A Keleti-Bakony triász időszaki vulkanogén képződményeinek petrográfiai vizsgálata és képződési körülményeik értelmezése

  • Éva Farics ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, e-mail: eva.gyorfy@gmail.com
  • Sándor Józsa ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék
Kulcsszavak: Keleti-Bakony, vulkanogén homokkő, petrográfia, ladin vulkanizmus, Déli-Alpok, ősföldrajz

Absztrakt

A Tethys közép-európai triász időszaki fejlődéstörténetének nyomozása az egymástól távolabbi területeken található nem vulkanogén üledékes kőzetek összehasonlító vizsgálatával régóta eredményesen zajlik. A térben és időben is sokkal változatosabb kifejlődésű vulkanogén képződmények ezirányú vizsgálatában rejlő lehetőségek még messze nincsenek kihasználva. Ennek leginkább az lehet az oka, hogy ezeknek a hazai kőzeteknek a részletes kőzettani leírása még nem történt meg. Ladin vulkanogén törmelékes képződmények a Dunántúli-középhegységen belül a Keleti-Bakony területéről ismertek. Az itt található középső–késő-triász vulkanogén kőzetek részletes petrográfiai vizsgálata lehetőséget teremtett arra, hogy kőzettani alapon is összevessük más hasonló korú, képződésük idején egymáshoz sokkal közelebb elhelyezkedett Dunántúli-középhegységben és Déli-Alpokban megtalálható vulkáni képződményekkel.
A vizsgált keleti-bakonyi összletek az inotai Hideg-völgy útbevágásában lévő egykori felszíni feltárásban, valamint a Várpalota Vpt–3 és a Bakonykúti Bút–2 fúrások anyagában tanulmányozhatók. A vulkanogén összlet két részre tagolható: az alsó részben uralkodóan vulkanit törmelékszemcsékből álló, szenesedett növénymaradványt és elszórtan crinoidea váztöredékeket tartalmazó finomszemcsés üledékes kőzetet, fölül vulkanit- és mészkőkavicsokat nagy mennyiségben tartalmazó, Daonella vázelemekben gazdag durvaszemcsés rétegcsoportot találhatunk. A vulkáni törmelék szemcsék között döntően intermedier (andezit), kisebb mennyiségben bázisos (bazaltsalak, bazalt és mikrodolerit) és savanyú (riolit, aplit) vulkanitok és ezekhez kapcsolódó kristálytörmelékek jelennek meg.
A vulkanogén összlet forrását olyan középső- és felső-triász vulkáni kőzetek (bázisos-intermedier lávakőzetek és freatomagmás kitörések termékei) szolgáltatták, melyeknek mai rokon képviselői a Dunántúli-középhegységben (legközelebb a balatonfői területen), de legnagyobb kiterjedésben a vele ezen időszakban szomszédos Déli-Alpokban fordulnak elő. A felső vulkanogén konglomerátum / kavicsos homokkő képződésére jó analógia a déli-alpi Wengeni Formáció és Marmoladai Konglomerátum keletkezése. E formációk nagy vastagságú törmelékes összlete szárazulatra került, döntően mészkő és bázisos-intermedier kőzetek lepusztulásával, majd tenger alatti tömegmozgásokkal üledékgyűjtő medencékbe történő felhalmozódásával keletkezett. Az alsó vulkanogén homokkő keletkezése ettől némiképp eltér. Bázisos-intermedier összetételű törmelékanyaga első lépésben sekélytengeri/szárazföldi környezetben freatomagmás kitörés eredményeként halmozódott fel, majd közvetlen ezután tenger alatti lejtő mentén történő áthalmozódás után ülepedett le véglegesen.

Hivatkozások

CARRARO, A. & VISONÀ, D. 2003: Mantle xenoliths in Triassic camptonite dykes of the Predazzo Area (Dolomites, Northern Italy): petrography, mineral chemistry and geothermobarometry. — Eur. J. ineral. 15, 103–115. http://dx.doi.org/10.1127/0935-1221/2003/0015-0103
CASSINIS, G., CORTESOGNO, L., GAGGERO, L., PEROTTI, C. R. & BUZZI, L. 2008: Permian to Triassic geodynamic and magmatic evolution of the Brescian Prealps (eastern Lombardy, Italy). — Boll. Soc. Geol. It. 127/3, 501–518.
