A Dachsteini Mészkő Formáció Pusztavám térségében feltárt legfelső rétegei a falutól délre eső kőfejtő rétegsorában

  • Géza Császár
  • Olga Piros

Absztrakt

A Vértes térképezésének folyományaként került sor a pusztavámi Homok-tisztás közelében található felhagyott
kőfejtő felső-triász Dachsteini Mészkő rétegsorának mikrofácies és biosztratigráfiai célú vizsgálatára.
A vizsgálat a szelvény makroszkópos leírására és 40 minta részletes mikrofácies-elemzésére terjedt ki, de két
mintából termikus, röntgendiffrakciós és kémiai elemzés is történt. Megállapítottuk, hogy a szelvény egy nem szokványos, de nem is teljesen rendhagyó Dachsteini Mészkő rétegsort tár fel. A szelvényre nem jellemző a lofer-ciklusosság,
bár a képződési környezetben nem pontosítható szabályszerűséggel ismétlődések állapíthatók meg. A leggyakoribb
jelleg az ooidban való gazdagság ooidos grainstone, illetve packstone formájában, ami inkább az ennél keletebbi
területekre jellemző. A lofer-ciklus A tagját beszáradó, bepárlódó, ill. kiédesedő vizű tavak üledékei (meszes dolomit, ill.
tarkaagyag) képviseli. A Megalodusok csak a szelvény legfelső rétegében jelennek meg.
Az ősmaradvány-együttes alapján megállapítottuk, hogy a kiinduló feltételezéssel ellentétben a rétegsor feltételezhetően nem nyúlik fel a rhaetibe, hanem a norira korlátozódik.

Megjelent
2020-04-08
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>