Földtani objektumok értékminősítése: módszertani értékelés a védelem, bemutatás, fenntarthatóság és a geoturisztikai fejlesztések tükrében

  • János Szepesi MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, e-mail: szepeja@gmail.com
  • Zsuzsanna Ésik Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék
  • Ildikó Soós MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport http://orcid.org/0000-0003-2345-8391
  • Tibor József Novák Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék http://orcid.org/0000-0002-5514-9035
  • László Sütő Eszterházi Károly Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
  • Péter Rózsa Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék
  • Réka Lukács MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport
  • Szabolcs Harangi ELTE-TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék https://orcid.org/0000-0003-2372-4581
Kulcsszavak: földtudományi örökségvédelem, geotóp, felmérés, értékminősítés, geopark

Absztrakt

A természeti környezet abiotikus tényezőit összefoglaló geodiverzitás jelentőségének felismerése az elmúlt 30 évben kapott egyre szélesebb körű nyilvánosságot. Az erre épülő geoturizmus a bemutatóhelyek számának növekedésével, minőségi fejlesztésével látványos növekedésen ment keresztül, ahogyan a két hazai UNESCO Globális Geopark (Novohrad–Nógrád, Bakony–Balaton) látogatottsága is bizonyítja. Az ilyen jellegű fejlesztések a geodiverzitás elemeinek több szempontú szakmai felmérését, minősítő értékelését igénylik. Hasonló elvárás merül fel a földtudományi természetvédelem részéről is a veszélyeztetettségi kockázatok meghatározásában. A geodiverzitás minősítésére koncentráló katasz teri munka alapegységét a geotópok képezik, amelyek lehetnek természetes vagy mesterséges feltárások, (felhagyott) bányák, egyéb antropogén hatásra létrejött objektumok, de egyedi azonosításukat mindenképpen a létrehozó geológiai, geomorfológia folyamat(ok) teszi(k) lehetővé (vulkáni, karszt stb. geotópok). Ezek alapján tanulmányunk áttekintést nyújt a geotóp minősítés és értékelés fejlődéséről, külön kiemelve a közelmúltban publikált két kvantitatív módszert, amelyeket a hazai földtudományi örökség jól ismert és kevésbé reprezentatív objektumainak értékeléséhez használtunk fel. A mintegy 60 geotóp esetében külön-külön meghatároztuk a tudományosoktatási, tájképi–esztétikai, turisztikai potenciál és védelem–veszélyeztetettségi kockázatok értékeit. Ehhez társul bemutathatóság–geoturisztikai potenciál minősítése, külön hangsúlyt fektetve a geotópok eltérő jogi védelméből (pl.nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex lege) és a geoturisztikai infrastruktúra eltérő fejlettségéből (látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények) jelentkező különbségekre. A szerzők aktívan közreműködtek a Magyar Geotóp nap rendezvénysorozat életre hívásában, ennek megfelelően a tanulmány a földtudományi ismeretterjesztés lehetőségeit is számba veszi.

Hivatkozások

ALBERT G, CSILLAG G (2011): A Káli-medence geológiai látványosságai http://www.elgi.hu/hu/node/417.

BALÁZSI T. 2013: Az ásványgyűjtés természeti környezetre gyakorolt hatásainak jellemzése Telkibánya környezetében. — Tudományos Diákkör Dolgozat, Nyíregyházi Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi Intézet 1−70.

BARÁZ CS., KISS G. & HOLLÓ S. 2011: Szakrális kőemlékeink. Kaptárkövek Magyarországon. — Budapest, Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága. 48.

BARETTINO, D., VALLEJO, M. & GALLEGO, E. (EDS) 1999: Towards the Balanced Management and Conservation of the Geological Heritage in the New Millenium. — III International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage, Ed. Sociedad Geologica de Espana. p. 204

BEDŐ, G., CSEPREGI, & SZURKOS, G. 2006: A földtani természetvédelem kialakulásának és hazai történetének rövid áttekintése a természet védelméről szóló törvény elfogadásáig. — ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series 1, 107−121.

