Dinoflagelláta ciszták Pécs-Danitzpuszta pannóniai „fehér márgájából”

  • Krešimir Krizmanić INA – Oil Company Plc.
  • Krisztina Sebe PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék
  • Imre Magyar MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport; MOL Nyrt
Kulcsszavak: Mecsek, pannóniai, palinológia, dinoflagelláta ciszta, biosztratigráfia

Absztrakt

A késő neogén Pannon-tó üledékeinek rétegtani tagolásában és korrelációjában fontos szerepet játszanak a szerves vázú mikroplanktonhoz tartozó dinoflagelláták cisztái. A pécs-danitzpusztai homokbánya pannóniai mészmárga rétegsorából 66 palinológiai preparátumot vizsgáltunk az üledékek rétegtani helyzetének és korának megállapítása céljából. E fontos feltárásból korábbi vizsgálatok sikertelenül próbáltak dinoflagelláta cisztákat kinyerni. Az új gyűjtésből 6 minta tartalmazott jó megtartású palinomorfákat. A rétegsor aljából vett mintában (D25) valószínűleg áthalmozott középső miocén együttes volt. A középső szakasz mintái (D3, D2, D1) a Pontiadinium pecsvaradensis zónát jelezték (kb. 10,8–10,6 M év). A márgák felső részéből vett minták (D219, D221) nem adtak további rétegtani információt, a Pontiadinium pecsvaradensis zónába tartoznak vagy annál fiatalabbak. A középső és felső szakasz mintáinak palino fáciese (D3-tól D221-ig) a szárazföldi behordástól távoli, nyugodt, alkalmanként oxigénszegény, valószínűleg mélyvízi üledékképződési környezetet jelez.

Szerző életrajzok

Krešimir Krizmanić, INA – Oil Company Plc.

kresimir.krizmanic@ina.hr

Krisztina Sebe, PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék

sebe@gamma.ttk.pte.hu | http://orcid.org/0000-0002-4647-2199

Imre Magyar, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport; MOL Nyrt
Megjelent
2021-12-04
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei