A budai Mátyás-hegy bryozoás márga összletébe települt vulkanogén képződmény kőzettani-vulkanológiai vizsgálata

  • Tamás Biró
  • Sándor Józsa
  • Dávid Karátson
  • István Szenthe

Absztrakt

Tanulmányunk a budai Mátyás-hegyen feltárt, felső-eocén bryozoás márgába települő vulkanogén képződmény (genetikai meghatározásunk szerint vulkanoklasztit, vulkanogén homokkő) alapvető vulkanoszedimentológiai,
kőzettani dokumentációja. Összetétele alapján (mikroholokristályos, porfíros szövetű litoklaszt, horzsakő, kvarc, karbonátosodott földpát, biotit, apatit, cirkon, kaolinit) a vulkanoklasztit szilíciumgazdag vulkáni tevékenység átalakult
terméke. A képződmény összetétele, jó osztályozottsága, a szemcsék kerekítetlensége, szilánkossága, igen kicsiny legnagyobb szemcsemérete (2,5 mm) és nagy térbeli elterjedése a lerakódás helyétől legalább néhány tíz kilométer
távolságban végbement, heves robbanásos kitörést valószínűsít. A piroklasztanyag valószínűleg a Periadriai-vonal menti eocén– oligocén vulkáni ív valamely kitörésközpontjából származik. Értelmezésünk szerint az elsődleges
piroklasztanyag vízbe hullás után, a diagenezis előtt gravitációs tömegmozgásokkal kis mértékben áthalmozódott, így a vizsgált képződmény vulkanogén homokkőnek tekinthető.

Megjelent
2020-01-08
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>