BRUM DA SILVEIRA A., PRADA S., BRILHA J. & FERREIRA. M. 2015: Inventory of geological heritage in volcanic islands: methods and results obtained in Madeira Island. — 2nd Volcandpark Conference, Lanzarote Abstract Book 5−6.

BUDAI T. & GYALOGH L. (SZERK) 2009: Magyarország Földtani atlasza országjáróknak. — Magyar Állami Földtani Intézet 248

BRILHA, J. 2002: Geoconservation and protected areas. — Environmental Conservation 29/3, 273–276. https://doi.org/10.1017/s0376892902000188

BRILHA, J. 2016: Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. — Geoheritage 8, 116. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0139-3

BROCX, M. & SEMENIUK, V. 2007: Geoheritage and geoconservation – history, definition, scope and scale —Journal of the Royal Society of Western Australia 90:53-87

BRUSCHI, V. M. & CENDRERO, A. 2005: Geosite Evaluation; Can we measure intangible values? — Il Quaternario 8/1, 293−306.

BRUSCHI, V.M., CENDRERO. A. & ALBERTOS, J.A.C. 2011: A statistical approach to the validation and optimisation of geoheritage assessment procedures. — Geoheritage 3/3, 131–149. https://doi.org/10.1007/s12371-011-0038-9

BUREK, C. V. & PROSSER, C. D. 2008: The history of geoconservation: an introduction. — The History of Geoconservation. The Geological Society, London, Special Publications 300, 1−7. https://doi.org/10.1144/sp300.1

CARCAVILLA, L,. LOPEZ MARTINEZ, J. & DURN VALSERO JJ. 2007: Patrimonio Geologico y Geodiversidad: investigacion, conservacion, gestion y relacion con los espacios naturales protegidos. — Instituto Geologico y Minero de Espana, 360 p.

DÉCHY M. 1918: A természet védelme és a nemzeti parkok. — Term.tud. Közlöny 546. klny. 1−21.

DOWLING, R. K. 2011: Geotourism’s Global Growth. — Geoheritage, 3/1, 1−13. https://doi.org/10.1007/s12371-010-0024-7

DOWLING R. K. 2016 The ‘ABC’ Approach for Successful Geotourism Interpretation http://www.leisuresolutions.com.au/wp-content/uploads/2015/02/Geotourisms-Interpretation-Dowling.pdf

ERHARTIC, B. 2010: Geomorphosite assessment. — Acta geographica Slovenica, 50-2, 295–319. https://doi.org/10.3986/ags50206

ÉSIK Z., SZEPESI J. & RÓZSA P. 2015: Geosite inventory and assessment of Tokaj Wine Region, Historic Cultural Landscape, Hungary. — 2nd Volcandpark Conference, Lanzarote Abstract Book, 6−7.

FASSOULAS, C., MOURIKI, D., DIMITROU-NIKOLAKIS, P. & ILIOPOULOS, G. 2012: Quantitative assessment of geotopes as an effective tool for geoheritage management. — Geoheritage 4, 177−193. https://doi.org/10.1007/s12371-011-0046-9

FEUILLIET, T. & SOURP, E. 2011: Geomorphological heritage of the Pyrenees National Park (France): Assessment, clustering and promotion of geomorphosites. — Geoheritage 3, 151−162. https://doi.org/10.1007/s12371-010-0020-y

FREY, M.L. 1998: Geologie – Geo-Tourismus – Umweltbildung: Themen und Tätigkeitsbereiche im Spannungsfeld Ökonomie und Nachhaltige Entwicklung. — Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener Stiftung, 98/3

FREY, M.L., SCHÄFER, K., BÜCHEL, G. & PAT, M. 2006: Geoparks – a regional, European and global policy in Dowling RK, Newsome D (eds). — Geotourism 95−118. https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-6215-4.50014-2

GELLAI M. & BAROSS G., 1995: Fejezetek és gondolatok a földtani természetvédelem kialakulásáról, tartalmáról (és mai helyzetéről), avagy a hazai földtani természetvédelem 569 éve. — Földtani Közlöny 125/1-2, 149−165.

