Ásványok és kőzetek vizsgálata a Mars felszínén: vizsgálati, meghatározási lehetőségek

  • Ákos Kereszturi
  • Ádám Csorba

Absztrakt

A Mars felszíni ásványtani és kőzettani viszonyai a klasszikus „földi” megközelítés alapján a bolygó fejlődéstörténetébe beilleszthetők. Üde, bazaltos felszín az idős déli felföldeken, andezites kőzetek, avagy mállott bazaltok az
északi fiatalabb vidékeken jellemzőek. A felszínen mállással keletkezett ásványok jellege a bolygó hűlő és szárazodó
viszonyait tükrözik: eleinte rétegszilikátok keletkeztek „meleg” és nedves környezetben. Később a ritkán megjelenő víz
hideg és savas volt, szulfátok váltak ki belőle, amelyek kristályvíztartalma az éghajlati ingadozásoknak megfelelően ma
is változhat. A Mars leghosszabb, ma is tartó időszakában mikroszkopikus skálájú vízbevonatok és gáz-ásvány kölcsönhatások révén vas-oxidok és oxihidroxidok keleztek. Az ásványtani jellemzők időszakos hidrotermális átalakulásokra,
mobilis elemek migrációjára, és a regolit legfelső rétegének cementációjára is utalnak. A különböző korú elsődleges és
másodlagos ásványok a lemeztektonika hiánya, és a földihez képest gyenge geológiai aktivitás miatt a felszínt borító
regolit rétegben keverten fordulnak elő.

Megjelent
2020-03-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei