Értesítések

Megjelentek a Földtani Közlöny 151/3-4 számai!

2021-12-05

Kedves Olvasók!
A megszokottól eltérően a 151. évfolyam 3. és 4. füzete együtt jelenik, egyik kicsit későbben, a másik korábban, hiszen összeköti ezeket tartalmuk: a sokak által ismert Pécs-Danitzpusztai feltárás legfrissebb kutatási eredményei. A ”homokbánya”, nem mellesleg a számtalan fúrásból ismert Endrődi Márga kevés kibúvásának egyike. A legidősebbként ismert közel vertikális helyzetű, sőt átbuktatott pannóniai márga rétegektől indulva, különleges szarmatát, majd bádenit tárt fel egy 2018-ban mélyített kutatóárok. Elemzése egyben a bánya már ismert szakaszán gyűjtött adatok újragondolását is szükségessé tette.

Tobb információ a Megjelentek a Földtani Közlöny 151/3-4 számai!

Aktuális szám

Évf. 151 szám 3, 4 (2021)
Megjelent: 2021-12-05

Értekezés

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű (Open Access).