GRANDGIRARD, V. 1999: L’evaluation des geotopes. — Geologia Insubrica 4, 59−66.

GRAY, J. M. 2004: Geodiversity: Valuing and conserving abiotic nature. Chichester: Wiley

GRAY, J. M. 2008: Geodiversity: developing the paradigm. — Proceedings of the Geologists’Association 119, 287−298. https://doi.org/10.1016/s0016-7878(08)80307-0

GSA POSITION STATEMENT DRAFT 2011: Geoheritage GSA Today 21/4, 56−58.

GOUDIE, A.S. (ED) 2004: Encyclopedia of Geomorphology. — Routledge Ltd. 440 p. https://doi.org/10.4324/9780203381137

GYALOG L., MAROS GY., & PELIKÁN P (SZERK.). 2017: Budapest geokalauz Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 314 p.

HARANGI, SZ., NÉMETH, K., KORBÉLY, B., SZEPESI, J., SZARVAS, I., LUKÁCS, R. SOÓS, I.. 2015: The Pannonian Volcano Route: a plan to connect volcanic heritage sites across Hungary. — 2nd Volcandpark Conference, Lanzarote Abstract Book 40-41

HASS J., & JÁMBOR Á. 1983: Az Országos Alapszelvény Program végrehajtásának helyzete és eredményei — Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1981. évről 27-34.

HERČKO P, DOMARACKÁ L, AMBROŠ P (2014) Mining Bethlehem at Banská Štiavnica—example of mining heritage in Slovakia. Acta Geoturistica 5(2):64–68

HOSE, T. A. 2008: Towards a history of geotourism: definitions, antecedents and the future. — In: BUREK, C. V., & PROSSER, C. D. (EDS): The History of Geoconservation: an introduction. London, Geological Society. 37−61. https://doi.org/10.1144/sp300.5

JANKOVICS M. É., HARANGI SZ., NÉMETH K., KISS B. & NTAFLOS T.A. 2015: Complex magmatic system beneath the Kissomlyó monogenetic volcano (western Pannonian Basin): evidence from mineral textures, zoning and chemistry. — Journal of Volcanology and Geothermal Research 301/15, 38–55. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2015.04.010

KAAN K. 1909: A természeti értékek fenntartása. — Budapest

KAAN K. 1931: Természetvédelem és a természeti emlékek. — Budapest, Révai kiadó 312 p.

KECSKEMÉTI T. & PAPP G. ED. 1994: Földünk hazai kincsesházai. — Studia natúralia 4, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 432.

KISS G. 1999: Talajok és morfológiai formák természetvédelmi értékének meghatározása Tokaj–Zempléni-hegyvidéki példákon. — PhD-értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 150 p.

KISS G. 2001: Földtudományi értékek természetvédelmi szempontú kataszteri nyilvántartása — IN DORMÁNY ET AL EDS: A földrajz eredményei az új évezred közepén Magyar Földrajzi Konferencia előadásai 12 p.

KISS G. 2005A: A földtudományi természetvédelmi felmérés értékelés-módszertani vonatkozásai és tapasztalatai. — Tájökológiai Lapok 3/2, 201−210.

KISS G. 2005B: Földtudományi Természetvédelmi Felmérés – a Földtudományi Értékek Országos Katasztere összeállítása. — IN: DOBOS A. – ILYÉS Z. (SZERK.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. 35−46.

KISS G. 2008: Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztetettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszterezés egységes szempontrendszerének kidolgozása. — T 043789 nyilvántartási számú OTKA témapályázat kutatási zárójelentés 88 p.

KISS G. & BABUS F. 2011: Magyar táj - magyar örökség. A tájkarakter védelmétől az egyedi tájértékek megőrzéséig. — Budapest, Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága. 28 p.

KISS G. & BENKHARD B. 2007: Kö kövön… marad Útikalauz látványos földtani, felszínalaktani és víztani objektumok megismeréséhez. — Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 216 p.

