Szemelvények a Földön kívüli tektonikai jelenségekről

  • Ákos Kereszturi

Absztrakt

Tektonikus alakzatok bolygónkon kívül a Naprendszer számos égitestén azonosíthatók. A földi szétterüléshez
(spreadinghez) hasonló egykori folyamatra utalnak a Mars váltakozó irányban mágnesezett párhuzamos kőzetsávjai,
valamint az Europa és Ganymedes tágulásos zónáiban lévő, eltérő színű és albedójú párhuzamos sávok is. A Vénuszon a
földi óceánközépi hátságokhoz hasonló domborzatprofilú, rift jellegű vonulatokon tágulás nyomai láthatók, máshol
szubdukcióra utaló jelenségek is azonosíthatók. Az égitestek egész külső burkának egyben történő elfordulására, valódi
pólusvándorlásra a Föld mellett a Marson, az Europán és a Titanon utalnak nyomok. Kompressziós alakzatok szintén
számos égitesten azonosíthatók, a Vénusz kiemelkedő és gyűrt ún. tesszerái esetében a töredezett és kiemelt szerkezet
mellett geokémiai differenciáció is elképzelhető, így ezek az alakzatok a földi kontinentális kéreghez hasonló blokkok is
lehetnek. Mindezek felett tektonikus alakzatok kisbolygókon is mutatkoznak. A Földön kívüli példák segítségével a
földtudományi modellek pontosíthatók, és azok az oktatást is érdekesebbé teszik.

Megjelent
2020-01-28
Rovat
Értekezés