A mecseki toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének előzetes petrográfiai és nehézásvány-vizsgálati eredményei

  • Andrea Varga
  • Béla Raucsik
  • Tamás Mikes

Absztrakt

Tanulmányunkban a mecseki alsó-jura (H. falciferum zóna) szerves anyagban gazdag üledékes kőzeteinek (Óbányai
Aleurolit Formáció, Réka-völgyi feketepala) előzetes petrográfiai és nehézásvány-vizsgálati eredményeit mutatjuk be. A
vizsgált rétegsort laminált és vékonyréteges feketepala építi fel, amelyben apró–durvaszemcsés, kevert biogén karbonát-,
illetve terrigén anyagú homokkő (turbidit)-közbetelepülések találhatók. Az áttetsző nehézásvány-együttest cirkon és
turmalin, valamint alárendelten gránát, rutil, staurolit és apatit alkotja. A koptatatlan ásványszemcsék arra utalnak, hogy
idősebb üledékes kőzetek lepusztulása nem játszott számottevő szerepet a forrásterületen. Az Óbányai Aleurolit
Formáció terrigén üledékanyaga kis–közepes fokú metapelitekből (gneisz, csillámpala) és granitoidokból álló, érett,
felzikus összetételű kontinentális kéreg kora-jura eróziójából származik. A forrásterület valószínűleg a Görcsönyihátsággal, vagy rokon területtel azonosítható. A fekü Mecseknádasdi Homokkő Formáció (pliensbachi) lehordási
területe nagyon hasonló, azonban ez kis mennyiségben metabázitok (amfibolit±eklogit) törmelékanyagát is tartalmazza.

Megjelent
2020-04-08
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>