KISS G., HAVASSY A. & BARKÓ O. 1999: Komlóskai „Telér” tanösvény kirándulásvezető füzet. — Komlóskai Önkormányzat 38 p.

KISS G. & HORVÁTH G. 2003: A természetvédelmi értékelések kritériumainak értelmezése és földtudományi értékekre való alkalmazhatósága. — Földrajzi Közlemények. 137/51/1-4, 63−76.

KISS G., SZEPESI J., OLÁH T., BARKÓ O., SZÉPVÖLGYI Á., KALENYÁK E., PROKSA K. & TOMOR T. 2000: „Kormos Bába" Tanösvény Füzér-Pusztafalu-Füzérkajata-Füzérradvány — Kirándulásvezető füzet, Pusztafalu, Füzérkajata, Füzérradvány és Füzér község önkormányzata

KISS G., TÓTH SZ., SIKABONYI M. & FARKAS R. 2011: Mindennapi kisemlékeink megőrzéséért. Útmutató az egyedi tájértékek kataszterezéséhez. — Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága 40 p.

KOPASZ M. SZERK. 1978: Védett természeti értékeink. — Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 395 p.

KOZÁK M., PÜSPÖKI Z. & MAJOROS ZS. 1998: Földtani értékek védelme. — Acta Geogr. ac. Geol. et Meteor. Debrecina, 35, 327−339.

LAGALLY, U., LOTH, R. & SCHINDELMANN, C. 2015: The “Day of Geosites” in Germany – a Successful Promotion Tool for Earth Sciences. — Geoheritage 7/2, 195–204. https://doi.org/10.1007/s12371-014-0127-7

LASS S. 1908: "Nemzeti Parkok" - Magyarország természeti kincseinek megőrzése — Pesti Hírlap

MARTONNÉ ERDŐS K., KISS G., SZEPESI J. & DOBOS A. 2003: A cserépfalui Ördögtorony tanösvény- Kirándulásvezető füzet — Holocén Természetvédelmi Egyesület 45 p.

MCADAM A.D. & CLARKSON, E. N. K. 1986: Lothian Geology. An excursion guide. Edinburgh Geological Society, Scottish Academic Press, Edinburgh

MOUFTI, M.R., NÉMETH K., EL-MASRI, N. & QADDAH, A. 2013: Geoheritage values of one of the largest maar craters in the Arabian Peninsula: the Al Wahbah Crater and other volcanoes (Harrat Kishb, Saudi Arabia). — Cent. Eur. J. Geosci. 5/2, 254−271. https://doi.org/10.2478/s13533-012-0125-8

MŰSZAKI SZABVÁNY AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK KATASZTEREZÉSÉHEZ. MSZ 20381:1999. – Magyar Szabványügyi testület, 1999

NEWSOME, D. & DOWLING, R. K. (EDS.). 2010: Geotourism: The tourism of Geology and Landscape. — Oxford: Goodfellow Publishers Ltd. 260 p.

NÉMETH, K., MARTIN, U., HARANGI, S. 2001: Miocene phreatomagmatic volcanism at Tihany (Pannonian Basin, Hungary). — Journal of Volcanology and Geothermal Research 111/1-4, 111−135. https://doi.org/10.1016/s0377-0273(01)00223-2

NOSZKY J. 1931: Természetvédelmi feladataink a geológia terén. — Földtani Közlöny 61, 103−108.

O’HALLORAN, D., GREEN, C., HARLEY, M., STANLEY, M. & KNILL, J. (EDS) 1994: Geological and Landscape Conservation. — Proceedings of the Malvern International Conference 1993, London: The Geological Society.530 p.

PANIZZA, M. 2001: Geomorphosites: concepts, methods and example of geomorphological survey. — Chinese Science Bulletin, 46, 4−6. https://doi.org/10.1007/bf03187227

PANIZZA, M. & PIACENTE, S. 2005: Geomorphosites: A bridge between sci¬entific research, cultural integration and artistic suggestion. — Il Quater¬nario 18/1, 3–10.

