Stabil fagyfoltok a Mars sarkvidékén

  • Adrienn Kuti
  • Ákos Kereszturi

Absztrakt

Cikkünkben a Mars pólussapkáitól különálló sarkvidéki, fagytakaró borította területeket mutatjuk be általánosan,
majd részletesen elemzünk egy északi sarkvidéki krátert, a Dokkát, valamint annak környékét. A vizsgálat során különös
figyelmet fordítunk ezen területek morfológiai és hőtani jellemzőire. Eredményeink alapján az elkülönített felszíni
egységek jelentős részét egész évben jégtakaró borítja. A Dokka-kráter aljzata, és a tőle északra fekvő terület hőtani
viselkedése a vizsgált két és fél marsi év során eltért a környező térségétől. Ezen részek albedója nyaranta Ls = 160° körül
egy második maximumot is mutatott a várttal ellentétben, vagyis a téli időszakot követően is fényesek voltak. Mivel
elemzésünk alapján ekkor a hőmérséklet túl magas ahhoz, hogy szén-dioxid-jég borítsa a vidéket, de a felszín túl fényes
és hideg, hogy jégmentes legyen, így csak vízjég takarhatja a vidéket.

Megjelent
2020-04-02
Rovat
Értekezés