Értesítések

Megjelent a Földtani Közlöny 150/3 száma!

2020-10-03

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 100 esztendős Nemecz Ernő professzor urat a 150 éves Földtani Közlöny hasábjain! Az idén 70. születésnapját ünneplő Kordos László professzor úrnak ajánlották szerzői a gerinces csoportok kutatási eredményeit áttekintő szemlét. További jó egészséget kívánunk mindkét ünnepeltnek!
A kerek évfordulók felemlegetése egy rendhagyó írással folytatódik, melyben Lóczy Lajos szénhidrogén-kutatói tevékenységét mutatjuk be, csatlakozva a centenáriumi megemlékezésekhez.
A fentiek mellett olvashatnak egy újabb jubileumi szemlét a mikrobialitok karbonátképződésben betöltött szerepéről. Nem kevésbé fontos…

Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 150/3 száma!

A Földtani Közlöny — a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) hivatalos tudományos szakfolyóirata, 1871 óta jelenik meg, jelenleg évente négy füzetben, magyar és angol nyelven. Célja a Kárpát-Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, eredeti, új tudományos eredmények megjelentetése.  A tanulmányokat független szakértők bírálják el. A folyóirat ezenkívül a Társulattal és szakmai életünkkel kapcsolatos információkat is közöl. Az MFT döntésének köszönhetően a folyóirat 2017-től nyílt hozzáférésű.