Középső-miocén gerincesfaunák Partiumból

  • Márton Venczel
  • János Hír

Absztrakt

A közlemény rövid összefoglalót nyújt a Partium középső-miocén gerinces faunáról (Ny-Románia). A múlt század
hetvenes éveiben kiásott kománfalvi és feltóti (Arad megye, Románia) lelőhelyek mellett az utóbbi években két új
lelőhelykomplexumot fedeztek fel Tasádon és Kőalján (Bihar megye, Románia). Az európai emlőszonációban ezek a
gerinces faunák nagyjából három biosztratigráfiai egységet dokumentál (MN6–MN7/8–MN9) és nagy vonalakban a
Középső-Paratethys késő-badeni, szarmata, kora-pannóniai korszakaival korrelálhatók. A kománfalvi és a feltóti fosszilis maradványok újravizsgálata során kiderült, hogy a lelőhelyek faunadiverzitása jóval nagyobb az eddig publikáltnál és
jelentős ősföldrajzi kapcsolatot mutat a többi Kárpát-medencei középső-miocén gerincesfaunával. Az egyes lelőhelyek
faunalistáit tafonómiai és őskörnyezetre vonatkozó információk egészítik ki.

Megjelent
2020-04-09
Rovat
Értekezés