Az eperkés-hegyi felső-jura képződmények áthalmozott tömbjei

  • Márton Palotai
  • László Csontos
  • Péter Dövényi
  • András Galácz

Absztrakt

Az olaszfalui Eperkés-hegyen földtani térképezést végeztünk és geoelektromos szelvényeket
értelmeztünk. Megállapítottuk, hogy a pelágikus felső-jura mátrixban nagyméretű Dachsteini, Kardosréti
(és Hierlatzi) Mészkő olisztolitok „úsznak". Az olisztosztróma kialakulása a késő-kimmeridgei - kora-tithon
során történt, a hierlatzi jellegű tithon képződmények ugyanennek az áthalmozási folyamatnak disztális
kifejlődései lehetnek. E két kifejlődés későbbi, valószínűleg balos eltolódással került jelenlegi helyzetébe.

Megjelent
2020-05-06
Rovat
Értekezés