Víznél sűrűbb, nem vizes fázisú szennyező anyagok transzportfolyamatainak szimulációja felszín alatti közegben

  • Balázs Zákányi
  • Péter Szűcs

Absztrakt

A klórozott szénhidrogének a víznél nagyobb sűrűségű vegyi anyagok közé tartoznak (DNAPL). Ezeknek az anyagoknak a sorsát a felszín alatti környezetben a földtani közeg sajátosságain kívül az adott vegyi anyag fizikai, kémiai
jellemzői befolyásolják, ezek a teljesség igénye nélkül a sűrűség, kinematikai viszkozitás, felületi feszültség, kémiai összetétel, oldhatóság vízben és egyéb oldószerekben, gőznyomás, Henry-állandó, nedvesítő képesség, amelyeket a
transzportmodellezésnél mind-mind figyelembe lehet venni. Nehézséget az jelent, hogy nehéz a nem vizes fázisú, víznél sűrűbb folyadékról (DNAPL) ilyen adatokat találni.
Kutatásaink során a Groundwater Modeling System (GMS) programcsomag két modulját használtuk: 1. Az UTCHEM-et a Texasi Egyetem (Austin), Olaj és Környezeti rendszerek mérnöki központja fejlesztette ki, eredetileg
szénhidrogén szennyeződések modellezésére alkalmazható. 2. A SAEAM3D reaktív transzportszimulációs kód, mellyel komplex, több szubsztrátumot és elektron akceptort is figyelembe vevő biodegradációs feladatok modellezhetők.

Megjelent
2019-12-05
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei