Földtani érvek a vértesi Köves-völgy karbonátos forráskúpjainak késő-kréta(?) kora ellen

  • László Fodor
  • Zsolt Kercsmár
  • László Sásdi
  • Szabolcs Harangi

Absztrakt

A tanulmány kritika alá veszi SIKLÓSY et al. 2006-ban megjelent cikkét, amely a Vértes hegységi Köves-völgy környezetében
megjelenő kalcit és édesvízi mészkőtestekről szól. Egyetértünk a
szerzők, valamint PEREGI & KORPÁS (2002) korában kifejtett
álláspontjával, vagyis az édesvízi mészkőtestek forráskúp eredetével. Ugyanakkor földtani érvek, és a testek geomorfológiai
helyzete alapján nem fogadjuk el a testek késő-kréta(?) korbesorolását: véleményünk szerint azok leginkább a pliocén(?)–kvarter
folyamán keletkeztek. A forráskúp, más vörös kalcittelérek és a
késő-kréta lamprofíros magmatizmus feltételezett geokémiai
rokonságának bizonyítékai a cikkben nem meggyőzőek, mert
véleményünk szerint a korrelációban fontos járulékos elegyrészek
nem kogenetikusak a forráskúpmészkővel.

Megjelent
2020-04-14
Rovat
Vita

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>