Üledékföldtani és szerkezetföldtani megfigyelések a Gorba-hát keleti lejtőjén („Gyökér-völgy”, Nyugati-Gerecse)

  • Anna Horányi
  • Ágnes Takács
  • László Fodor

Absztrakt

A kiemelt helyzetű Gorba-hát keleti peremén fekvő Gyökér-völgy rendkívül változatos, de igen vékony, kondenzált,
hátságperemi jura–alsó-kréta rétegsort tár fel. Mindössze 5 m-es vastagságban találjuk meg a medence területek
képződményeitől eltérő kifejlődésű liász, malm-berriasi képződményeket és egy igen vékony, lokális dogger előfordulást.
A völgy északi oldalában e rétegsor többszöri ismétlődése figyelhető meg. A jelenség a völgyoldalban megfigyelt
lapos nyugati, északnyugati dőlésű szerkezeti elemekkel magyarázható, így a triász blokkokat jura olisztolitként
értelmező korábbi modellek elvethetők (LANTOS 1995, 1997; FODOR & LANTOS 1998, BÁRÁNY 2004). A vetők kora a még
elvetett Felsővadácsi Tagozat képződése és a regionális keleti dőlést okozó kibillenés közötti időintervallumra tehető.

Megjelent
2020-03-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>