CASTELLARIN, A., LUCCHINI, F. A, ROSSI, P. L., SELLI, L. & SIMBOLI, G. 1988: The Middle Triassic magmatic-tectonic arc development in the Southern Alps. — Tectonophysics 146/1–4, 79–89. http://dx.doi.org/10.1016/0040-1951(88)90083-2
CHALOT-PRAT, F., FALLOON, T. J., GREEN, D.H. & HIBBERSON, W. O. 2010: An Experimental Study of Liquid Compositions in Equilibrium with Plagioclase + Spinel Lherzolite at Low Pressures (0·75 GPa). — Journal of Petrology 51/11, 2349–2376. http://dx.doi.org/10.1093/petrology/egq060
CROS, E. & SZABÓ, I. 1984: Comparison of the Triassic volcanogenic formations in Hungary and in the Alps. Paleogeographic criteria. — Acta Geologica Hungarica 27/3–4, 265–276.
DE ZANCHE, V., GIANOLLA, P., MIETTO, P., SIORPAES, Ch. & VAIL, P. 1993: Triassic sequence stratigraphy in the Dolomites (Italy). — Memorie Scienze Geologiche 45, 1–27.
DELLINO, P., GUDMUNDSSON, M. T., LARSEN, G., MELE, D., STEVENSON, J. A., THORDARSON, T. & ZIMANOWSKI, B. 2012: Ash from Eyjafjallajökull eruption (Iceland): Fragmentation processess and aerodynamic behavior. — Journal of Geophysical Research 117, http://dx.doi.org/10.1029/2011JB008726
DOGLIONI, C. 1987: Tectonics of the Dolomites (Southern Alps, Northern Italy). — Journal Structural Geology 9/2, 181–193. http://dx.doi.org/10.1016/0191-8141(87)90024-1
DOGLIONI, C. & NERI, C. 1988: Anisian tectonics in the Passo Rolle Area. — Rend. Soc. Geol. Ital. 11, 197–204.
DUNKL,I. 1990: A fission track módszer és alkalmazása geokronológiai kérdések megoldásában. — Kézirat, kandidátusi értekezés, MTA, Budapest, 177 p.
DUNKL I., HORVÁTH I. & JÓZSA S. 2003: A polgárdi Szár-hegy andezittelérei és szkarnos képződményei. — In: SZAKÁLL S. & FEHÉR B. (szerk.): A polgárdi Szár-hegy ásványai. — Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 179 p.
FARABEGOLI, E. & GUASTI, M. 1980: Anisian litostratigraphy and paleogeography of M. Rite (Cadore, Southeastern Dolomites). — Rivista Italiana Paleontologia Stratigrafia 85/3–4, 909–930.
FARICS,É., JÓZSA S. & HAAS J. 2015: A Budai-hegység felső-eocén összletének bázisán települő lávakőzet- és tufaklasztokat tartalmazó törmelékes üledékes kőzetek petrográfiai jellegei. — Földtani Közlöny 145/4, 331–350.
FISHER, V. R. 1961: Proposed classification of volcanoclastic sediments and rocks. — Geological Society of America Bulletin 72, 1409–1414. http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1961)72[1409:PCOVSA]2.0.CO;2
GAETANI, M., FOIS, E., JADOUL, F. & NICORA, A. 1981: Nature and evolution of Middle Triassic carbonate Buildup int he Dolomites (Italy). — Marine Geology 44, 25–57. http://dx.doi.org/10.1016/0025-3227(81)90112-2
GAETANI, M., GNACCOLINI, M., JADOUL, F. & GARZANTI, E. 1998: Multiorder sequence stratigraphy in the Triassic system of the western Southern Alps. — In: Mesozoic-Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins. — SEPM Special Publication 60, 701–717.
GALLITELLI, P. & SIMBOLI, G. 1971: Petrological and Geochemical Research on the Rocks of Predazzo and Monzoni (North Italy). — Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 2, 326–343.
GIANOLLA, P., DE ZANCHE, V. & MIETTO, P. 1998: Triassic sequence stratigraphy in the Southern Alps (Northern Italy): definition of sequences and basin evolution. — In: Mesozoic-Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins, SEPM Special Publication 60, 723–751. http://dx.doi.org/10.2110/pec.98.02.0719
GYALOG L. & CSÁSZÁR G. 1990: A Bakony hegység fedetlen földtani térképe M = l : 50 000. — A Magyar Állami Földt. Int. kiadv., Budapest
GYALOG L. & HORVÁTH I. (szerk.) 2004: A Velencei-hegység és a Balatonfő földtana. Magyarázó a Velencei-hegység földtani térképéhez (1:25000) és a Balatonfő–Velencei-hegység mélyföldtani térképéhez (1:100 000). Magyarország tájegységi térképsorozata. — Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 316 p.
GUDMUNDSSON, M. T., THORDARSON, Th., HÖSKULDSSON, Á., LARSEN, G., BJÖRNSSON, H., PRATA, F. J., ODDSSON, B., MAGNÚSSON, E., HÖGNADÓTTIR, Th., PETERSEN, G. N., HAYWARD, C. L., STEVENSON, J. A. & JÓNSDÓTTIR, I. 2012: Ash generation and distribution from the April-May 2010 eruption of Eyjafjallajökull, Iceland. — Scientific Reports 2, 572, http://dx.doi.org/10.1038/srep00572
HAAS, J. & BUDAI, T. 1999: Triassic sequence stratigraphy of the Transdanubian Range, Hungary. — Geologica Carpathica 50/6, 459–475.
