A bükkzsérci Patkó-sziklák kőfejtőjének és környékének szerkezetföldtani jelenségei

  • Norbert Németh

Absztrakt

A bükkzsérci Patkó-sziklák ooidos mészkő kőzetteste rétegtani szempontból jelentős előfordulás: a kőfejtő és az udvarában mélyült Bzs-5 mélyfúrás révén ez nyújtja a Bükkzsérci Mészkő Formáció legteljesebb, mintegy 70 m vastagságú feltárását. Az EK-DNy-i irányban megnyúlt körvonalú kőzettestben
uralkodó rétegdőlés DNy-i irányú, átlagosan 23°-os, de az ÉNy-i szegélyén redőzött. KEK felé irányuló
feltolódásával kapcsolatos deformációja miatt így egy DNy felé dőlő lencsét alkot. Minthogy ez az
alakváltozás a rétegsor folytonosságát a kőfejtőben, a fúrásban és a kőzettest DK-i oldalán nem befolyásolta lényegesen, az egyes rétegek jól követhetőek maradtak. Az alakváltozások, melyek legalább
négy fázisba csoportosíthatóak, döntően ridegen mentek végbe. Az azonosítható eseménysorozatok
párhuzamba állíthatóak a Bükk K-i részén és a Bükkalján leírt neogén fázisokkal.

Megjelent
2020-04-21
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei