Fogyasztói-, illetve vásárlói magatartás vizsgálata: feltáró fókuszcsoportos kutatás a fiatal egyetemisták körében

Kulcsszavak: válság, változás, fogyasztói magatartás, vásárlói magatartás

Absztrakt

A cikk célja, hogy megvizsgáljuk a fiatal felnőtt, egyetemista hallgatók körében, hogy miképpen érzékelik a körülöttük zajló változásokat, illetve azoknak milyen gazdasági hatásaival szembesülnek. Érzékelik-e és milyen mértékben a különböző okok miatt kialakult válsághelyzetet, valamint, hogy hozott, hoz-e változást ezek megléte.

Jelen tanulmány, egy nagyobb kutatás része. Az átfogó kutatás vizsgálja a válság hatásait, annak megélését, valamint a körülményekhez való alkalmazkodás, a változás lehetséges útjait. Ebben a munkában a kutatásunk feltáró, kvalitatív szakaszának egy részeredményét ismertetjük: az egyetemisták körében végzett fókuszcsoportos vizsgálat főbb megállapításai kerülnek publikálásra. Kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy a világjárvány kihívást jelentett e korosztály számára is, de ebben az időszakban a résztvevők jelentős része a tanulmányaival (érettségi) volt elfoglalva, valamint gazdasági szempontból, élvezte a szülői védőernyőt. Nehezen emlékeznek vissza erre az időszakra és nem szívesen emlékeznek rá. Az esetleges életszínvonal romlásukat nem a gazdasági hatásokra, inkább az egyéb korlátozó intézkedésekre fogják.

Az utóbbi egy év makrokörnyezeti változásait (háború, energia árak, infláció stb.) érzik ugyan, de nagyon differenciált annak az életnívóban való megjelenése. Vannak, akik napi fogyasztására egyáltalán nincs hatással a környezeti változás, azonban olyan vizsgálati alanyok is akadnak, akiknél jelentős változásokat hoztak a már említett események. Ebben a csoportban egyrészt a vásárlási szokások megváltozása figyelhető meg. Csökkent a megvásárolt termékek mennyisége, valamint további változás, hogy nőtt az alacsonyabb árú, minőségű termékek felé való fordulás. Mindezek mellett igyekeztek a hallgatók növelni bevételeiket is, ami azonban nem kompenzálta az áremelkedéseket. A jövőbe kicsit pesszimistán néznek, de nem számítanak gyökeres változásokra a saját életükben, fogyasztásukban.

A kutatási eredmények segíthetnek annak megértésében, hogy a jelenleg zajló gazdasági folyamatok milyen módon hatnak a fiatal életkezdők fogyasztói és vásárlói döntéseire, ily módon feltárva az esetükben alkalmazható lehetséges meggyőzési, befolyásolási stratégiák fókuszpontjait.

Szerző életrajzok

Zoltán Máté, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék

Főiskolai tanár

Titanilla Oravecz, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék

Adjunktus

Éva Pólya, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Marketing Tanszék

Főiskolai docens

Hivatkozások

Baker, S.R., Farrokhnia, R.A., Meyer, S., Pagel, M. & Yannelis, C., 2020. How Does Household Spending Respond to an Epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 Pandemic. NBER Working Paper, No. 26949. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w26949

Biermann, M. & Bittner, P., 2013. A válság jót tett a menedzsmentnek! És a menedzsmentoktatásnak? Vezetéstudomány, 44(6), 59-66.

Bray, J., Johns, N. & Kilburn, D., 2011. An exploratory study into the factors impeding ethical consumption. Journal of Business Ethics, 98(4) 597-608. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0640-9

Chronopoulos, D.K., Lukas, M., & Wilson, J.O.S., 2020. Spending Responses to the COVID-19 Pandemic: An Assessment of Great Britain. London: Enterprise Research Centre, UK. https://www.enterpriseresearch.ac.uk/publications/consumer-spending-responses-to-the-covid-19-pandemic-an-assessment-of-great-britain-research-paper-no-87/ Letöltés dátuma: 2023.02.26.

Cohn-Bech, E., Foda, K., & Roitman, A., 2023. Drivers of Inflation: Hungary. International Monetary Fund. Selected Issues Paper No. 2023/004 https://www.imf.org/en/Publications/selected-issues-papers/Issues/2023/02/27/Drivers-of-Inflation-Hungary-530224 Letöltés dátuma: 2023.04.15.

Csiszárik-Kocsir, Á., Garai-Fodor, M., & Varga J., 2022. Mi lett fontos a pandémia alatt? – preferenciák, vásárlói szokások átértékelődése a koronavírusjárvány hatására a különböző generációk szemével. Vezetéstudomány, 53(4), 70-83. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.06

Dreyer, J.O., Lichtenstein, S., & Heil, E.A., 2022. Consumer awareness of food waste, best before dates and food appreciation – a model project in the food retailing sector. British Food Journal, 124(13) 81-92, https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2021-0545

Flatters, P. & Willmott, M., 2009. Understanding the post-recession consumer. Harvard Business Review, (7), 106–112. (July-August). https://hbr.org/2009/07/understanding-the-postrecession-consumer Letöltés dátuma: 2023.02.27.