HAAS, J., KOVÁCS, S., KRYSTYN, L. & LEIN, R. 1995: Significance of Late Permian-Triassic facies zones in terrane reconstructions in the Alpine-North Pannonian domain. — Tectonophysics 242, 19–40. http://dx.doi.org/10.1016/0040-1951(94)00157-5
HARANGI, SZ., SZABÓ, CS., JÓZSA, S. & SZOLIDÁN, ZS. 1996: Mesozoic Igneous Suites in Hungary: Implications for Genesis and Tectonic Setting in the Northwestern Part of Tethys. — International Geology Review 38, 336–360. http://dx.doi.org/10.1080/00206819709465339
HORVÁTH, E. & TARI, G. 1987: Middle Triassic volcanism in the Buda Mountains. — Annales Universitas Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sect. Geol. 27, 3–16. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3091.2003.00499.x
JÓNSDÓTTIR, T. 2015: Grain size distribution and characteristics of the tephra from the AD 871±2 Vatnaöldur and Katla 1918 eruptions, Iceland. — Manuscript, M.Sc. dissertation, University of Iceland, Reykjavik, 166 p.
KÓKAY, J. & RAINCSÁK, Gy. 1983: Földtani leírás a Várpalota és Hajmáskér (Lőtér) jelű 20 000-es földtani térkép területéhez. — Kézirat, Földt. Int. Középhegységi Adattár (1. sz. Vp32), 37–53.
KUBOVICS, I. 1985: Mesozoic magmatism of the Transdanubian Mid-Mountains. — Acta Geologica Hungarica 28/3–4, 141–164.
KUBOVICS, I., SZABÓ, CS., HARANGI, SZ. & JÓZSA, S. 1990: Petrology and petrochemistry of mesozoic magmatic suites in Hungary and adjacent areas – an overview. — Acta Geod. Geoph. Mont. Hung. 25/3–4, 345–371.
KUSTATSCHER, E. & VAN KONIJNENBURG-VAN CITTERT, J. 2005: The Ladinian Flora (Middle Triassic) of the Dolomites: palaeo -environmental reconstructions and palaeoclimatic consideratieons. — Geo. Alp. 2, 31–51.
MARROCCHINO, E., COLTORTI, M., VISONŔ, D. & THIRWALL, M. F. 2002: Petrology of Predazzo magmatic complex (Trento, Italy). — Geochim. Cosmochim. Acta 66/15A, Suppl. 1, A486–A486.
MAURER, F. & SCHLAGER, W. 2003: Lateral variations in sediment composition and bedding in Middle Triassic interplatform basins (Buchenstein Formation, southern Alps, Italy). — Sedimentology 50, 1–22. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3091.2003.00499.x
MCPHIE, J., DOYLE, M. & ALLEN, R. 1993: Volcanic textures: a guide to interpretation of textures in volcanic rocks. — National Library of Australia, 198 p.
NÉMETH, K. & BUDAI, T. 2009: Diatremes cut through the Triassic carbonate platforms in the Dolomites? Evidences from and around the Latemar, Northern Italy. — Episodes 32/2, 74–83.
OBENHOLZNER, J. H. 1991: Triassic Volcanogenic Sediments from the Southern Alps (Italy, Austria, Yugoslavia) – a Contribution to the Pietra Verde Problem. — Sedimentary Geology 74, 157–171. https://doi.org/10.1016/0037-0738(91)90038-f
PÁLFY, J., PARRISH, R. R., DAVID, K. & VÖRÖS, A. 2003: Middle Triassic integrated U-Pb geochronology and ammonoid biochronology from the Balaton Highland (Hungary). — Journal of the Geological Society (London) 160, 271–284. http://dx.doi.org/10.1144/0016-764902-029
PISA, G., FARABEGOLI, E. & OTT, E. 1978: Stratigrafia e paleogeografia dei terreni anisici della conca di Agordo a dell’alta Val di Zoldo (Dolomiti sudorientali). — Memorie Societa Geologica Italiana 18, 63–92.
PISA, G., CASTELLARIN, A., LUCCHINI, F., ROSSI, P. L., SIMBOLI, G., BOSELLINI, A. & SOMMAVILLA, E. 1980: Middle Triassic magmatism in the Southern Alps. I.: A review of general data in the Dolomites. — Riv. Ital. Pal. 85/3–4, 1093–1110.
RAINCSÁK Gy. 1980: A Várpalota-Iszkaszentgyörgy közötti triász vonulat szerkezete és földtani felépítése. — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1978, 187–196.