PEREIRA, P. & PEREIRA, D.I. 2010: Methodological guidelines for geomorphosite assessment. — Géomorphol Relief, Processus, Environ 2, 215–222. https://doi.org/10.4000/geomorphologie.7942

PELFINI, M. & BOLLATI, I. 2014: Landforms and geomorphosites ongoing changes: Concepts and implications for geoheritage promotion. — Quaestiones Geographicae 33/1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131–143. https://doi.org/10.2478/quageo-2014-0009

POIRAUD, A., CHEVALIER, M., CLAEYSSEN B., BIRON, P. & JOLY B. 2016: From geoheritage inventory to territorial planning tool in the Vercors massif (French Alps): Contribution of statistical and expert cross approaches. — Applied Geography 71, 69−82.

PRALONG, J. P. 2005: A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. —Geomorphologie: relief, processus, environnement 1/3, 189−196. https://doi.org/10.4000/geomorphologie.350

PRALONG, J. P., & REYNARD, E. 2005: A proposal for a classification of geomorphological sites depending on their tourist value. — Il Quaternario 18/1, 315−321.

PROGEO 2011: Conserving our shared geoheritage a protocol on geoconservation principles, sustainable site use, management, fieldwork, fossil and mineral collecting. — ProGeo, Uppsala

RAKONCZAY Z. 1986: Vadász Elemér és a magyar természetvédelem. — Földtani Közlöny 116/1-2, 19−21.

REYNARD, E., CORATZA, P. & REGOLINI-BISSIG, G. 2009: Geomorphosites. — Friedrich Pfeil München 240 p.

REYNARD, E. 2012: Geoheritage protection and promotion in Switzerland. — European Geologist 34, 44−47.

REYNARD, E. & CORATZA, P. 2013: Scientific research on geomorphosites. A review of the activities of the IAG working group on geomorphosites over the last twelve years. — Geogr. Fis. Dinam. Quat. 36, 159−168.

REYNARD, E., FONTANA, G., KOZLIK, L. & SCAPOZZA, C. 2007: A method for assessing "scientific" and "additional values" of geomorphosites. — Geographica Helvetica Jg. 62/3, 148–158. https://doi.org/10.5194/gh-62-148-2007

REYNARD, E., PERRET, A., BUSSARD, J., GRANGIER, L. & MARTIN, S. 2016: Integrated approach fro the inventory and management of geomorphological heritage at regional scale. — Geoheritage 8/1, 43−60. https://doi.org/10.1007/s12371-015-0153-0

REYNOLDS, J. 2001: Notes to accompany RIGS recording, assessment and designation and notification sheets. — In Notes on the UKRIGS Conference 2001.

http://wiki.geoconservationuk.org.uk/images/8/8d/Assessinfo.pdf

RYBAR, P. 2010: Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. — Acta Geotouristica 1/2, 13−21.

SHARPLES, C. 1993: A Methodology for the Identification of Significant Landforms and Geological Sites for Geoconservation Purposes. —Forestry Commission.of Tasmania 31 p.

SHARPLES, C. 2002: Concepts and principles of geoconservation — Tasmanian Parks & Wildlife Service website

ŠTRBA L. 2015: Identification and evaluation of geosites along existing tourist trail as a primary step of geotourism development: case study from the Spiš Region (Slovakia). — GeoJournal of Tourism and Geosites 16/2, 126−140.

SÜTŐ L., MCINTOSH R. W., HEVESI A. & VERESS M. 2015: Bükk Plateau: A Karst Landscape. — IN: LÓCZY D. ED. Landscapes & Landforms of Hungary, Springer 189−199.

SÜTŐ L., SZEPESI J., NOVÁK T. & DÁVID L. 2011: Touristic hiking programs as a possibility of involving the public into earth scientific education. — Acta Geoturistica. – IAGt, FBERG, Pavol Jozef Šafárik University in Košice 4.

