról. pp. 1755-1770.

Sümeghy J. 1942.: Földtani kutatások Győrött s közvetlen környékén. − Földt. Int. Évi Jel. 1936-1938/3, pp. 1273-1290.

Sz. Hajós M. 1955: A földalatti vasút Vérmező és Kossuth Lajos-tér közötti szakaszának földtani felépítése. − Földt. Int. Évi Jel. 1953/2, pp. 445-451

Szalai T. 1947.: Igazgatói jelentés az 1947. évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1945-47/1, pp.41-56

Szontagh T. 1910: Igazgatósági jelentés. − Földt. Int. Évi Jel. 1908, pp. 7-37

Szontagh T. 1923.: Igazgatósági jelentés, Szontagh Tamástól − Földt. Int. Évi Jel. 1917-1919, pp. 7-12

Timkó I. 1935.: Igazgatósági jelentés az 1928. évről. − Földt. Int. Évi Jel. 1925-1928, pp. 31-41

Wein Gy. 1973.: A budapesti földalatti vasút 1970-ben létesített Batthyány tér - Déli pályaudvar közötti szakaszának földtani felépítése. − Földt. Int. Évi Jel. 1971, pp. 199-205

Zsámbok I., Gyuricza Gy., Szurkos G. 2010.: Budapest kerületeinek településgeológiai térképsorozata. – − Földt. Int. Évi Jel., 2008; Budapest, pp. 115-122

Megjelent
2020-03-30