A rudabányai színesfém-ércesedés újrakutatásának előzetes földtani eredményei

  • János Földessy
  • Norbert Németh
  • Anita Gerges

Absztrakt

A Rudabányán folyó nemesfém- és színesfémérc-kutatás keretében térképezési munkát és geokémiai elemzéseket
végeztünk az egykori bányaterületen és annak közvetlen környékén. Megállapítottuk, hogy a réz és az ólom mellett a cink
is jelentős, valószínűleg az előbbieknél nagyobb mennyiségben van jelen a telepben. A cinkdúsulások egy része a vasérctestekhez és a breccsásodott zónákhoz, egy másik jelentős része pedig a korábbi bányászat során meddő mellékkőzetként kezelt agyagmárgához kapcsolódik. A réz dúsulása térben és kőzettípus szerint is elkülönül a Pb-Zn-Ag
elemcsoporttól. Megfigyeléseink alapján felállítottunk egy szerkezetalakulási modellt, amely figyelembe veszi az
ércesedés fázisait. Az elsődleges pikkelyképződés hozta létre a jellemzően É–D-i csapású ércvezető szerkezeteket. Az
érctesteket a későbbiekben a Darnó-zónabeli eltolódás vetői darabolták fel, és juttatták felszínközeli helyzetbe, ahol ezek
az érctestek részben oxidálódtak.

Megjelent
2020-03-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei