Középső miocén szárazföldi gerinces faunadokumentáció Észak-Magyarországról és a Visegrádi-hegységből

Kulcsszavak: Pannon-medence, miocén, szárazföldi biokronológia, kőzetrétegtan

Absztrakt

Az első szerző az utóbbi két évtized során tonnás nagyságrendű mintaanyag begyűjtésével és iszapolásával számos középső miocén (badeni és szarmata) korú kisgerinces leletegyüttest tárt fel elsősorban Észak-Magyarországon, valamint a Visegrádi-hegységben. Az iszapoláshoz a Daams & Freudenthal (1988) által leírt berendezést alkalmazta. A faunák feldolgozása nemcsak rendszertani, ősállatföldrajzi és biokronológiai eredményeket hozott, hanem kőzetrétegtani, geokronológiai vonatkozásai is vannak. Jelen tanulmány célja ez utóbbi összefüggések ismertetése.

Szerző életrajzok

János Hír, Pásztói Múzeum
Tamás Bíró, ELTE-TTK Természetföldrajzi Tanszék
Dávid Karátson, ELTE-TTK Természetföldrajzi Tanszék
Megjelent
2024-06-04
Rovat
Értekezés