Eltérő szövetű karbonáterek szerepe a repedéscementáció rekonstrukciójában (Ófalu, Goldgrund-völgy)

  • Gergely Dabi
  • Tivadar M. Tóth
  • Félix Schubert

Absztrakt

Az Ófalui Formáció amfibolit tagját — Ófalu határában — a Goldgrund (Aranyos)-völgy keleti mellékvölgye tárja
fel. Vizsgálataink során a feltárt amfibolittestet átszelő karbonáterek ásványos összetételét elemeztük. Célunk volt az
ereket felépítő ásványok optikai mikroszkópos megfigyelésével, valamint ezt kiegészítő elektronmikroszkópi és katódlumineszcens mikroszkópi felvételek segítségével a kiválási sorrend felállítása, valamint az egyes ásványtípusok kiválási
mechanizmusainak rekonstrukciója. Célunk volt továbbá az ásványkiválások fiziko-kémiai körülményeinek fluidumzárvány vizsgálatokkal történő körvonalazása.
Szöveti vizsgálataink révén hat kalcit-, egy dolomit- és egy kvarckiválást sikerült meghatározni, amelyek szülőoldatai a repedésrendszerben advektíven áramló, valamint a korábbi kiválásokon keresztül szivárgó oldatok voltak.
Felmerült továbbá a nagy fluidumnyomásból adódó instabil kőzetmechanikai körülmények (hydrofracturing) szerepe
egyes oldatáramlási események kapcsán. A fluidumzárvány-vizsgálatok alapján az ásványosító fluidumok kis hőmérsékletű és sótartalmú voltára következtettünk.

Megjelent
2020-04-08
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>