Szemelvények a magyarországi területi geokémiai kutatásokból — történeti áttekintés

  • Ubul Fügedi Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: fugedi.ubul@mfgi.hu
  • György Gyuricza Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
  • Daniella Tolmács Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Kulcsszavak: geokémiai kutatás, analitikai módszerek, szóródási udvarok, érckutatás, agrogeokémia, geokémiai nagytájak, adatfeldolgozó módszerekek

Absztrakt

Magyarországon a területi geokémiai kutatás sokáig az érckutatásra korlátozódott. Eközben igazolódott, hogy a máshol bevált eljárások átvételénél sokkal hatékonyabb a konkrét kutatási célokhoz alkalmazkodó módszeregyüttesek kifejlesztése. Az előzetes és felderítő kutatásban a szóródási nyelvek, a részletező kutatásban a szóródási udvarok kuta -tása bizonyult célravezetőbbnek. A háttér (az ún. „alapszint értékek”) meghatározását az 1990-es évek elején kezdtük el önállóan, illetve a páneurópai programok részeseként. A talajképző üledékek alapján elkülönítettük az ország négy geokémiai nagytáját; meghatároztuk különbözőségük jellegét és okait, nagytájanként a fontosabb toxikus, illetve táp elemek várható értékeit. Részletező (érckutató, illetve agrogeokémiai) programokkal meghatároztuk a talajminták területi reprezentativitását. Jelenlegi feladatunk a talajminták változékonyságának meghatározása nagytájanként.

Megjelent
2015-09-06
Rovat
Értekezés