Fraj-Andrés, E., Herrando, C., Lucia-Palacios, L., & Pérez-López, R., 2023. Intention versus behaviour: integration of theories to help curb food waste among young Spanish consumers. British Food Journal, 125(2), 570-586. https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2021-1042

Ghinea, C., & Ghiuta, O.A., 2019. Household food waste generation: young consumers behaviour, habits and attitudes. International Journal of Environmental Science and Technology, 16(5), 2185-2200. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1853-1

Kang, A.Y., Legendre, T.S., & Cartier, E.A., 2019. Personality congruence among brands, recruiters, and applicants during the anticipatory socialization process. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(8) 1302-1325, https://doi.org/10.1177/1096348019861746

Katits, E., Pogátsa, Z., & Zsupanekné Palányi, I., 2018. A nemzetgazdagási konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Keller, V., & Huszka, P., 2021. Élelmiszer-vásárlási szokások a koronavírusjárvány második hullámában. Gazdálkodás, 65(80-2021-943), 158-171. https://doi.org/10.22004/ag.econ.310595

Kőműves, Zs. S., Dajnoki, K., Pató Gáborné Szűcs B., Poór, J., Szabó, K., Szabó-Szentgróti, G., & Szabó, Sz. (szerk.), 2022. Kilábalás – Újranyitás – Növekedés. Wolters Kluwer Hungary Kft.

Laato, S., Islam, A.K.M.N., Farooq, A., & Dhir, A., 2020. Unusual purchasing behavior during the early stages of the COVID-19 pandemic: The stimulus-organism-response approach. Journal of Retailing and Consumer Services, (57), 102224. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102224

Mehta, S., Saxena, T. & Purohit, N. 2020. The new consumer behaviour paradigm amid COVID-19: Permanent or transient? Journal of Health Management, 22(2), 291-301 https://doi.org/10.1177/0972063420940834

Michelini, L., Grieco, C., Ciulli, F. & Di Leo, A., 2020. Uncovering the impact of food sharing platform business models: a theory of change approach. British Food Journal, 122(5), 1437-1462. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0422

MKIK GVI, 2021. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai a magyarországi vállalkozások körében 2020. októberig – kapacitáskihasználtság, válságkezelő eszközök, bérváltozások és értékesítési árak. https://gvi.hu/files/researches/628/koronavirus_kutatasi_fuzet_3_210127.pdf Letöltés dátuma: 2023.02.08.

Moldicz, Cs., 2012. A változó Európai Unió: Válságról válságra. pp. 1-210.Typotex, Budapest.

Moldicz, Cs., 2020. Jobs and Covid-19 in Hungary. China-CEE Institute, Weekly Briefing. 32(3) https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/09/2020s09_Hungary.pdf Letöltés dátuma: 2023.06.10.

Molnár, A., Józsa, L., & Dernóczi-Polyák, A., 2022. Az élelmiszer-vásárlási szokások változása a Covid járvány alatt Szlovákiában és Magyarországon, helyzetkép Dél-Szlovákiában és Nyugat-Magyarországon. Táplálkozásmarketing, 9(1), 55-70. https://doi.org/10.20494/TM/9/1/5

Olavarria-Key, N., Ding, A., Legendre, T. S., & Min, J., 2021. Communication of food waste messages: The effects of communication modality, presentation order, and mindfulness on food waste reduction intention. International Journal of Hospitality Management, 96, 102962. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102962

Noszkay, E., 2009. Változás- és válságmenedzsment az alapoktól. Budapest: N&B Kiadó

Pogácsás, P. & Szepesi, B., 2023. A koronavírus hatása a magyar kis-és középvállalkozásokra. Vezetéstudomány, 54(2), 25-39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.02.03

Sheth, J., 2020. Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, (117), 280-283. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.059

Soma, T., Li, B., & Maclaren, V., 2021. An evaluation of a consumer food waste awareness campaign using the motivation opportunity ability framework. Resources, Conservation and Recycling, 168, 105313. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105313

Stangherlin, I.D.C., Duarte Ribeiro, J.L., & Barcellos, M., 2019. Consumer behaviour towards suboptimal food products: a strategy for food waste reduction. British Food Journal, 121(10) 2396-2412, https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2018-0817

Szepesi, B. & Pogácsás, P., 2023. A válság hatása a magyar vállalkozásokra. Kutatási jelentés. Mathias Corvinus Collegium – Vállalkozáskutatási Műhely. https://mcc.hu/documents/vallalkozaskutatasi-muhely/a-valsag-hatasa-a-magyar-vallalkozasokra.pdf Letöltés dátuma: 2023.02.26.

Szymkowiak, A., Kulawik, P., Jeganathan, K. & Guzik, P., 2020. In-store epidemic behavior: scale development and validation. Physics and Society. Eprint arXiv: 2005.02764. https://arxiv.org/abs/2005.02764 Letöltés dátuma: 2023.02.26.

Megjelent
2023-06-30
Hogyan kell idézni
MátéZ., OraveczT., & Pólya Éva. (2023). Fogyasztói-, illetve vásárlói magatartás vizsgálata: feltáró fókuszcsoportos kutatás a fiatal egyetemisták körében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 93-118. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.01.04