A Vasasi Márga földtani, őslénytani és üledékföldtani jellegei a Zsibrik és Ofalu közötti területen

  • Géza Császár
  • Ágnes Görög
  • György Gyuricza
  • Ágnes Sieglné Farkas
  • István Szente
  • Balázs Szinger

Absztrakt

A radioaktív hulladék elhelyezését célzó kutatásra kijelölt terület északnyugati szegmensében - Ófalu
és Zsibrik között - a Mórágyi Gránit tömegéhez és az Ófalui Fillithez kapcsolódva egy keskeny sávban
az alsó-jura Vasasi Márga Formáció is a felszínre bukkan. A feltárássortól északnyugatra eső területen -
a kvarter és neogén képződmények feküjében - a kőszénkutató fúrások némelyike a Vasasi Márga alatt
feltárta a Mecseki Kőszén Formációt, sőt a nehezen megítélhető helyzetű felső-, és középső-triász
képződményeket is. A terepi térképezési munka során - és részben a fúrási rétegsorok áttekintésének
eredményeként - olyan jelenségek kerültek megismerésre, mint pl. a szögletes dolomittörmelék és
dolomitkavics tartalmú rétegek, az ebben megjelenő koralltelep-töredék, vagy a formáció déli határát
lezáró szerkezeti zónába begyúrt fiatal tarka üledék. Az ezekhez fűződő kérdésekre őslénytani, ásványkőzettani és szedimentológiai vizsgálatok alkalmazásával reméltünk választ találni. A tanulmány ezért
áttekinti a mikro- és makrofaunisztikai, a palinológiai, a röntgendiffrakciós, a termikus, a szervesanyagérettségi, a nehézásvány, valamint a szedimentológiai vizsgálatok eredményeit, és ezek alapján válaszokat fogalmaz meg a Vasasi Márga korát, képződési körülményeit, a törmelékanyag forrását, szállítási
módját, a telepes korall élőhelyét és az Ófalui-vonal jellegét illetően. A konkrét eredményeket a
konklúzió tartalmazza.

Megjelent
2020-04-27
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>