RAVASZ, CS. 1973: Mineralogical Petrographical studies on Middle Triassic tuffs of the Transdanubian Central Mountains, Hungary. — Acta Min.-Petr. Szeged 21/1, 123–139.
ROSSI, P. L., VIEL, G. & SIMBOLI, G. 1977: Significato paleogeografico e magmatico-tettonico delia serie vulcanica, vulcano-clastica ladinica superiore nell’area del Monte Civetta. — Boll. Soc. Geol. Ital. 95, 433–458.
SACERDOTI, M. & SOMMAVILLA, E. 1962: Pillowlave, ialoclastiti e altre formazioni vulcanoclastiche nella Regione Dolomitica occidentale. — Studi Trent Sc. Nat. 39, 423–473.
SCHMIDT, R. 1981: Descriptive nomenclature and classification of pyroclastic deposits and fragments: recommendations of the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. — Geology 9, 41–43. http://dx.doi.org/10.1130/0091-7613(1981)9%3C41:dnacop%3E2.0.co;2
SCHOLLE, P. A. & ULMER-SCHOLLE, D. S. 2003: A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. — The American Association of Petroleum Geologists Tulsa, Oklahoma, U.S.A. AAPG Memoir 77, 474 p. http://dx.doi.org/10.1306/13521924m1093637
SLOMAN, L. E. 1989: Triassic shoshonites from the Dolomites, Northern Italy: alkaline rocks in a strike-slip setting. — Journal Geophysical Research 94, 4655–4666. http://dx.doi.org/10.1029/jb094ib04p04655
SOHN, Y. K., PARK, K. H. & YOON, S-H. 2008: Primary versus secondary and subaerial versus submarine hydrovolcanic deposits in the subsurface of Jeju Island, Korea. — Sedimentology 55/4, 899–924. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00927.x
STAMPFLI, G., MARCOUX, J. & BAUD, A. 1991: Tethyan margins in space and time. — In: CHANNEL, J. E. T., WINTERER, E. L. & JANSA, L. F. (ed.): Paleogeography and paleoceanography of Tethys. — Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 87, 373–410. http://dx.doi.org/10.1016/0031-0182(91)90142-e
STRECKEISEN, A. L. 1978: IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Classification and Nomenclature of Volcanic Rocks, Lamprophyres, Carbonatites and Melilite Rocks. Recommendations and Suggestions. — Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen 141, 1–14.
SZABÓ, I. & RAVASZ, CS. 1970: Investigation of the Middle Triassic volcanics of the Transdanubian Central Mountains, Hungary. — Ann. Hist. Natur. Mus. Nat. Hung. 62, 31–51.
TROMBETTA, G. L. 2011: Facies analysis, geometry and architecture of a Carnian carbonate platform: The Settsass/Richthofen reef system (Dolomites, Southern Alps, Northern Italy). — Geo. Alp. 8, 56–75.
VIEL, G. 1979: Litostratigrafia ladinica: una revisione. Ricostruzione paleogeografica e paleostrutturale dell’area Dolomitico–Cadorina (Alpi-Meridionali). I–II. — Rivista Italiana Paleontologia Stratigrafia 85/1, 85–125, 85/2, 297–352.
VISONÀ, D. 1997: The Predazzo multipulse intrusive body (Western Dolomites, Italy). Field and mineralogical studies. — Memorie di Scienze Geologiche, Padova 49, 117–125.
VÖRÖS, A. 2000: The Triassic of the Alps and Carpathians and its interregional correlation. — In: HONGFU YIN, J. M. DICKINS, G. R. SHI & JINNAN TONG (eds): Permian–Triassic Evolution of Tethys and Western Circum–Pacific. — Elsevier, 412 p. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5446(00)80011-4
VÖRÖS, A., BUDAI, T., LELKES, GY., MONOSTORI, M. & PÁLFY, J. 1997: A Balaton-felvidéki középső-triász medencefejlődés rekonst rukciója üledékföldtani és paleoöklógiai vizsgálatok alapján. — Földtani Közlöny 127/1–2, 145–177.
YOSE, L. Y. 1991: Sequence stratigraphy of Mixed Carbonate/ Volcanoclastics Slope Deposits Flanking the Sciliar (Schlern)–Catinaccio Buildup, Dolomites, Italy. — In: BRANDNER, R., FLÜGEL, E., KOCH, R. & LYNDON, Y. A.: The Northern Margin of the Schlern/Sciliar–Rosengarten/Catinaccio Platform). — Guidebook Excursion A, Dolomieu Conference on Carbonate Platform and Dolomitization, Ortisei, 17–39.
Farics & Józsa: vizsgált fúrások
Megjelent
2017-03-13
Rovat
Értekezés