A Felső-Tisza-vidék hidrogeológiai viszonyainak pontosítása

  • Margit Virág
  • Beáta Siskáné Szilasi
  • Péter Szűcs
  • István Völgyesi

Absztrakt

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén végzett legújabb kutatások keretében (VIRÁG 2013) számos eddig tisztázatlan kérdés vizsgálatára került sor. Ilyenek voltak többek között a földtani felépítés és a felszín alatti vizek
mozgásának összefüggései, a rétegződés, az ivóvízadó pleisztocén alluviális összlet fekümélységének pontosítása, a felszín alatti vizek mozgása és a vízminőség közötti kapcsolat. Mivel a talajvíz szerepe kiemelt jelentőségű a területen, a
felszín alatti vizek keletkezése szempontjából elsődleges készletfaktor, ezért indokolt volt a talajvízszintek alakulásának részletes, átfogó vizsgálata is. Számos kérdés megválaszolásra került, és vannak olyanok is, melyek további vizsgálatok
szükségességét vetik fel. Jelen dolgozatban a kutatás egy részének eredményeiről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Megjelent
2019-12-05
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei