Lőrenthe y Imre (1867-1917), az Őslénytani Tanszék második professzora (1907-1917)

  • András Galácz

Absztrakt

LŐRENTHEY Imre, HANTKEN Miksa (1821-1893), a Budapesti Tudományegyetem Őslénytani Tanszéke
alapító professzorának tanítványa az egyetem második őslénytan professzora volt. KOCH Antal melletti
rövid kolozsvári tanársegédeskedés után visszakerülve az egyetemre 1914-ben érte el az egyetemi rendes
tanári kinevezést. Szakterülete a fiatal harmadidőszak gerincelen maradványainak vizsgálata, főleg a
puhatestűek és tízlábú rákok tanulmányozása volt. Ez utóbbi témában egyedülálló szaktudása a teljes
kainozoikumra és Magyarországon kivüli területekre is kiterjedt. Sokat tett Budapest és környéke
geológiai megismeréséért, míg tercier ráktanulmányai mellett legértékesebb munkásságát a pannóniai
őslénytan és rétegtan területén fejtette ki. Tanszékvezetői kinevezését követően lelkesen vetette bele
magát az önálló Őslénytani Tanszék újjászervezésébe: új helyiségek kialakításába, berendezésébe, a
gyűjtemény és az oktatási segédanyag gyarapításába. Igen eredményes munkásságának 1917-ben
tragikus hirtelenséggel bekövezkezett halála vetett korai véget.

Megjelent
2020-04-23
Rovat
Értekezés