Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony–1 fúrásban (Szlavóniai–Drávai-terrénum)

  • Andrea Varga

Absztrakt

Tanulmányunkban a Túrony–1 (Tu–1) fúrásból a Korpádi Homokkő Formáció (dél-dunántúli alsó-perm) vörös homokkő és aleurolit kőzettípusainak ásványtani és kőzettani vizsgálati eredményeit mutatjuk be. A vizsgált rétegsort
uralkodóan metamorf kőzettörmelékben gazdag, kvarc- és csillámdús kőzetek építik fel. A finomszemcsés kőzetekben megfigyelhető intenzív bioturbáció nedves üledékképződési környezetre („wet red beds”) utal. Figyelembe véve a vázalkotó szemcsék mennyiségi arányát, valamint az agyagásványos összetételt feltételezzük, hogy a Tu–1 fúrásban a Túronyi Agyagpala és a Korpádi Homokkőként elkülönített rétegsor széles (kb. 40–60 m) törészóna mentén érintkezik.
Hasonlóan, a Korpádi Homokkő felső szakaszának felső részén a Jakabhegyi Homokkő és a Korpádi Homokkő határán szintén széles tektonikus zóna feltételezhető.

Megjelent
2019-12-06
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>