SZABÓ J. & SÜTŐ L. 2005: Az egyedi tájérték kataszterezési program tapasztalatai a Cserehát példáján. — IN: DOBOS A. – ILYÉS Z. (SZERK.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. 81−101.

SZEPESI J. & ÉSIK ZS. 2000: Védendő vulkanológiai szelvények a tokaji Nagy-hegy környezetében. — Földtudományi szemle 1/2000, 80−84.

SZEPESI J., ÉSIK ZS., NOVÁK T., & HARANGI, SZ. 2015: Hidden volcanic geoheritage of an UNESCO World Heritage Site, Tokaj Wine Region, Historic Cultural Landscape Hungary. — 2nd Volcandpark Conference, Lanzarote Abstract Book 35−36

SZEPESI J., HARANGI SZ., ÉSIK, ZS., NOVÁK T., LUKÁCS R. & SOÓS I.: 2017 Volcanic Geoheritage and Geotourism Perspectives in Hungary: a Case of an UNESCO World Heritage Site, Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape, Hungary — Geoheritage 8/27, 1−21. https://doi.org/10.1007/s12371-016-0205-0

SZONTAGH T. 1914: A természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. — Nemzeti Park - III. Állam- és jogtud. tanf. előadásai 565−572.

TARDY J. & ORAVECZ I. 1990: Sághegyi tanösvény. — Földtani Közlöny 120. 1-2, 129−131.

TARDY J., T. DRASKOVITS ZS. & SZARVAS I. 2006: A földtani és felszínalaktani értékek védelme Magyarországon - történeti áttekintés, tények és lehetőségek. — III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei 1−16.

TARDY J. (SZERK) 1996: Magyarországi települések védett természeti értékei — Mezőgazda Kiadó p. 663

TASNÁDI KUBACSKA A. 1954: Természetvédelem hazánkban - Útmutató a TTIT előadói számára — TTIT 71.

VIŠNIĆ, T., SPASOJEVIĆ, B. & VUJIČIĆ, M. D. 2016: The Potential for Geotourism Development on the Srem Loess Plateau Based on a Preliminary Geosite Assessment Model (GAM) — Geoheritage 8/173. https://doi.org/10.1007/s12371-015-0149-9

VUJIČIĆ, M. D., VASILJEVIC, D. E., MARKOVIC, S.B., HOSE, T. A., LUKIC, T., HADZIC, O. & JANICEVIC, S. 2011: Slankamen Villages Preliminary Geosite Assessment Model (GAM) and its Application on Fruska Gora Mountain, Potential Geotourism Destination of Serbia. — Acta Geographica Slovenica, 51(2), 361–377. https://doi.org/10.3986/ags51303

WIMBLEDON, W. A. W., BENTON, M. J., BEVINS, R. E,, BLACK, G. P., BRIDGLAND, D. R., CLEAL, C. J., COOPER, R. G. & MAY, V. J. 1995: The development of a methodology for the selection of British geological sites for geoconservation: part 1. — Mod. Geol. 20,159−202.

WIMBLEDON, W. A. W., ANDERSEN, S., CLEAL, C. J., COWIE, J. W., ERIKSTAD, L., GONGGRIJP, G. P., JOHANSSON, C. E., KARIS, L. O. & SUOMINEN, V. 1999: Geological World Heritage: GEOSITES — a global comparative site inventory to enable prioritisation for conservation. — Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia 54, 45–60.

ZOUROS N. C. 2007: Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece, Case study of the Lesvos island – coastal geomorphosites — Geographica Helvetica 62/3 p. 1-12. https://doi.org/10.5194/gh-62-169-2007

évi LIII. törvény a természet védelméről. Magyar Közlöny. 53. 3325-3346

/1997. (V.28.) KTM rendelet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról

/2015 FM rendelet földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

www.globalgeopark.org

www.europeangeoparks.org

www.termeszetvedelem.hu

www.tajertektar.hu

www.kerettanterv.ofi.hu

Megjelent
2018-06-11
Rovat
Értekezés