A Paleobiology Database szerepe a modern őslénytani kutatásban

  • Ádám Kocsis T. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, e-mail: adamkocsis@caesar.elte.hu
  • Kristóf Sághi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  • József Pálfy MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport; ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Kulcsszavak: Paleobiology Database, diverzitás, kihalás, eredés

Absztrakt

Az őslénytani kutatások végső célja az élet fejlődéstörténetének megismerése. Az 1970-es évektől indult a paleobiológia felvirágzása, sokak szerint forradalma, ami a teljes ismert őslénytani rekord szinoptikus elemzésére helyezi a hangsúlyt. Az ezredfordulótól kezdve a Paleobiology Database (PaleoDB) tölt be központi szerepet ezekben a kutatásokban. A rohamléptekkel fejlődő  számítástechnika és a világháló lehetőségeivel élve paleontológusok nemzetközi közössége fejleszti és tölti fel adatokkal az őslénytani ismereteink összességének nyilvántartására szolgáló adatbázist. A napról napra gyarapodó PaleoDB mára mintegy 300 ezer taxon 1,2 millió előfordulásáról tartalmaz adatokat 53 ezer irodalmi tételből merítve. Az elsődleges előfordulási adatok alapján mód nyílik a mintavétel torzításainak statisztikai korrekciójára, az adatok standardizálására részmintázási eljárások segítségével. Ezáltal minden korábbinál megbíz ha tóbb képet kapunk az élet sokféleségének alakulásáról, a globális bióta és egyes csoportok hasonló vagy eltérő diverzitástörténetéről, a kihalási eseményekről és a diverzifikáció időszakairól. Lehetővé válik az időbeli biológiai mintázatok térbeliségének elemzése és összehasonlításuk különböző őskörnyezeti paraméterek idősoraival, ok-okozati összefüggéseket keresve a környezet és az élővilág változásai között. Válogatott esettanulmányokon keresztül szemléltetjük a PaleoDB elemzésével végzett modern kutatások széles spektrumát.Aszerzők révén hazánk 2007 óta vesz részt a PaleoDB-hez kapcsolódó munkában. Fontos cél a magyarországi őslénytani adatok minél teljesebb bevitele, de már megjelentek az adatelemzés első, magyar kutatók részvételével született eredményei is. Szükséges, hogy a hazai őslénytani előfordulási adatok mindig a PaleoDB-be bevihető módon kerüljenek közlésre. Ajánlatos, hogy mind többen ismerjék fel annak fontosságát és tegyenek érte, hogy az új és korábban publikált hazai adatok bekerüljenek az adatbázisba. Kívánatos, hogy erősödjön a paleobiológiai iskola hazánkban, melynek révén a korlátos anyagi lehető ségeink mellett is mód van a világ élvonalához felzárkózó, nemzetközi hatású kutatásokat végezni. A 21. század elején az őslénytan egyik legprogresszívebb ága az analitikus paleobiológia, amely az élet történetének megismerésében kiemelt szerepet szán a PaleoDB-re alapuló adatelemzésnek.

Megjelent
2015-03-01
Rovat
Értekezés