Az Óbányai Aleurolit Formáció fekete palájának izotópgeokémiai és szénhidrogén-genetikai jellemzése

  • Andrea Varga
  • Béla raucsik
  • Mária Hámorné Vidó
  • Ágnes Rostási

Absztrakt

A toarci Óbányai Aleurolit Formáció Réka-völgyi szelvényének (Mecsek hegység) alsó részéből
gyűjtött fekete pala minták összes szerves széntartalma a laminált kőzettípusban 3,89-8,12%, a
vékonyTéteges változatban 2,14-3,29%. A Rock-Eval pirolízis eredményei alapján valamennyi minta II.
típusú, éretlen kerogént tartalmaz. A részletes optikai vizsgálat alapján a szerves anyag szinte kizárólag
alga eredetű (liptinit). A szárazföldi szerves anyag beszállítása háttérbe szorult, a teljes szerves anyag
mennyiségére nézve kisebb, mint 3,2%. Az SP (szénhidrogén-potenciál) értékek alapján a vizsgált
képződmény kiváló kőolaj anyakőzet, jóllehet adatainkat a feltárásban végbement oxidáció
befolyásolhatta.

A dúsított kerogén stabil szénizotópos összetétele (51 3C ORG , V-PDB) -30,9 és -28,6%o közötti. A laminált
fekete palához viszonyítva a vékonyréteges palaminták kisebb TOC- és a teljes liptinithez viszonyított
nagyobb bitumentartalma, továbbá a kisebb hidrogénindex és a kevésbé negatív 51 3C O R G értékek a labilis,
tengeri eredetű szerves anyag korai diagenetikus oxidációját tükrözik. A fekete pala karbonátjának stabil
szén- és oxigénizotópos összetételét a diagenezis homogenizáló hatása befolyásolta, ezért az
őskörnyezeti viszonyok jellemzésére nem használható fel.

Megjelent
2020-04-21
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>