Értesítések

Megjelent a Földtani Közlöny 153/2 száma!

2023-08-10

Tisztelt Olvasóink!

Két nagyra becsült és szeretett kollégától búcsúzunk, kiemelkedő földtani és rétegtani munkáikat még sokáig kézbe fogjuk venni. Jámbor Áron munkássága a karbon molassztól a pannónai üledékeken át a negyedőszakig ívelt. Selmeczi Ildikó leginkább a prepannóniai miocén kutatásában ért el nagyszerű eredményeket. Mindkettőjüket igényesség, alaposság és a kézbe vett kőzet iránti maximális tisztelet vezette.

Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/2 száma!

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű (Open Access).