Javaslat az időrétegtani (kronosztratigráfiai) egységek magyar elnevezésére és írásmódjára

  • József Pálfy MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport; ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  • Gábor Gercsák ELTE IK, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
  • Eszter Hegyesi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi Központ
Kulcsszavak: Nemzetközi Rétegtani Bizottság, rétegtani táblázat, földtörténeti időskála, szaknyelvi nevezéktan

Absztrakt

A földtan, azon belül különösen a rétegtan alapvető nemzetközi standardja a földtörténeti időskála, hivatalosan a Nemzetközi Rétegtani Bizottság által közreadott időrétegtani (más néven kronosztratigráfiai) táblázat. Ennek magyar fordításával a táblázatban szereplő egységek magyar elnevezésére és írásmódjára teszünk javaslatot. Mivel a 21. századi tudomány nemzetközi szakirodalma túlnyomóan angol nyelvű, a magyar névhasználatot is az angol nevekből vezetjük le a „következetes következetlenség kivételekkel” elve alapján. A hazai szakirodalomban gyakori használatban lévő nevek némelyikénél kisebb változtatás indokolt. A korábbi hasonló útmutató kiadása óta eltelt közel két évtizedben számos új egységet is bevezettek az időskálába, melyeknek korábban nem volt elterjedten használt magyar neve. Javaslataink követése elősegítheti a szaknyelvi nyelvhasználat helyességét és egységességét.

Megjelent
2020-09-26
Rovat
Értekezés